»En borgerpligt at hjælpe Dragsdahl«

 

NB: For den travle og besluttede er her alle data til indbetaling af støtte til Dragsdahls sagsomkostninger: http://www.jorgendragsdahlforeningen.dk/

 

Modtaget d. 27.08.2010 fra Fathi El-Abed <dalil@ dbmail.dk>

 

Kære venner,

 

I dagens Pol (27/8) har jeg sammen med Lykketoft, Bonnichsen, Trine P. Mach og

andre et indlæg som støtteerklæring til den anstændige og dygtig journalist

Jørgen Dragsdahl i hans kamp mod overmagten repræsenteret i DF og partiets

håndlanger Bent Jensen. Send linket videre til alle jeres Facebook-venner,

e-mail-netværk og jeres øvrige netværk med opfordring om at sende videre. Støt en

god sag. Det er alle de anstændiges sag. Selv en 20er kan være til hjælp. TAK

til alle der kan hjælpe på den ene eller anden måde.

 

http://politiken.dk/debat/1045598/en-borgerpligt-at-hjaelpe-dragsdahl/

 

Venlige hilsner

Fathi El-Abed

 

Her følger hele indlægget d. 27.08.10 i Politiken.

Og dernæst mine ah-kommentarer

Og så praktiske oplysninger til bidragydere om betalingsmåder og links hertil

Og endelig seneste nyt

 

Indlægget d. 27.08.10 i Politiken:.

»En borgerpligt at hjælpe Dragsdahl«

Vi opfordrer alle til at forhindre, at Dragsdahl bliver økonomisk ruineret, skriver fremtrædende debattører.

 

AF Mogens Lykketoft , Hans Jørgen Bonnichsen, Rune Engelbreth Larsen, Fathi El-Abed, Flemming Pless, Pernille Frahm, Trine Pertou Mach og Jacob Holdt.

Journalist og forfatter Jørgen Dragsdahl vandt for nylig en retssag mod professor Bent Jensen, der havde beskyldt ham for at være KGB-agent.

Med Dansk Folkepartis støtte og hjælp skulle professoren ellers lede en højtprioriteret forskning i Den Kolde Krig, men hans generelle virke syntes bekvemt at brede sig ud og gå hånd i hånd med en vis ’værdi- og kulturkamp’, der læner sig op ad netop Dansk Folkeparti.

Skønt Jørgen Dragsdahl altså vandt juridisk og moralsk over Bent Jensen, hvis beskyldninger havde fået kolossal eksponering af Jyllands Posten, kan han alligevel ende som den største økonomiske taber.

LÆS http://politiken.dk/indland/1009413/dragsdahl-staar-tilbage-med-kaemperegning

Bent Jensen blev ganske vist irettesat af domstolen for sin lemfældige omgang med kilderne, hans påstande om Dragsdahl som KGB-agent blev pure afvist, og samlet blev han idømt at betale over en halv million kroner. Det dækker bare langtfra Dragsdahls sagsomkostninger efter en lang og opslidende retssag.

Ikke desto mindre indledte Søren Krarup et tordenvejr af foragt for retsformanden og mistænkeliggjorde retssagens udfald, hvorefter en lang række støtter fra Dansk Folkeparti og omegn søsatte en indsamling til fordel for Bent Jensen, så hans underkendte beskyldninger ikke skulle koste ham en øre.

LÆS OGSÅ http://politiken.dk/indland/983093/krarup-betaler-til-doemt-koldkrigsforsker

Vi anser det som en borgerpligt at hjælpe et menneske som Dragsdahl, der uberettiget er blevet en ufrivillig brik i en større politisk agenda.

Lykketoft m.fl.

Indflydelsesrige politiske venner har således gjort det fuldstændig gratis for Bent Jensen at tilsværte Dragsdahl, der desuden har fået undergravet sit levebrød som uvildig journalist.

Vi anser det som en borgerpligt at hjælpe et menneske som Dragsdahl, der uberettiget er blevet en ufrivillig brik i en større politisk agenda, hvor ytrings- og pressefriheden til at levere magtkritiske analyser og kommentarer underløbes af en usaglig og dæmoniserende hetz med beskyldninger om at være spion og landsforræder.

Det er desværre kun et af flere eksempler på, hvordan eksperter og andre røster i debatten mødes med den type heksejagt, som også visse befolkningsmindretal jævnligt er genstand for – karakteristisk nok også med Bent Jensen og en række af de folk, der støtter ham, som afsender.

