Stjernefredslejrens nødvendighed som protest mod stjernekrigsprojektet

 

Interview med initiativtageren Ulla Røder om hvorfor hun måtte gør det  på Frederikshavn Lokalradios Dialog-programs hjemmeside: Ulla Røders stjernefredslejr http://www.arnehansen.net/radio/stjernefred.htm

 

  ..og et resume her nedenfor:

 

Om USA’s missilforsvars- og rumvåbenprojektStar War.

Efter at Bush ensidigt har opsagt ABM-traktaten  er der fri adgang for Bush til at opbygge sit nationale missilforsvarssystem.  Næste led er et forsvarssystem  for alle de udstationerede tropper i verden. Og den 3. fase er så, at placere våben - herunder laservåben - i rummet. USAs plan er at dominere alt land, havet, luftrummet og nu også det ydre rum. USA bør overholde Måne-traktaten om kun at bruge rummet til fredelige formål. Ulla Røder ser ikke USAs planer udelukkende som et forsvarssystem. Det kan meget vel blive anvendt som et angrebssystem. (ABM-traktaten var et forbud mod at opbygge missilforsvarssystemer, så nogen atommagt  gjorde sig usårlig overfor angreb med atomvåben. Thi den gensidige sårbarhed overfor atomangreb skulle  afskrække enhver rationelt (og egoistisk) tænkende ledelse i at starte en atomkrig på grund af de store tab det vil medføre med massemord på egen befolkning.)

 

Stjernekrigsprojektet vil øge spænding og starte ny oprustningsspiral.

Hvis USA kan registrere alt, så kan de skyde alt ned de ikke kan lide. Det vil give USA en kontrol, som kan få andre til at gøre ligeså (f.eks. Kina). Og det kan så  i en opbygningsfase for “fjendens” missilforsvar friste USA til at skyde det ned. For ethvert rumsystem er styret fra jorden og det er disse lytte- og kontrolposter som Fylingdales og Thulebasen, der bliver de nye angrebsmål, hvis det altså lykkes for Bush at komme igennem med sine planer overfor de europæiske NATO-allierede England og Danmark.

 

Fylingdales- og Thule-basens rolle for rumvåben skal frem i lyset.

 

Fylindales er en tidlig advarselsstation for ballistiske missiler rettet mod  USA. Basen  er påvist at være af afgørende betydning for USA's National Missile Defence [NMD] system for hvilket det skal have en kraftig  opgradering det indbefatter X-Band Radar.
MILSTAR og  SATCOM US er militære satellit-kommunikationssystemers antenner på basen som forbinder den direkte med  US Space Command. (MILSTAR bliver også brugt af  det amerikanske militærs vigtigste samarbejdspartnere, som f. eks. de atombevæbnede  Trident-undervandsbåde.)

Udstyret  er leveret af USA, som  overvåger missiler og satellitter. Informationen bliver transmitteret  til  US Space Command ved Cheyenne Mountain, Colorado, fortalte  Fylingdales Basens chef d. 12/06/02.
Fylingdales registrerer og kontrollerer alt 360 grader rundt
Uden overvågningsbaser ved  Fylingdales og Menwith Hill  I England, Thule I Grønland og Clear i Alaska kan  NMD-antimissilsystemet ikke fungere.

USA’s plan har længe været at opgradere Fylingdales med .X-Band Radar, men nu har det så været fremme at man vil flytte X-Band Radar over på destroyere. Ulla Røder ser det som et forsøg på at flytte debatten væk fra Fylingdales , hvor der i øjeblikket er anlægsarbejder, bl. a. med øgede sikkerhedsforanstaltninger, som sikkert er et led i en  opgradering af infrastrukturen til stjernekrigsprojektet. Det skal dreje sig om en14 etagers bygning. Hvordan kan man flytte det ud på et skib . USA kontrollerer i praksis RAF-basen og alle informationer der indsamles.

