Sidste:

DR-1 sender TV-udsendelsen

Magtens billeder - Ullas vrede på DR1  onsdag d. 02.06.04 /kl  20.00 se foromtale http://presse.dr.dk/presse/article.asp?articleid=19632

- og under DR-Undervisning findes omtale af Ulla Røder på http://www.dr.dk/magten/index.asp?pageID=forside_presseulla&menuID=m_0

 

 

 

28.05.04 modtog jeg

Ulla Røders: En lille historie:

Dette er ikke en vejrkatastrofefilm fra Hollywood, men den rene og skære virkelighed.

 

Bush og Koalitions-lederne har travlt lige nu med at fortælle os, at de

finder det forkasteligt, hvad der er foregået i Irak. Det behøver de nu

ikke fortælle. Det ved vi vist allerede alle sammen. Jeg undrer mig blot

over at ingen af dem havde tænkt på dette inden de startede et langvarigt

velorganiseret folkemord i Irak. Der er jo gennem mange år sket mange

andre ulovlige angreb og uhyrligheder i Irak end tortur af fanger. Såvel

fra Koalitionens tropper som under Saddam Husseins styre.

 

Selvfølgelig er der håb om at diverse statsledere vil begynde at handle

efter deres ord. Men reelt tror jeg

dette håb kan ligge på et meget lille sted, hvis vi kikker USA's

strategiske planer efter i sømmene. Hvornår begynder USA og Storbritannien

at nedruste deres egne masse-ødelæggelsesvåben. Den sidste kaotiske NPT/Ikke-sprednings-

konference giver intet håb for at forpligtelserne til atomvåbennedrustning gennem

nu mere end 30 år bliver realiseret. Disse konferencer

har vist sig at være intet mindre en tomme diskussioner, der bruges til at

fastholde en masse lande i nedrustning og derved give atomvåbenstaterne

alle kort på hånden til selv at kunne fortsætte oprustningen i fuld fart

ganske ustraffet.

 

Heller ikke USA's store langtidsplaner om fuld spektrum dominans og

kontrol til lands, til vand, i luften og

i rummet bringer lys over fremtidsudsigterne for vores fredelige

sameksistens her på kloden. Hvor er respekten og tolerancen for andre

folks kulturer og levevis. For deres ret til at opbygge deres samfund,

som de selv vælger gennem deres folkevalgte repræsentanter??? Nej denne

respekt kender USA og andre stater ikke meget til. Andre lande kan få det

som de vil, hvis de blot vil have det som USA vil.

 

Måske takker Bush lige nu hr. Fogh for at have solgt ud af Grønlands

interesser, og giver den af USA længe ventede tilladelse til brug af

Thulebasen til USAs rumkrigsplaner. Så længe såvel USA som Storbritannien

fortsætter med at fodre militæret og våbenindustrien med midler til at

opbygge bl.a. nye selvstyrende, bunkergennembrydende våben, herunder

meget snart forsynet med mini-atomsprænghoveder, som i fremtidens

elektroniske krigsførelse vil kunne affyres fra såvel ubåde, skibe som

fly og fra rumbaserede fartøjer, også under produktion. Ulovlige

anti-satelitvåben udvikles, og USA skilter ligefrem med allerede at

ville have kontrol over nye resolutioner omkring våben i rummet på deres

militære web-sider. Elektromagnetiske kræfter og laserenergi bruges til

vejr-forandrings våben og våben, der endog vil kunne udløse

jordskælv. Disse våben bliver testet lige nu på amerikanske laboratorier.

 

Det er virkelighedens verden og ikke en vejrkatastrofefilm, er jeg ked af

at måtte bringe frem i lyset.

 

Det sker under påskud om at finde bedre

energiformer og andre syge påskud, men virkeligheden er, at

våbenindustrien er involveret i alle forsøg på disse amerikanske

laboratorier. Om disses våben bliver realiseret er kun et spørgsmål om

vælgerne vil betale for den færdige udvikling og produktion af disse

våben i sidste ende.