Jørgen Dragsdahls sag er imidlertid et af de værste eksempler på de omkostninger, det kan have, at være oppe imod politiske modstandere, der tilsyneladende gerne betaler for at sikre sig en fortsat systematisk og usaglig stigmatisering.

Derfor opfordrer vi alle andre på tværs af politiske skel til at forhindre, at Dragsdahl skal blive økonomisk ruineret af en milliongæld, blot fordi han ønskede at rense sit navn – og sågar vandt sin sag.

Støt indsamlingen til at dække udgifterne: Reg.nr. 2252, konto nr. 0722248783.

PS Man kan læse kommentarer og selv kommentere artiklen på

http://politiken.dk/debat/1045598/en-borgerpligt-at-hjaelpe-dragsdahl/

 

 

 

Ovenstående er hermed videresendt af Arne Hansen med en varm opfordring til at støtte.

Og min personlige begrundelse herfor - og som kun jeg skal holdes ansvarlig for - er så følgende:

 

Et personligt vidnesbyrd om betydningen af Dragsdahls mod og udholdenhed som seriøs journalist

 

Her en snes år efter husker jeg stadig Jørgen Dragsdahls artikel i Information, hvor han med hjælp af sine amerikanske kilder løftede sløret for, at indflydelsesrige kredse i USA arbejdede for en "første slags Atomvåbenstrategi", hvor USA skulle opruste så voldsomt at USA skaffede sig et så stort forspring foran Sovjet i kaprustningen på atomvåben, at USA ville blive i stand til at ødelægge Sovjets atomvåbenkapacitet i et enkelt overraskelsesangreb.

 

 Og det var ikke blot for at droppe den trods alt relativt stabile terrorbalance mellem atommagterne, der ud fra en rationel kalkule, hvilede på ideen om, at bevarelse af en gensidig sårbarhed ville afskrække begge sider fra at starte en atomkrig, fordi det så ville udarte til det rene selvmord på egen befolkning.

 

Nej førsteslagsstrategien sigtede  simpelthen på at  åbne for at bruge atomvåbenoverlegenheden til at USA engang for alle og relativt omkostningsfrit for sin egen befolkning kunne angribe ”fjenden” Sovjet uprovokeret og opnå militært verdensherredømme uanset civile tab af folkemordsdimensioner.

 

Dengang først i 1980erne indså mange af os pludseligt, at vi alle var blevet taget som gidsler af selve den ukontrollable atomraketkaprustningsspirals egen dynamik.

 Atomoprustningen  under den kolde krig kunne ikke længere legitimeres som et forsvar af "os" imod "dem". Dertil var den alt for livsfarlig, når den i militaristiske hjerner kunne udarte til udvikling af en første slagsstrategi. En angrebsstrategi som, selvom den skulle blive markedsført som en forsvarsstrategi, under alle omstændigheder ville efterlade "fjenden" med een eneste mulighed, at forsøge at gøre det samme eller at overgive sig betingelsesløst.

 

Og når toneangivende militaristiske kredse i USA kunne være så kyniske at tænke på at starte en atomkrig for at udslette fjenden totalt, så måtte vi forvente at Sovjetlederne, der ikke havde nogen demokratisk fernis at døje med i en sådan situation, i selvforsvar kunne føle sig presset til selv at starte en atomkrig mens tid var inden USA havde opnået førsteslagsevnen. (Reagans ide om stjernekrigsprojektet, der stadig overlever, er født af samme fatale tankegang: Ved, igennem at gøre sig usårlig, at opnå et enevældigt militært verdensherredømme, der stadig giver mulighed for ensidigt brug af atomvåben som den første - både som trussel og om ”nødvendigt” også at gøre alvor af det.)

 

Så vi blev bange - selvfølgelig konkret for hvad Sovjetstyret med ryggen mod muren kunne hitte på, men mest over at de vestlige magthavende politikere, på nær Oluf Palme, stak hovedet i busken. Vi blev klar over at det var selve kaprustningens onde spiral, der var problemet. Den levede af gensidige fordomsfyldte negative fjendebilleder fodret af begge siders militær-industrielle kompleksers egeninteresser, som allerede den amerikanske præsident og krigshelt fra 2. verdenskrig Eisenhower advarede imod ved sin afgang.

 

Vi så verdens forestående tilintetgørelse igennem atomkrig i øjnene og måtte gøre noget.