 

For Ulla Røder er det afgørende at stjernefredslejrens få daglige beboere får fortalt civilbefolkningen, hvad der foregår og at NMD, National Missils Defence ikke blot er et forsvarssystem, men begyndelsen på en meget videre netværk af systemer. Ulla Røder fortæller, at hun startede for 7 år siden med at forske i det og fandt sammen med amerikanske aktivister, som havde viden om at amerikanerne var i gang med at forske i rumvåben. Det er en genoptagelse og videreudvikling af præsident Ronald Reagans planer fra først i 1980- erne. Det meste er dog stadig på tegnebrættet. Indenfor US Space Command  er der helt klart visioner og strategier om kontrol og dominans af rummet og jorden for at varetage USA’s økonomiske militære interesser, og skal vi sige våbenindustriens og atomindustriens interesser . Det er det, det kommer til at handle om . Den aftale der er indgået med Rusland gør det muligt for Rusland at beholde deres langtrækkende missiler men holder samtidigt Rusland lidt  hen. Kina er stadig negativ og vil sikkert starte en oprustning af deres atomvåben. Ligeledes vil andre lande nok gøre det samme .

 

USA vil udvikle nye mini-atombomber.

USA har planer om udvikling af nye miniatombomber rettet mod “slyngelstater”. Det er de samme udviklingsplaner man er i gang med i England i Aldermaston i tæt samarbejde med amerikanske forskere. Det drejer sig sikkert også om udvikling af fussionsvåben.

 

Det er hyklerisk, at USA siger man er for atomnedrustning men samtidig er i gang med at udvikle nye mini-atomvåben. Man siger man vil bruge dem imod slyngelstater , men hvem er slyngelstaterne næste gang. Så min opgave her at få stoppet at de nye atomvåben bliver udviklet. For Ulla Røder stoler ikke på USA. Vi har set hvordan USA har tilsidesat traktater og aftaler og kørt sit sololøb uden hensyn til andre.

 

Nu ser det ud til, at USA godt vil tage europæiske lande med under missilforsvarssystem. Men hvis vi er med og ikke er enige med USA , som kontrollerer systemet 100 %, og  som får våben som kan nedskyde hvad som helst fra rummet ,så er vi prisgivet, idet vi vil være helt under USAs kontrol. Under alle omstændigheder er vi kun under USA atomforsvarsparaply hvis USA ønsker det, da det er USA der bestemmer over den, siger Ulla Røder

 

 Den trussel fra “slyngelstaterne”, som antimissilforsvaret siges at være imod, eksisterer jo ikke så længe Nordkorea o.a. ikke har de nødvendige langtrækkende missiler, der kan fremføre atomvåben. De såkaldte “slyngelstater” har biologiske og kemiske våben, som de snarere vil bruge i et evt. terrorangreb mod USA. En svaghed ved et missilforsvar er også, at vi i Europa kan risikere at få de nedskudte atombomber i hovedet.

 

Filosofien er at gøre sig usårlig for at kunne udøve politisk , kulturel og militær magt

Ulla Røder taget stærkt afstand fra Bush-regeringens filosofi, at gøre sig usårlig gennem missilskjoldet, for at skaffe sig frie hænder til at slå hårdt ned mod de folk der er imod de amerikanske interesser. USA skal ikke have lov til at intervenere militært hver gang der er noget som går deres interesser imod. Det er uanstændigt at USA vil bruge ressourcer til at opbygge rumvåbensystemer på bekostning af nødlidende og sultende mennesker i verden. Ulla Røder er ikke USA-fjendtlig, men ikke alle i verden skal nødvendigvis synes at den amerikanske livsstil er den eneste rigtige. Vi skal beholde et frit valg mht. hvordan vi vil leve vores liv.

 

Positiv lokalbefolkning og globalt netværk mod rumvåben

Ulla Røder udbreder sit budskab ved at uddele informationsmateriale fra stjernefredslejren, tale med alle besøgende - også med base-kommandenten, da han henvendte sig.

2/3 af lokalbefolkningen skriver under på protest, når vi samler underskrifter , som Ulla Røder nu (24.07.02) har fået 600 af.

Samtidigt prøver Ulla Røder at komme ud med budskabet igennem deltagelse i et globalt netværk mod våben i rummet, som vil køre en international kampagneuge d. 4-11. oktober.(Se http://www.space4peace.org/  Under “News...”