 

Våbenindustrien arbejder såmænd på højtryk; militæret oprustes og

soldaternes evner til at håndtere den nye teknologiske krigsførelse

forbedres for hver dag, alt imens vi diskuterer, hvordan vi skal behandle

krigsfanger i fremtiden på trods af allerede eksisterende ellers meget

klare resolutioner på dette område.

 

De gældende regler for krigsførelse

har også været ganske klare i årevis, men hvis vi fortsat accepterer mere

og mere vold og misbrug af disse regler, så skrider simpelthen de regler, der er

udviklet til at beskytte almindelige mennesker som du og jeg fra

overgreb, og vi vil være henvist til overmagternes hensynsløse

adfærd uden muligheder for at stoppe dem i disse ugerninger. USA burde

først og fremmest holde allerede indgåede regler for krigsførelse inden

de skal kunne tages alvorligt ved forhandlingsbordet om nogen som helst

ændringer til gældende regler for international lov. Det er jo det de

selv sagde om Saddam Hussein, ikke sandt!

 

Hvad med at diskutere, hvordan vi stopper USA's krigsgalskab og får fred

i verden i stedet? Det er både en løsning der er mere sikker på succes

for alle parter og langt mere økonomisk for samfundsøkonomien. For hver

gang militæret fyrer løs sker det jo på bekostning af andre ydelser i

samfundet. Specielt i disse tider er der grund til at spare hvor der

spares kan. For mange har for lidt her i verden. Selv militæret har

offentliggjort deres besparelsesbestræbelser ved at forslå udvikling af

lavprisvåben i fremtiden. Så kan der skydes flere for de samme penge.

Man har også fundet ud af at spare på skatte kronerne ved at opkøbe gamle

ubåde til ombygning til elektronisk krigsførelse i fremtiden, som vi

allerede har set det sket med de engelske ubåde som bl.a. swift class og

trefalgar class ubådene. Snart vil Trident ubådene være restaureret også

til næste generations våben. 

 

Jeg har en opfordring til hr. Fogh. Vi ved såvel du som hr. Bush, hr.

Blair og andre ledere af koalitionen nødvendigvis må tage afstand fra den

tortur i selv har været med til at skabe, ellers ville jeres pladser

i politik være en saga blot. Men hr. Fogh vi holder stadig øje med jer.

Vi vil se handling og ikke en masse undskyldninger efter uhyrlighederne

rent faktisk er sket, efter mere en et årtis konstant ødelæggelse af et

lands infrastruktur, nøje planlagt af militærstrategerne. I Afghanistan

blev testet en række nye våben og i Irak blev brugt nye

våben-teknologier, men dette er kun begyndelsen til enden, hvis vi skal

tro USA's planer for fremtidige strategiske angreb, der over lang tid vil

rykke ud igen og igen og knuse landes infrastrukturer systematisk, hvor

som helst, at USA's interesser er i højsædet. Vi vil komme til at se

landes infrastrukturer blive ødelagt igen og igen, indtil USA kan rykke

ind og sætte deres dagsorden for en genopbygning og opnå den ønskede

kontrol.

 

Det er vist gået op for de fleste, at USA er utroværdig. Deres reelle

handlinger fører ikke til demokrati nogen steder. Selv amerikanerne er

under så ekstrem styring og manipulation, at en hel del af dem end ikke

selv har opdaget det endnu. Det har intet med demokrati at gøre efter min

bedste overbevisning. Lovløshed vil jeg hellere kalde det - eller

selvtægt. Jeg håber hr. Fogh husker at meddele dette i dag, når han nu

har taget den lange vej til det hvide hus for at lufte det danske folks

interesser.

 

Mange folk i freds- og andre organisationer arbejder aktivt for at

forhindre ulovlige atomvåben og andre krænkelser af international lov, så

som forbrydelser mod menneskeheden, som defineret klart i såvel Rom-traktaten

om Den Internationale
Straffedomstol
, som i international humanitær lov, så som Nürnberg-principperne.