Derfor opstod der udenfor den hidtidige toneangivende fredsbevægelse, Samarbejdskomiteen, nu en ny atompacifistisk bevægelse, Nej til Atomvåben – ligesom i resten af Vesteuropa.  Vi satsede her også på civilsamfundenes gensidige afspænding nedefra gennem græsrodsbevægelser. Der kom kontakter med lignende græsrodsgrupper i østblokken, ikke mindst kirkelige grupper i Østtyskland, Vaclav Havels Charta 77 i Tjekkoslovakiet og uafhængige fagbevægelser som Solidarnosc i Polen og vi mødtes på den paraplyorganisation European Nuclear Disarmaments, ENDs årlige stævner med deltagelse fra alverdens lande.

 

Jeg var selv med i Lund. En ny verden åbnede sig og man blev aldrig den samme igen. Det skabte en samhørighed med alverdens ligesindede i et gensidigt skæbnefællesskab. Der blev født verdensborgere med en overbevisning om at almindelige folks indflydelse igennem demokratisering af samfundene på begge sider af jerntæppet og kendskab og opbygning af tillid var forudsætning for en positiv bæredygtig fred i verden. Det måtte ikke fremover lykkedes for supermagtspolitikere i symbiose med oprustningsindustrien igen at skræmme os fra hinanden og gennemtvinge en opdeling i ”dem” og ”os”, som basis for skabelse af nye gensidige fjendebilleder.

 

Alt dette startede for mit vedkommende med Dragsdahls veldokumenterede og velargumenterede artikler i Information.

I den givne situation er det nu passende, at alle vi, der har haft gavn af dem, takker Jørgen Dragsdahl med bidrag til at dække udgifterne ved Jørgen Dragsdahls vundne injuriesag imod min fagkollega Bent Jensen. En person, som åbenbart ingen midler skyer for at mistænkeliggøre og undergrave Dragsdahl for derigennem at ramme os alle. Dragsdahls journalistiske mod og udholdenhed var jo katalysator for fredstænkningens opblomstring og derigennem for at den fremmedgørende og fjendebilledskabende mur mellem menneskene i øst og vest i 1989 blev sløjfet af aktive ikkevoldelige borgere.

Vi der var med til at skabe historien vi vil også være med til at skrive historien og fortælle den til fremtidige generationers inspiration. Og her kan alle bidrage til reg.nr. 2252, konto nr. 0722248783.

 

Med fredelig hilsen

Arne Hansen

 

Læs også et tidligere indlæg om at støtte økonomisk til betaling af Dragsdahls omkostninger ved sin vundne retssag skrevet af Troels Toftkær:

 http://www.arnehansen.net/100809Dragsdahlindsamling.htm Her er også links til Dragsdahlforeningens hjemmeside.

 

 

Dragsdahlforeningens hjemmeside har adressen http://www.jorgendragsdahlforeningen.dk/

og denne adresse (http://www.jorgendragsdahlforeningen.dk/ ) har alle de praktiske oplysninger man skal bruge ved forskellige indbetalingsmåder: via sin netbank, fra udlandet via sin netbank, samt via sit Dankort:

 

1.    Man overfører pengegaver via netbank. Til Reg.nr. 2252, konto nr. 0722248783.

 

2.    Og bor man i udlandet så kan man bruge følgende data ved overførsler via sin netbank i udlandet: Iban: DK7720000722248783 Bic/swift: ndeadkkk

 

3.    Og du betaler med Dankort ved at gå  ind på   http://www.jorgendragsdahlforeningen.dk/  Og så er der her forberedt en Dankortbetaling idet  der her er en rubrik hvor man skal skrive beløbsstørrelsen og klikke på ”beløb”, Så dukker et nyt vindue op med alternativerne Dankort eller eDankort, hvor man skal klikke på det relevante. Efter valget vises en nyt vindue med de sædvanlige rubrikker til at skrive sine dankort-data.

(NB:Det er kun muligt at betale med Dankort i Danmark)

 

 

Støt Jørgen Dragsdahl på facebook:

http://www.facebook.com/pages/Stot-Jorgen-Dragsdahl/142257095796644?ref=ts   

      

Opdateringer:

Læs også i Information d. 28.08.10 artiklen Bonnichsen: 'Jeg har ikke Dragsdahls styrke'

http://www.information.dk/243016

 

Tilbage til forsiden