Ulla Røder: Hvad er regeringens holdning til udnyttelse af rummet til krigsformål?

 

On Tue, 03 Aug 2004 07:25:18 -0700, "Ulla Roder" <ulla_roder@mailcan.com > wrote:

 

Juli 2004. Af Ulla Røder.

I 2005 skal ikke-spredningstraktaten på forhandlingsbordet igen. I den

anledning er der et meget presserende emne, der ligger mig på sinde at

få frem i debatten snarest. Såvel befolkningen som Folketinget kan ikke krybe udenom denne vigtige diskussion, der bør tages nu efter

sommerferien inden den næste runde af ikke-spredningstraktatens

forhandling næste forår. Hvad er egentlig regeringens holdning til

udnyttelse af rummet til krigsformål? Hvordan kan bl.a.  dansk industri,

læreanstalter tage del i militære rum projekter. Kan vi det her i

Danmark under iagttagelse af gældende traktater på dette område. NPT;

ASAT, CTBT, Outher Space Treaty m.fl.?

Hvad siger vores eksperter på dette område hertil? Hvilke regler gælder

herom helt nøjagtigt?

 

USA's langtidsplan (The Long Range Plan of April 1998) beskriver I

detaljer de ændringer politisk, traktatmæssigt og ifølge aftaler, der er

nødvendige for at muliggøre USA og allieredes strategiske planer for

fælles brug af tropper (JOINT FORCE STRATEGI). USA har allerede fået

bevillinger igennem til store dele af denne plan, som hvis alt går vel

fra 2005 til 2012 skulle sikre USA kontrollen og kommandoen i fremtiden

over vitale strategisk vigtige dele af de militære rum programmer og

satellitter.

http://www.fas.org/ssp/military/docops/usspac/lrp/cover.htm . For at

kunne fuldføre planerne skal USA have det internationale samfund til at

skrotte og/eller ændre en hel del traktater og aftaler, med mindre USA

ønsker at gå enegang, hvilket ikke er en mulighed så tidligt i planen.

USA føler sig truet af manglende forsvar af deres interesser med de

våben de har, med mindre de vil bruge deres ulovlige atomvåben. Desuden

vil udgifterne overstige hvad skatteyderne vil være med til i USA ved

siden af de allerede skyhøje militære budgetter. Det er således en

politisk varm kartoffel i USA og militæret gør alt, hvad de kan for at

få det hele til at ligne kommercielle tiltag i rummet og for at få

industrierne til at hente pengene til alt dette. Således har USA altså

brug for allierede i hele dette projekt. Globale kampe kan jo heller

ikke kæmpes af USA alene. Allierede til at samarbejde og i særdeleshed

til at betale for begyndelsesfasen af dette kolossale projekt frem til

år 2012-2020, hvorefter USA skulle have alt klar til at overtage den

fulde kontrol og kommando over det rum baserede militære isenkram og

over allierede tropper ude i verden.

 

Dansk Industri, firmaer som f.eks. Terma Elektronik A/S, Mærsk, DISA,

Fl.Smith, sammen med Danmarks tekniske universiteter høster for tiden en

masse roser for deres salg af viden og højteknologiske komponenter til

USA militære rum program under USA’s langtidsplan.

 

Desuden har Regeringens accept af en opgradering af Thule radaren også

hjulpet bravt på planens gennemførelse, da missilforsvaret jo som

sikkert bekendt udgør en lille del af den samlede Long Range Plan.

 

NATO’s hurtigudrykkende tropper og en lang liste af materiel til

elektronisk krigsførelse gør Danmarks militær totalt afhængigt af hele

denne plan. Faktisk vil alle andre samarbejdspartnere i denne plan miste

deres militære selvstændighed – som England for længst har måttet sande

med hensyn til deres atomvåben og overvågningsanlæg. USA vil

bogstaveligt talt komme til at sidde på kontakten til deres computere

til styring af tropper og våben mod deres mål.

 

Således er en meget stor del af Danmarks befolkning direkte berørt af

denne plan. Derfor må vi også have mulighed for at stemme for eller imod

de vedtagelser, som Regeringen vil fremkomme med til næste forår under

ikke-sprednings traktatens forhandling eller som et minimum kræve af

vores politikere, at de spørger folket før de går med til nogen varige

beslutninger om relaterede ændringer i allerede eksisterende traktater.

