Pr postbud  d. 31.08.11 fra Henning Sørensen:

 

FLAG PÅ HALV STANG den 5. SEPTEMBER

 

Folketingets militaristiske partier har vedtaget, at der skal flages til "ære" for soldaterne den 5. september.

Som modstander af en hvilken som helst militær foreteelse støtter jeg den pacifistiske organisation Aldrig mere Krigs

Opfordring ti1 i stedet at flage på halv stang i protest mod vort lands krigsdeltagelse og i sorg over såvel de mennesker,

som danske soldater har dræbt i fremmede land, som over de unge danskere M/K der vildførte af militærpropaganda

har sat livet til under fjerne himmelstrøg.

At flage for at hylde soldaterne er efter mine begreber misbrug af dannebrog.

At flage på halv stang i protest mod krig og militarisme er i overensstemmelse med det budskab korset i vort flag udtrykker.

 

Henning Sørenssn

Forfatter, fhv. skraldemand

Vilta Pax

Irisvej 17, 5500 Grenaa

Ttf./Fax 86 3216 79

 

 

Og pr 04.09.11 også link til selve annoncen med opfordring til at flage på halv på den militaristiske flagdag:

Annoncen om at flage på halv stang mandag d. 5. sept. i sorg over ofrene fra Danmarks krige indrykket af 68 personer + 7 foreninger

http://www.arnehansen.net/110904FLAGP%C3%85HALVSTANG.pdf  

 

Hør også gerne forfatteren Klaus Rifbjergs mening om den militaristiske flagdag på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/110829Rifbjerg64.htm

 

Eller man kan læse en tekstudskrift af det meste af hvad Klaus Rifbjerg sagde her hentet fra Arbejderen.dk d. 2.09.11

http://arbejderen.dk/artikel/2011-09-02/s-t-flaget-p-halvt

 

Sæt flaget på halvt

Kulturpolitik

- 02. Sep 

Klaus Rifbjerg opfordrer til at flage på halv stang den 5. september, som siden 2009 er de udsendte danske soldaters officielle flagdag.

 

Når det officielle Danmark fejrer sine udsendte soldater på den nye flagdag 5. september ved at lade Dannebrog gå til tops, sætter andre flaget på halvt for at ære de faldne.

 

Blandt dem er forfatter Klaus Rifbjerg, der ikke mener at der er noget at fejre, tværtimod.

 

– Når man tænker på hvilke ulykker krig i almindelighed og dem vi har oplevet de senere år har udvirket, kan man ikke sige andet end, at det vil man nødigt være med til. Og man ville ønske, at tingene kunne være på en anden måde, siger han til Arne Hansen fra Frederikshavns Lokal Radio, FLR.

 

Anledningen er, at Landsforeningen Aldrig Mere Krig i annoncer i Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad vil opfordre folk til at sætte flaget på halv stang den 5. september.

Grotesk fejring

 

Partierne bag Forsvarsforliget 2005-2009 vedtog for to år siden at gøre dagen til det danske miitærs officielle flagdag for soldater udsendt siden FN’s oprettelse i 1948.

 

Klaus Rifbjerg finder det imidlertid fuldstændig grotesk at fejre den danske krigsindsats i lande som Irak og Afghanistan.

 

– Det er sørgeligt at tænke på, at de folk, som et mere eller mindre enigt Folketing har sendt ud for at indføre demo­krati og bedre forhold næsten altid forårsager flere ulykker end de laver noget godt, siger Klaus Rifbjerg.

 

– Min grundholdning er, at alle de udmærkede mennesker i det danske militær, der rummer en vis forståelse og følsomhed, kunne bruges på en mere positiv måde, hvis deres indsats var uden våben og udelukkende humanitær, siger Klaus Rifbjerg.

 

Ideen til Aldrig Mere Krigs annoncekampagne for at flage på halv stand under forsvarets flagdag den 5. september kommer fra pacifisten Henning Sørensen fra Grenå. Og ham har Klaus Rifbjerg tidligere samarbejdet med.

 

De to stod sammen med blandt andre skuespillerne Anne Marie Helger og Peter Larsen bag den mindesten for fred og militærnægtelse, der blev indviet 11. november 2008 i Grib Skov. Det skete på stedet, hvorden første militærnægterlejr blev etableret så tidligt som i 1918.

For fred og militærnægteri

 

Lige som Henning Sørensen er Klaus Rifbjerg gammel militærnægter. Det er en af grundene til, at han støtter initiativet med at sætte flaget på halvt den 5. september.

 

– Som militærnægtere er vi en meget lille flok, som ikke har meget at skulle sige overfor de mægtige komplekser af militære magthavere, og alle dem der synes, at man kan gøre det ene og det andet i freden og frihedens havn – også vold, siger han til FLR.