Man kan blive informeret om stjernefredslejren og dens adresse på Yorkshire CNDs hjemmeside http://www.cndyorks.gn.apc.org/yspace/articles/bmd/starpeacecamp.htm

Ulla opfordrer danskerne til at tage samme problematik op gøre opmærksom på at Thulebasen  vil få de samme opgaver i stjernekrigsprojektet som  Fylingdales-basen.

Debatten i det danske Folketing rystende lav.

Men danskerne har et problem.

Ulla Røder finder debatten i det danske Folketing rystende lav, når flertallet afviser bekymringer for amerikanernes planer med at de må være hentet fra science fiction-fortællinger.

Hvis blot disse politikere ville gå ind og tjekke på US Space Commands hjemmeside.

 

Der er åbenbart kun 2 politikere Søvndal og Søndergaard , som har forstået stjernekrigsprojektets alvor. Og så det grønlandske folketingsmedlem Kuupik Kleist, som ser sig selv som bombemål ligesom i Fylingdales. Men Kuupik Kleist rejser også debatten om befolkningens ret til at være med til at  bestemme. Derfor ønsker han også  Thule-aftalen genforhandlet.

 Det drejer sig ikke blot om Thulebasen kan blive bombemål eller ej, men at der nu træffes beslutninger for de næste 20 år bag lukkede døre, og der påbegyndes  tests og produktioner, som kan få skæbnesvangre følger - også for vore børn - også  pga. de økonomiske omkostninger stjernekrigs-beslutningerne pålægger befolkningen.

 

- Eller taler de ansvarlige regeringspolitikere  mod bedre vidende

Som Anne Lee herovre siger: Man søger ikke om tingene men opbygger bag vores ryg og søger så bagefter i små bidder for at undgå opposition.

 

På forespørgsel i folketinget svarer Forsvarsministeren at der blot var vejarbejder og vedligeholdelse i gang på Thule. Også i Fylingdales har man noget i gang, men som myndighederne kalder noget andet.

Forsvarsministeren havde ikke fået henvendelser fra USA. Ulla Røder mener at de danske politikere bliver ført bag lyset, idet USA vil fortsætte aktiviteterne bag de danske politikeres rygge. Hun vil i denne situation henholde sig til de informationer, hun har indsamlet igennem 7 år

 

Jeg bliver her for at holde øje med udbygningen her i Fylingdales i England og håber at nogle i Danmark vil holde øje med udbygning på Thulebasen, siger Ulla Røder

 

Medlemsdebatten er kommet i gang i det engelske regeringsparti

I øjeblikket cirkulerer kritiske skrivelser internt i Labourpartiet, det engelske regerende socialdemokrati. Man ønsker en parlamentarisk debat om stjernekrigsprojektet . Man havde dårlige erfaringer med at Trident Atomvåben-ubådene blev vedtaget uden debat i parlamentet.

Ulla foreslår også danskerne at skrive til deres folketingsmedlemmer og de danske politiske partiet og kræve en debat i Danmark om stjernekrigsprojektet, som vil indebære, at man vil destruere sikkerhed på det nære menneskelige plan for at opnå en abstrakt hvis og hvis  sikkerhed - med atomreaktorer i rummet.

Ulla vil hellere bruge ressourcerne på social sikkerhed

 

Når New Labour i England støtter stjernekrigsprojektet på trods af, at det kun tjener våbenindustriens kortsigtede profitmotiv og truer vore børns fremtid og også giver problemer med radioaktivt affald og transport, (et vigtigt økologisk argument), så mener Ulla Røder, at den engelske regering er fanget af, at den har skaffet sig et behov for støtte fra det militærindustrielle kompleks og ligger også under for deres propaganda.

 

England har i det hele taget ikke meget at skulle have sagt. England er allerede totalt afhængige af USA med sit atomvåbenprogram.

De fleste af de store multinationale selskaber i England er involveret, og de bruger skabelse af arbejdspladser som argument. Men hvor mange arbejdspladser ryger så samtidig i den øvrige offentlige sektor spørger Ulla Røder.

 

Genlyd i Danmark af Ullas fredsaktion?