Jeg opfordrer folk til at henvende sig til deres respektive partier og

forlange en ordentlig debat (ikke som med missilforsvaret en udsendelse

af en folder, der først skulle bestilles, udsendt så sent at kun de

færreste havde en mulighed for at reagere herpå). Dette er vigtige

beslutninger for vores fremtid og ordentlig oplysning er mere end

påkrævet.

 

Skal vi bevare våbenkontrol – forbud mod atomvåben sprængninger af

enhver art – også af USA’s og England kommende miniatomvåben og andre

masseødelæggelsesvåben under udvikling, herunder våben med kinetisk

energi, mikrobølge-våben, EMP elektromagnetisk puls energi våben,

laservåben, fusions bomber og hvad der ellers er i støbeskeen i USA.

Mere information kan hentes på FAS webside under anti-satellitvåben, US

våben research og våbensystemer m.fl.

 

Den robuste jordgennemtrængende Atombombe synes sammen med mini

atomvåbenet at have fundet vej til fabrikkerne allerede i såvel USA som

England (Aldermaston atomvåben fabrikken). Dette våben vil blive styret

af samme langtidsplan. De vil blive styret af militære satellitter og

fra USSPACECOM kommandobunker. Skal opsendelse anti-satellitvåben stadig

være forbudt? Skal vi have ændret den traktat som allerede forbyder brug

af rummet til andet end fredelige formål, eller skal vi kræve et

regulært forbud mod våben i rummet (selv om at det er svært at bevise,

da mange rum projekter kan erklære at have et dobbelt brug). I så fald

må der gives fuld garanti af producenter og kommercielle brugere, at

udstyret alene anvendes til civile opgaver, og der bør indsættes regler

for hvilke sanktioner snyd hermed vil medføre (også såfremt at USA

skulle vælge at gå enegang). Det skulle betragtes som en forbrydelse mod

menneskeheden at tiltuske sig adgang til global militær kontrol i

rummet, samtidig med at USA gør alt for at forhindre andre i at kunne

forsvare dem selv og deres vitale interesser.

 

USA kører deres propaganda krig mod terrorismen. Brug af tropper til

bekæmpelse af terrorisme styret fra et vidtløftigt rum projekt er ikke

løsningen. Dette projekts opbygning med industrien som

samarbejdspartnere inviterer ligefrem de industrier, der ikke vinder i

kampen om de kontrakter om salg af delkomponenter til højestbydende,

herunder til potentielle terrorister og andre hårde drenge derude med

hang til at lege med i krigsspillet.

 

I sin langtidsplan lægger USA ikke skjul på, at samarbejdspartnere gerne

må være med til at lette byrden af omkostningerne for USSPACECOM i dette

projekt, men ellers skal hav lov af USA før de kan anvende dette nye

system. Jeg kan ikke se nogen steder i langtidsplanen, at USA direkte

tilbyder en 100 % sikker beskyttelse under deres system til de lande der

for tiden tilbyder deres samarbejde.  Det afhænger af hvem, der er

allieret den dag behovet opstår. Hvordan vil regeringen forsikre det

danske folk, at dansk forsvar ikke længere blot er en illusion? Er det

regeringens mål som USA’s at gøre vores tropper til marionetter under

USSPACECOM, USCINCSPACE eller US NCA, der kan bruges som fjernstyrede

brikker på kontrolskærmene hos USSPACECOM?

 

Hvordan vil Regeringen sikre Danmarks selvstændighed i fremtiden. Tænk

hvis nu USA skulle blive ærgerlig over en eller anden bagatel efter at

rummet nu er gjort til en del af USA’s vitale interesser, som beskrevet

mere udførligt i langtidsplanen. Det bliver nok ikke tilfældet med den

følgagtige regering vi har lige nu, men forhåbentlig bliver den en dag

skiftet ud med en selvstændigt tænkende regering. Den dan kan billedet

jo godt tænkes at blive et andet, hvor Regeringen vil varetage Danmarks

vitale folkeinteresser i stedet for at støtte de internationale

korporationer i deres magt og sende vores indtjening direkte til USA.

 

Skatteyderne betaler universiteter for forskning og sender udvekslings

studenter til USA for at blive hjernevasket og indoktrineret i

fremtidens rum tænkning og strategi. Firmaerne skovler profitter hjem

udenom skatteyderne. (Alle firmaer, der bliver godkendt til at levere

dele til USA militær er allerede under amerikansk kontrol, ellers ville

de ikke gå gennem godkendelsen til at blive leverandører). Hvilken smart

måde man således finansierer USA’s militærbudget på! Når de danske

forbrugere skal bruge rum baserede civil teknologi til hospitalsudstyr,

computer og anden kommunikationsteknologi, navigationsudstyr m.m. vil

USA så forlange brugerbetaling til ågerpriser, så vi kan betale

regningen for USA’s fremtidige vedligeholdelse af hele dette system,

eller vil vi få nogle af skattekronerne retur igen? Eller bliver vi nødt

til at acceptere at være blevet gjort til forbrugs slaver.

