Fra Aldrig Mere Krig d. 18.08.2011 og rundsendt bredt som mail:

 

Støt gerne annonce med opfordring til at flage på halv d. 5. september

i sorg over alle der lider og dør pga. krigene


Kære fredsven!

 

Så nærmer datoen 5. september sig, den dag da Folketingets militaristiske partier har bestemt, at der skal flages for soldaterne.

Som sidste år vil Aldrig Mere Krig indrykke en annonce i så mange dagblade, som vi kan skaffe penge til. Med opfordring til at flage på halv i sorg over vort lands krigsdeltagelse og vort folks militarisering.

 

Annonceteksten, som fredsorganisationen Aldrig Mere Krig søger din støtte til,  er:

 

”Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan har vedtaget, at den 5. september skal være flagdag til ære for danske soldater.

Som modstander af alt militær er vi dybt bekymrede over, at vort land deltager i angrebskrige og besættelser og vi sørger over alle, civile såvel som soldater, som må lide og dø i dem.

Derfor opfordrer vi alle der er enige med os til at markere deres sorg ved at flage på halv stang den 5. september”

 

Vi håber jo at de af jer, der var med sidste år, vil være med igen (tak hvis allerede sket) , men der er også virkelig brug for mange nye til at støtte arbejdet for en verden uden vold. Derfor vil vi også gerne opfordre alle til at hjælpe med at finde flere, som vil være med.

 

Vi sætter ingen pris for deltagelse; men jo flere penge vi får ind, jo flere dagblade kan vi avertere i. Sidste år var de fleste indbetalinger på 100 og

200 kr. og nogle gav større beløb.

 

Vi har sat sidste frist til 23. august.. Sidste år kom flere desværre for sent til at få deres navne med i annoncen.

 

Tilmelding:

Tilmelding kan ske ved indbetaling på Aldrig Mere Krigs bankkonto i

Arbejdernes Landsbank: Reg. nr. 5396 Konto nr. 000 030 9139.

Eller send tilmeldingen med et beløb i crosset check til Aldrig Mere Krigs kasserer: Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 8600 Silkeborg.

Lige som sidste år kommer ide og initiativ til denne annonce fra: Henning Sørensen, Irisvej 17, 8500 Grenå

 

I er velkomne til at udskrive eller videresende denne tekst til bekendte der kunne være interesseret i at være medannoncører af flagdagen, som en dag hvor vi tager afstand fra al militarisme uanset om det er angrebskrige eller individers hadvold, som vi vil forebygge med opbygning af en fredskultur. Eller med Grieg: ”Krig er foragt for liv - Fred er at skabe” 

 

Vi takker for jeres opmærksomhed. Venlig hilsen

Landsforeningen Aldrig Mere Krig

 

Pressekontakter og mere information om flagdagsannoncen:

Aldrig Mere Krig, v/ Henning Sørensen, forfatter, Irisvej 17, 8500 Grenå. Tlf. 8632 1679.

Arne Hansen, Sønderjyllands Allé 35, 9900 Frederikshavn. Tlf. 3042 0818, post@arnehansen.net  

 

Læs også gerne AMKs nyhedsbrev med uddybning om flag-på-halv-kampagnen på http://aldrigmerekrig.dk/det_sker/index.htm 

-eller http://www.arnehansen.net/110818AMKflagdagsavis.pdf