Genlyden af Ulla Røders aktion i Danmark har vist sig i et par aviser og på hjemmesider.

Ulla Røder opfordrer fredsaktivister til at deltage i “Globalt Netværk mod våben i rummet”s  aktionsuge d. 4-11 okt. for at få spredt budskabet videre ud jvf. http://www.space4peace.org/

Ulla tror at det der gøres herovre er med til at sætte fokus på stjernekrigsprojektet og har en spredningsvirkning - uden at hun kan se alt fra sin fredslejr i England. Millioner bliver orienteret via emails . Selv har hun været i BBC-worldnews, og haft besøg af lokale journalister. Hver gang vi gør noget , så gør det en forskel. Der kommer en sneboldeffekt - som tager mere end 2 hidtil forløbne måneder.

 

Planerne om placering af våben i rummet skal på den politiske dagsorden.

På længere sigt gør det en forskel, at vi  kan få folk oplyst om det pressen aldrig informerer om - planerne om våben i rummet -, så folk får et bedre beslutningsgrundlag. Ulla Røder håber på, at folk vil bruge blot 5 min på at gå ind og kigge på hjemmesider hos CND  http://cndyorks.gn.apc.org/yspace/Default.htm , og det globale netværk mod våben i rummet, Global Network Against Weapens and Nuclear Power in Space    http://www.space4peace.org/  

 

Det skræmmebillede der i 1980erne fik folk op på mærkerne af frygt for at USA’s præsident Reagan ensidigt ville starte en atomkrig, har nu set dagens  lys som virkelighed. Blot er USA nu almægtig og den amerikanske regering fører en militaristisk politik med at bombe sig til kontrol over olieledningerne for at få deres vilje. Ulla undrer sig over at folk fortsat forholder sig passive. Men medierne fylder jo folk med sæbeoperaer og folk bruger det måske til at undslippe .

 

“Hvis du brugte lidt mindre tid  foran spejlet så havde du måske opdaget hvad det skete ude i verden” har Ulla Røder hørt en fredsaktivist sige. Og det budskab vil hun bringe videre. Men det forudsætter også lødige folketingsdebatter

 

Sejler Trident-ubådene med ulovlige atomvåben?

Ulla fortæller om Trident Plohgshares projektet om at stoppe Trident ubådene med deres atombomber, som er ulovlige fordi de ikke kan skelne imellem militære mål og civilbefolkningen, sådan som den internationale domstol i Haag krævede i 1996.

 

Og foreslår at læse den nye bog “Nuclear Peace the story of The Trident Three” om den direkte aktion hun var med i for at stoppe søsætningen af den 4, Trident ubåd. Bogen er skrevet af John Mayer, som var forsvarer i retssagen, hvor Ulla og 2 andre kvinder blev frikendt med henvisning til den internationale Domstols(ICJ) kendelse fra 1996 om at udvikling, besiddelse og brug af atomvåben var ulovlig, fordi de ikke kunne skelne mellem militære og civile mål med drab af civile uskyldige mennesker til følge.

Senere har man så foranstaltet en høring for at stoppe denne tolkning i andre sager , da konsekvensen ellers havde været at man måtte stoppe Trident atomvåbenprogrammet.

Bogen kan købes på http://www.visionpaperbacks.co.uk/home.php for 15 pund.

             

Man kan læse mere om retssagen på  http://www.peaceweb.dk/ulla.htm hvor følgende citat er fra:

 ” Sheriff Gimblett said she accepted the argument put forward by defence advocate John Mayer, who said Trident was illegal under international law and the women were acting simply to prevent a crime.
Court of justice Mr Mayer said a ruling by the International Court of Justice in 1996 made Trident and all nuclear weapons illegal.
This meant the women had basically committed a crime but were acting to prevent other crimes taking place and so in Scots law should be acquitted”

 

Hvordan kan man i England fortsætte udvikling af atomvåben efter 30 års forpligtelser til nedrustning, spørger UR. Også vedrørende stjernekrigsprojektet er Haag-dommen relevant.

 

Hvordan kan man blot ignorere en international domstols afgørelse. Denne anklage gælder også Danmark, som bare lader stå til.

 

Direkte aktion imod stjernekrigsoprustningen.

