D. 9.08.10 Fra Troels Toftkær <troels.toftkaer@ mail.tele.dk>                                                                                                                                                

                             Kære Arne og alle interesserede

Måske har du set, at der er startet en indsamling til fordel for journalist Jørgen Dragsdahl, så han kan betale for den advokatbistand, han har brug for i sagen mod professor Bent Jensen.  Bent Jensen beskyldte i 2007 i en række artikler i Jyllandsposten  Dragsdahl for at have virket som agent for KGB under den kolde krig. Ved byretten i Svendborg blev Bent Jensen dømt for injurier, fordi han ikke på nogen måde kunne bevise sin påstand, og nu har han appelleret sagen til Østre Landsret. Dragsdahls advokatregninger er allerede oppe i en størrelsesorden, som han ikke har mulighed for at betale,  og når sagen skal føres ved landsretten bliver det så dyrt, at Dragsdahl vil sidde i bundløs gæld resten af sine dage- selv om han vinder også i landsretten. Derfor støtter jeg  støtter indsamlingen til dækning af Dragsdahls retsudgifter.

Men for mig har sagen også et videre perspektiv. Jeg ser den som et led i den såkaldte ”kulturkamp”, som de borgerlige lancerede tilbage i 1990’erne bl.a. med Anders Fogh Rasmussens krav om et opgør med dem, som under den kolde krig ..”reelt begik  intellektuelt og moralsk forræderi af format, men som helt er sluppet for tiltale”( fra bogen ”Hvem holdt de med” redigeret af Bertel Haarder 1999) I denne ”kulturkamp” var Dragsdahl udset som et let offer, og hvis det var lykkedes for professor Bent Jensen at få ram på Dragsdahl,  havde der været frit bane til at komme efter alle dem, som i 1980’erne var kritiske overfor Natos atomoprustningspolitik med de dengang så berømte 572 nye raketter, som skulle opstilles i Vest- Europa, en kritik som ikke mindst var inspireret af Dragsdahls journalistik. I den forbindelse er det værd at minde om, at Dragsdahl ikke kun var kritisk overfor den vestlige atomoprustning. Han var også endog meget kritisk overfor den militarisering og undertrykkelse af elementære menneskerettigheder, som prægede de såkaldt ”socialistiske”  samfund i øst. Og dertil også meget kritisk overfor dem i Vesten, som nok ville protestere mod Natos raketter, men aldrig kunne drives til at mene noget kritisk om tilstandene i Østeuropa. Det var en kritik, som inspirerede mange til at rejse til Østeuropa og tage kontakt med dissidenterne der og åbne en dialog om atomafrustning og nedbrydelse af Jerntæppet. Helt vildt utopisk i 1984, men dagens europæiske orden seks år senere!

På den baggrund er jeg glad for udfaldet så vidt af retsstriden mellem Bent Jensen og Jørgen Dragsdahl. Bent Jensen har formuende venner, som har indsamlet de 200.000, som han skal betale til Dragsdahl, hvis Dragsdahl også vinder i Østre Landsret, sammen med de ca. 300.000, som han skal betale af Dragsdahls sagsomkostninger. Hvem der betaler Bent Jensens sagsomkostninger, som må være meget store, melder historien ikke noget om. Jeg gætter på Jyllandspostens Fond. Men det har som sagt kostet Dragsdahl mange flere penge, end dem, som han i givet fald vil få tilkendt efter Østre Landsret. Mange flere! Men for mig at se er det alle pengene værd, og jeg vil derfor opfordre dig til at bidrage til indsamlingen og sende denne opfordring videre til dine venner og bekendte.  På hjemmesiden  > www.Jorgendragsdahlforeningen.dk  < kan du finde kontonummer og andre praktiske oplysninger. Vi er også på facebook: http://www.facebook.com/pages/Stot-Jorgen-Dragsdahl/142257095796644

                                                                                                                                                 Bedste hilsner

                                                                                                                                                 Troels Toftkær

 

Efterskrift:

Videresendt med stor sympati også fordi jeg husker Jørgen Dragsdahls epokegørende men nuancerede, velafbalancerede og veldokumenterede artikler bl.a på lederplads i Dagbladet Information under 1980ernes dødstruende atomraketoprustningsspiral som især var inspirenede for os som deltagere i den uafhængige atompacifistiske freds- og nedrustningsbevæglese "Nej til Artomvåben", som sammen med andre landes tilsvarende var en væsentlig årsag til at vi undgik den truende udslettelse af  "atomvinteren". For som den kendte fredsaktivist og MFer Jens Thoft sagde:"lakmusprøven på en fredsbevægelse er at den også tør kritisere sit eget lands regerings politik"

Med venlig hilsen

Arne Hansen, aktiv i daværende "Nej til Atomvåben", hvilket i høj grad kan tilskrives Jørgen Dragsdahls analyser, hvorfor jeg nu må give min støtte til at forhindre at han bliver offer for Bent jensens forsøg på justitsmord.


 

 

Tilbage til forsiden