 

– Så når der dukker en dag op, hvor man gerne vil vise hvad man mener om det, så kan det gøres ved at flage på halvt, hvor alle andre flager på hel, for jeg synes ikke der er noget at fejre, forklarer Klaus Rifbjerg.

 

– Jeg synes, at man på denne dag, der for nogen er en jubeldag, manifesterer sin sorg over, at nogen ofrer deres liv i en god sags tjeneste – uden at tænke over konsekvensen af, hvad det er de foretager sig, slutter Klaus Rifbjerg.

 

 

 

Opfordring til at flage på halv

 

­»Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i ­krigene i Irak og Afghanistan, har vedtaget, at den 5. september skal ­være flagdag til ære for danske soldater.

 

­

 

­Som modstander af alt militær er vi dybt bekymrede over, at vort ­land deltager i angrebskrige og besættelser, og vi sørger og alle, ­civile såvel som soldater, som må lide og dø i dem.

 

­

 

­Derfor opfordrer vi alle der er enige med os til at markere deres sorg ­ved at flage på halv stang den 5. september.

 

­Landsforeningen Aldrig Mere Krigs tekst til de annoncer, som ­vil blive indrykket i Jyllands Posten og Kristeligt Dagblad op til 5. september.

 

 

 

Den officielle flagdag 5. september

 

­I slutningen af marts 2009 blev parterne bag Forsvarsforliget 2005-­09 enige om, at 5. september for fremtiden skulle være officel ­flagdag for alle de soldater, der har været udsendt sinde 1948.

 

­Valget af datoen kom efter lange og snørklede forhandlinger. Dansk ­Folkeparti ønskede, at det skulle være 29. august til minde om ­bruddet med Nazityskland i 1943. Daværende forsvarsminister ­Søren Gade og hans bagland fra Venstre ønskede, at flagdagen ­skulle være den 31. august til minde om udsendelsen af korvetten ­»Olfert Fischer« på denne dato i 1990 til Irak-krigen.

 

­Datokrigen fik Venstres forsvarspolitiske ordfører Karsten Nonbo til ­at melde sig som fredsmægler. Han foreslog den neutrale 30. ­august. Valget faldt altså på den lige så neutrale 5. september.

 

 

Man kan også høre en tidligere tidligere tale af Klaus Rifbjerg i forbindelse med Afsløring af en mindesten for militærnægtelse og fred i Grib Skov d. 11.11 2008 kl 11 på 90-årsdagen for afslutningen på 1. Verdenskrig og vedtagelse af verdens første lov om militærnægtelse på : http://www.arnehansen.net/dialog/fred/081111Gribskovafsloering64.htm

 

Desværre blev mindestenen for 90-året for afslutningen på første verdenskrig og for vedtagelse af Danmarks første og verdens 2. Miltærnægterlov kort efter skændet af vandaler. Disse er stadig ukendte idet politiet ikke ville bruge ressourcer på sagen - og heller ikke efter massakren på Utøya.

 

 

 

I øvrigt er her et tidligere indlæg fra Henning Sørensen:

Fra Henning Sørensen d. 19.08.11

 

FOLKEKIRKEN, FRASKILTE OG FELTPRÆSTER

 

I Kristkirken i Kolding er der nu ansat hele tre præster der alle har det tilfælles, at de ikke vil vie fraskilte,

 hvilket sandsynligvis vil øge hastigheden i faldet i folkekirkens medlems~

tal, og det forekommer mig i strid med kristendommens budskab om syndernes forladelse.                 '`

Derimod er der i høj grad brug for præster i folkekirken der tager afstand fra kirkens støtte til vort lands krigsdeltagelse

og vort folks militarisering, som kommer til udtryk bl.a. i feltpræsteordningen og "kristelige" soldaterhjem.

I 1930 vakte det kirkeligt og folkeligt røre, da godt 100 præster, de fleste i folkekirken, stiftede Dansk Gruppe af Antimilitaristiske Præster,

der tog afstand fra en hvilken som helst militær foreteelse og opfordrede ungdommen til at nægte militærtjeneste.

Det vil kræve væsentlig mere mod, at genetablere denne organisation,

end at sparke til fraskilte mennesker der i forvejen ligger ned.

 

Henning Sørensen

Forfatter, fhv.. Skraldemand

Villa Pax '

Irisvej 17, 8500 Grenaa

Tlf./Fax 86 3216 79

 

 

Den oprindelige opfordring til at støtte annoncen om i sorg at flage på halv  kan ses på

http://www.arnehansen.net/110818bidragtilflagpaahalv.htm

 

Tilbage til forsiden