Fredsbevægelser må straks starte oplysningskampagne om at

missilforsvaret er led i stjernekrigsprojektet

 

Kære initiativtagere til antikrigsprotesterne rundt omkring i Danmark

 

Jeg har bl.a. inspireret af Ulla Røders stjernefredslejr igennem det sidste årstid informeret om Bush-regeringens missilskjoldsplaner.

 

Men nu er tiden til at gøre modstanden mod stjernekrigsprojektet til en folkesag, fordi der i øjeblikket er stor risiko for et snarligt dansk ja fra Fogh til Bushs ønske om at bruge Thuleradaren hertil - og endda måske med Socialdemokratisk akcept !

 

Gå ind på  http://www.information.dk/

klik på arkiv og skriv missilforsvar i søgerubrikken så får du links til baggrundsartikler om stjernekrigsprojektet markedsført som "missilskjold", som Folketinget skal debattere på tirsdag d. 28 april. (følg folketingsdebatten på TV-kanalen DK4 eller fra http://www.direktetv.folketinget.dk/  

(Eller endnu bedre : køb om muligt papirudgaven af Information d. 25/4  med debatoplæg om stjernekrigsprojektet )

 

Jeg har tidligere i forbindelse med folketingets missilskjoldshøring  d. 23/4  rundsendt en mail:

Det drejer sig jo reelt om første trin i et stjernekrigsprojekt, hvor USA vil gøre sig usårlig for i næste fase at kunne bruge rumbaserede laservåben mod et hvilket som helst sted på jordkloden hvor USA ser sine interesser truet fra

 

Se f.eks interview med Ulla Røder fra  Stjernefredslejren ved Fylingdales  radaren en parallel til Thuleradaren

 http://www.arnehansen.adsl.dk/020724UllaRoder-stjernefredslejr.htm

med links

 

Med fredelig hilsen

Arne Hansen, medlem af Aldrig mere Krig og Ingen Krig mod Irak - Frederikshavn