Det næste skridt er nu at forhindre at stjernekrigsprojektets oprustningsplaner bliver realiseret Nu er planerne der og når byggeriet begynder må vi ud i direkte aktion.

 Der har været folk fra mange lande og forsket i det her siden begyndelsen af 19. Og enkelte grupper/personer så som Citizen Against (nuclear) Weapens in Space og Globalt Network mod våben og atomkraft i rummet har fulgt disse planer siden Reagan lancerede stjernekrigsplanerne. Hvis politikerne havde taget os fredsfolk alvorligt, så havde vi have haft en mere seriøs debat. Militæret var i gang med planerne allerede i 1996.

Det var netop i 1996 Ulla Røder lavede en underskriftindsamling angående  bl.a. stop for prøvesprængninger herunder bl.a. de såkaldte subkritiske test (stewardshipstockpile prgrammet), som er en del af de mange nyudviklinger der foregår med atomvåben og ganske sikkert  også våben til brug i rummet (men i dag har mange af disse programmer skiftet navne osv, så det er meget svært at redegøre for hvad, hvem, hvor osv…. uden at blive beskyldt for gætterier om spørgsmålet. Disse programmer er tophemmelige og fredsbevægelsen har endnu ikke samlet alle brikkerne i puslespillet. Men de brikker vi har passer ind istjernekrigsplan-billedet,

 

Hvorfor sætter medierne ikke stjernekrigsprojektet på Dagsordenen?

Skyldes pressens ringe interesse for fredsfolk, måske at  fredsaktivister bliver  opfattet som tåber.? Måske , men flertallet af folk støtter os,  kan vi se ved aktuelle underskriftindsamlinger.

 

 Men  folk er også  bange. Nogle af vore sympatisører vil f. eks ikke fotograferes af frygt for at miste sit job. Skal vi lade os styre af den samme frygt, som Hitler i sin tid brugte i Tyskland. ?

             

Vi er ikke længere et selvstændigt Danmark med et selvstændigt medievæsen. .

Medierne er ejet af store koncerner og disse er igen ejet af folk der styrer alt det her - også fra våbenindustrien.

En dansk journalist havde således sagt, hvis jeg skriver det, så sidder jeg ikke længere ved dette skrivebord.

 

Ulla Røder var dog tilfreds med dækningen af hendes stjernefredslejr og så tegn på en stigende interesse - også fra danske journalister.

Hvor mange besøgende journalister i lejren 4 i første uge, lokal TV , dansk Avis,

3-4 artikler i lokale avis Basekommandøren blev interviewet og ville nu pludselig fortælle hvad der foregik, alt i alt god omtale . Enkelt journalist fra DK og Ritzau bad om interview, som må være på vej..

 

Ulla Røder afviser at det drejer sig om, at hun er svær at komme i kontakt med når hendes eneste energikilde i lejren i Yorkshire nord for Hull er et stearinlys og hendes mobiltelefon ikke virker her under Fylingdales elektroniske  “pyramiden”

Ulla kan få bragt de e-mails og fax og breve man sender.

E-mail adressen er Anne Lees fra WoMenwith Hill Peacecamp fredslejr, som vi samarbejder med: FlossieMintballs@aol.com 

 - og postadressen er:

Ulla Roeder c/o Anne Lee,

8 Summerville Terrace,

East Busk Lane,

Otley,

LS 21 1 HS

United Kingdom

 

- Og evt. fax på oo441947896482

 

Mennesker der vil i kontakt med mig kan også komme i kontakt med mig, mener Ulla Røder

 

 

Ulla Røder er ikke alene

Der er aktiviteter i gang mon stjernekrigsprojektet mange steder i England. f. Eks. Ved Aldermaston, hvor der udvikles nye mini-A-våben er en stor kampagne i gang. I Devonport mod udskiftning af brændselselevmenter i Trident Ubådene. - Kampagne mod atomtransporter som også sker i Danmark med MOX,  mod Lachenhead, hvor USA har sine atombomber placeret, Trident Ploughshares nedrustningslejr 15-19 august. I  Menwith Hill er oprettet fredslejr som Ullas, selvom højesteret havde dømt den flyttet . Desuden Sellafield,  og så  Faslane fredslejren, der har eksisteret i 20 år.