Vi opretholder vores ret under samme internationale love

til at skride ind før overgrebene sker . Vi er ikke bange for at handle,

og hvis vores statsledere fortsat mener, at de kan gøre, hvad der passer

dem med våben; politistyrker og hele rets- og lovgivnings apparatet

rettet ind mod almindelige folk rundt om i verden, og derefter blot

meddele at det var da også for galt, så går folk heller ikke af vejen for

om nødvendigt at gå aktivt i aktion for at forhindre disse forbrydelser i

at ske. Det er på tide at fastholde de ansvarlige statsledere i

overholdes internationale love og konventioner. De statsledere der bryder

disse love bør stilles for en domstol. Det er dem der har bestilt

arbejdet og har ansvaret for at deres tropper gebærder sig ordentligt.

Der er ingen undskyldning for uvidenhed. De har ansvaret for kontrollen

med deres ansatte. 

 

Ulla Røder i fred og kærlighed til livet og vores fælles jord.

 

(p.t. udelukket af samfundet for overholdelse af folkets forpligtelser

under international lov til at afværge forbrydelser mod folk i Irak, og

for folkets nedrustnings aktioner mod de britiske Trident

atom-våbensystemer såvel som folks forsøg på at stoppe Bush's fremtidige

rumkrigsplaner).

 

(af Ulla Røder/Ulla Roder)

 

 

Det var Ulla Røder der få dage før Irakkrigen prøvede at råbe befolkninger og regeringer op og få dem til at tage ansvar mens tid var  gennem at hun selv påtog sig ansvaret for en civil ulydighedsaktion med sabotage mod et engelsk krigsfly på vej til at bombe Irak, hvilket Ulla Røder dog argumenterer overbevisende for at hun var nødt til at gøre ifølge Nürnbergprincipperne om at den enkelte var personligt ansvarlige for sine handlinger og havde en forpligtelse til at gribe ind hvis hendes land var i færd med at begå folkeretsstridige handlinger.(jf

 

Læs også  om sagen mod Ulla Røder for hendes sabotageaktion for at få de ansvarlige politikere til at besinde sig inden de startede krigen mod Irak  http://www.arnehansen.net/030922Free-Ulla-R.htm  

Og hør Ulla Røder rapportere fra anti-krigsdemonstrationen i London d. 15. februar 2002 med 1-2 millioner deltagere http://www.arnehansen.net/radio/ullaroderdemo.htm

 

Læs og hør om Ulla Røders Stjernefredslejrbl.a

http://www.arnehansen.net/radio/ullaroder1.htm

 http://www.arnehansen.net/020724UllaRoder-stjernefredslejr.htm

http://www.arnehansen.net/020607Stjernefredslejr-Fylingdales.htm

http://www.arnehansen.net/020531Roder-stjernefredslejr-Fylingsdale.htm

 

- og det danske medansvar – dels Folketingspolitikerne: http://www.arnehansen.net/030428MF-Thule-nej.htm

- og fredsbevægelser !  http://www.arnehansen.net/030425kampagne-mod-stjernekrig.htm

 

og om kampen mod atomvåbenoprustningen

http://arnehansen.net/011206ulla-roder-moder.htm

http://www.arnehansen.net/radio/ullaroder.htm

 http://www.tridentploughshares.org/

 

Og generelt søg (med www.google.com ) www.arnehansen.net og www.arnehansen.net/radio/

 

DR-1 sender TV-udsendelsen

Magtens billeder - Ullas vrede på DR1  onsdag d. 02.06.04 /kl  20.00 se foromtale http://presse.dr.dk/presse/article.asp?articleid=19632

 

Sidste: Ulla Røder: Hvad er regeringens holdning til udnyttelse af rummet til krigsformål?

http://www.arnehansen.net/040803ullaroder.dk-rumkrig.htm  og med links