 

Hvad gør vi nu lille Danmark? Mon vores ledere kan finde en ledestjerne

og følge deres sunde fornuft. Jeg håber i hvert fald, at de nye

studenter på Danmarks tekniske Universiteter ikke vil lade sig rive med,

som folkene gjorde det i Manhattan Projektet, der med stor iver

udviklede atombomben (begyndende med ren og skær videbegærlighed uden

tanke for konsekvenserne af deres forskning i de forkerte hænder). Mange

af disse forskere har lige siden arbejdet aktivt for at få afskaffet

atomvåben, indtil videre med lidet resultat desværre. De har måttet leve

med resultatet af deres kreation af et monster til et

masseødelæggelsesvåben lige siden.

 

I England er de første ansøgninger allerede på de lokale

planlægningsmyndigheders bord. Tilladelser til at bygge faciliteter til

produktion af den næste generations mini atomvåben er allerede godt på

vej og ligeledes en mega-laser-facilitet tilsvarende det nationale

antændingsanlæg Californien, det såkaldte National Ignition Facility

eller NIF. I USA har man allerede godkendt finansieringen af den Robuste

jordgennembrydende atombombe. Noget tyder på, at USA allerede har solgt

skindet inden bjørnen er skudt. Måske er USA allerede klar til at rykke

ud med hele propaganda-apparatet internationalt og købe sig til eller

gennemføre de nødvendige traktatændringer med sædvanlige hårdt slående

trusler om terrorister og masseødelæggelsesvåben hos alle de andre.

 

For at få de nye aftaler og traktater igennem vil USA så gerne gøre

noget for rum miljøet siger de i langtidsplanen. Derfor kan de love at

al gammelt rum skrot bliver ryddet op. Ikke fordi USA i virkeligheden

bekymrer sig om miljøet deroppe, men fordi hvis de kommercielle

samarbejdspartnere i industrierne rydder op og betaler herfor, så bliver

det langt billigere på langt sigt for USA at registrere og katalogisere,

hvad der er fjendtlige mål i rummet og hvad der er skrot.

Folkene ude på Fylingdales heden i England sidder allerede og rumsterer

med en sådan registrering. De kan kende forskel på hvis handsker der er

mistet i rummet påstår de. Endelig gør det selve processen at målrette

våbnene deroppe langt lettere, hvis missilerne ikke skal styres rundt om

alt for meget junk. Det er måske her at USA tænker på at tildele EU en

rolle i dette rum eventyr?

USA kan i hvert fald spare en masse penge og ressourcer i registrering

af rum-skrot, der flyver rundt deroppe allerede. Det letter helt sikkert

arbejdet senere for den strategiske kommando, når de skal øremærke

allierede rum objekter og satellitter, eller når de skal have indstillet

målsøgnings instrumenterne  og rettet sigtet ind mod fjendtlige rum

genstande i rum-hærens mega store nye computere og kontrolanlæg

(Yderligere oplysninger herom, søgeord Stewardship Stockpile Program,

ASCI, Scandia Laboratories.). Er dette en sund løsning som Danmarks

politikere vil indgå. Er denne løsning en langtidsholdbar overhovedet i

kampen mod terrorisme, miljøødelæggelse og fattigdom i verden? Der

findes jo alternativer. Ellers ser det s.. ud til skydække på himmelen i

fremtiden. Jeg håber de af os, der stadig befinder os i jordhøjde

fortsat kan nyde solen, månen og stjernerne uden at blive ekstra

beskattet.

 

(Ulla Røders indlæg er videresendt til ansvarlige (bl.a. Folketingets forsvarsudvalg og Udenrigspolitisk Nævn og ministerierne) og interesserede. mvh AH)

 

Se også Ullas ”en lille historie” på http://www.arnehansen.net/040528UllaRoder.En-lille-historie.htm og med flere links

 

Se også Folketinget bør sige NEJ til brug af Thuleradaren til Bush’ stjernekrigsprojekt på

http://www.arnehansen.net/030428MF-Thule-nej.htm og med flere links