Den gamle fredsbevægelse CND kan stadig mobilisere. 400 demonstrerede d 15. juli ved Fylingdales, som er 100 km væk fra den nærmeste større by.

                                          

CNDs næstformand Helen John var den første kvinde i Greenham Common kvindefredslejren mod raketoprustningen i begyndelsen af 1980erne , hvor Anne Lee også var med allerede. CND mobiliserede dengang  30000 demonstrerende.

 

Behov for en debat om Danmarks ansvar

Ulla Røder forventer dog ikke dette antal her i 2002, men blot for at vise at her foregår noget rivende galt. Hver i denne lejr repræsenterer en masse mennesker. Hver lille person der går ud på sit gadehjørne repræsenterer en masse meninger. Man kan gøre sin indflydelse gældende hver på sin måde.

Folk må nu kræve en debat og demokratisk beslutning i Folketinget.

 

 

Ulla Røder begrunder sin pacifisme

Pacifisme dræber ingen så ingen brug for missilskjold hvis vi var pacifister alle sammen. Den dag folk nægter at bære våben og betale til oprustning og deltage i krig så har vi ikke brug for forsvarssystemer og kan leve i en fredelig verden. De der truer verdensfreden skal tage det første skridt.

Ulla vil hellere lade sig skyde end at få blod på sin samvittighed.

Vi skal bruge de rigtige ord,  at forsvarssystemer er angrebssystemer. Og ikke tale om fredsskabende indsats, krig er krig.

                                          

....og kom så i gang...

Vigtigt at få løst konflikter tidligt igennem dialog. Men dialogen mangler fuldstændigt i dag . det er nødvendigt at give politikerne feed back. det er nødvendigt at borgerne begynder at tage deres demokratiske ansvar alvorligt. ellers kører politikerne blot deres eget løb. og griber til våben

Politikerne kan begynde med at løse roden til problemerne som sult og fattigdom i verden.

 

Der kan findes grobund for en dialog, selv med Irak, hvor problemet er at folket har været undertrykt så længe, at de har glemt hvad det vil sige at have sin egen mening.

 

Hvis ikke den almindelige befolkning begynder at bruge deres demokratiske rettigheder kan vi ende med at få en Saddam Hussein - fordi vi også har glemt hvad det vil sige at have vores egen mening. Og den næste Saddam Hussein  kan godt blive Bush.

 

Ulla Røder ønsker sig et samfund med mere levende og engagerede borgere. Man må turde tage vore egne standpunkter og tage konsekvenserne. Det er ikke nok at læne sig op ad de få aktivister der allerede findes. Man behøver ikke at lave sit liv om... blot et møde om måneden...Det er muligt at gøre noget mere, - og vigtigt at holde debat i gang og høre hvad andre tænker. Frygten må ikke styre os. Man kan formulere sig i lukkede netværker uden at behøve at skulle have sit navn offentligt frem og frygte registrering og at miste sit job mm .

Hvis man altid tænker på hvad naboen mon vil sige, så bliver man handlingslammet. Det er altså stadig muligt at have sin selvstændige mening i Danmark, slutter Ulla Røder.

 

Kontakt til Ulla Røder:

 

Postadresse:

Ulla Roeder c/o Anne Lee,

8 Summerville Terrace,

East Busk Lane,

Otley,

LS21 1 HS

United Kingdom

 

Man kan blive informeret om stjernefredslejren og dens adresse på Yorkshire CNDs hjemmeside http://www.cndyorks.gn.apc.org/yspace/articles/bmd/starpeacecamp.htm

 

Yderligere oplysninger om Ulla Røders stjernefredslejr findes på      www.arnehansen.net 

som også forsøges holdt løbende opdateret

Se f.eks. http://www.arnehansen.net/020607Stjernefredslejr-Fylingdales.htm 

Og generelt http://www.arnehansen.net/radio/lydarkivdialog.htm

På adresen http://www.arnehansen.net/radio/ullaroder.htm Ligger et tidligere interview med Ulla Røder efter hendes modtagelse af  fredspris som del af  the Trident Three

Se   www.fylingdales.ukf.net  med billeder fra Fylingdales samt adresse og vejviser hertil

- og links til http://www.defenselink.mil/  USA’s forsvarsministerium mv.

 

Yorkshire-CND  http://cndyorks.gn.apc.org/yspace/Default.htm

 

Global Network Against Weapens and Nuclear Power in Space www.space4peace.org/

 

Danske fredsbevægelsers hjemmeside www.fred.dk med søgemaskine.

 

Sidste pr 5.08.02:

 

Ulla Røder er blevet fængslet igen . Derfor er følgende blevet sendt ud d. 5. august 2002:

 

Til Ritzaus Bureau

Jeg har for nogle dage siden sendt mail om mit interview med Ulla Røder om hvorfor hun oprettede Stjernefredslejer for at skabe folkelig debat om stjernekrigsprojektet, der også omfatter oprustning i rummet (jvf. ovenfor)

Imidlertid er Ulla Røder nu igen blevet fængslet pga. nogle gamle anklagepunkter og lige før hun skulle deltage i en ugelang kampagne

 

Da Ulla Røder har været den drivende kraft i stjernefredslejren i Fylingdales, så er der altså nu behov for at andre kan tage over. -i hvert fald indtil d. 20 september. Også gerne danskere der har mulighed herfor.

 

Det er en trist nyhed på Hiroshima-dagen.

 

Man kan stadig komme i kontakt med både  Ulla Røder og stjernefredslejren via Anne Lee  FlossieMintballs@aol.com .

8 Summerville Terrace,

East Busk Lane,

Otley,

LS 21 1 HS

United Kingdom

 

Og hvis det drejer sig om interview om argumenterne og modstanden mod stjernekrigsprojektet så er det bedst at kontakte  Helen John helenmenwith@Yahoo.co.uk

 tlf. 00451943468593

næstformand for CND http://www.cnduk.org/aboutus.htm

 

 

Med fredelig hilsen

Arne Hansen

 

On Sun, 4 Aug 2002 10:25:12 EDT, FlossieMintballs@aol.com wrote:

 

Hi,

     We have heard from Ulla that she is expected to be held on remand until

trial on September 20th. Currently the Menwith Hill Women and Sav are

attempting to keep open the (mixed) Fylingdales Star Peace Camp. HELP!

     Here's TP's Press release in case you haven't had it...

TRIDENT PLOUGHSHARES

Press Release: 2nd August 2002

 

RENOWNED PEACE ACTIVIST JAILED

 

Today, at Argyll and Bute District Court in Helensburgh, renowned Danish

peace activist, Ulla Roder, was sent to Cornton Vale prison in Stirling after

taking part in non-violent practical acts of people’s disarmament with

Trident Ploughshares.

 

Just as Trident Ploughshares begin their two week long international

disarmament camp at the bases home to Britain’s nuclear weapons of mass

destruction on the Clyde, Ulla Roder who was famously acquitted at Greenock

after the disarmament of a Trident related floating laboratory and who is

renowned for swimming on to a Trident and painting ‘USELESS’ on the side of

it last April, is jailed. This time, she has been placed on remand in

relation to a number of charges including cutting the base fences on separate

occasions and attempting to swim out to the submarines again.

 

A spokesman for Trident Ploughshares explained, “Ulla has been jailed for

simply exercising her right as an International citizen to uphold

International law by attempting to take peaceful steps in trying to disarm

Trident. I find it particularly upsetting that as thousands starve in

Southern Africa from Famine, we continue to spend £1.5 billion on an illegal

and totally immoral nuclear weapons system.”

 

Yesterday, a further three peace activists were arrested for cutting the

fence at the Royal Naval Armaments Depot at Coulport. Joss Garman from Mid

Wales joined Karen Fallon and Stan Robinson of Faslane Peace Camp in another

peaceful protest against these weapons. 

 

 

Contacts:       David Mackenzie 0870 458 3117 (07876593016)

              Jane Tallents 08454588367

              media@tridentploughshares.org

www.tridentploughshares.org  

              Newsline (recorded) 08454588365

             

ENDS