Ladeportslegenden - om 26 års dansk flygtningepolitik

Den myte om en socialdemokratisk ladeport for flygtninge, som Karsten Lauritzen (V) i øjeblikket dagligt forsvarer sig bag, blev smækket i med et brag allerede i 1986

Klippet fra Arbejderen http://www.arbejderen.dk/index.aspx?F_ID=58021&TS_ID=5&S_ID=57&C_ID=133

http://www.arbejderen.dk/images/sitegraphics/black_square0.gif  1. september 2009   Printervenlig udgave af siden  Send linket og en kort beskrivelse af denne artikel videre til en ven    http://s9.addthis.com/button1-share.gif


af Arne Hansen, Frederikshavn

Karsten Lauritzen, MF for Venstre, ordfører for Udlændinge og integration (KL) skrev i Nordjyske den 18. august, 'at de nordjyske vælgere, der har stemt på Orla Hav, virkelig må føle sig bedraget.

Ikke nok med, at han ikke står for Socialdemokraternes politik, han vil også åbne for en fuldstændig uhæmmet indvandring'
. Det KL også kalder en 'ladeport'.

Den myte om en socialdemokratisk ladeport for flygtninge, som KL i øjeblikket dagligt forsvarer sig bag, når han bliver kritiseret for politistorm og tvangsudvisninger til Irak, må antages at have udgangspunkt i de flygtninge, som fik asyl i perioden 1982-86.

De fik asyl ud fra beskyttelsesgrunde, defineret i 1951 og senere i de FN-konventioner, som Danmark som andre lande har forpligtet sig til at overholde, samt i den helt nødvendige opdatering til nutidens beskyttelsesbehov, som alt sammen først kom til udtryk i den danske Udlændingelov i 1983.

Men samtidig med at Danmark i 1983 endelig fik en lov, der levede op til Danmarks internationale konventionsforpligtelser, ja, så steg tilfældigvis antallet af iranere, der flygtede fra politisk undertrykkelse og Saddam Husseins krig mod Iran (med våbenstøtte fra NATO-lande) og søgte mod frihed og fred i de europæiske lande.

Også tamiler flygtede fra undertrykkelse og borgerkrig.

Men i stedet for at afvente et forsøg på at finde fælleseuropæiske, solidariske løsninger så lukkede Danmark i 1986 som det første land grænserne for næsen af de iranske og tamilske flygtninge - igennem indførelse af visumtvang for statsborgere fra 'flygtningeproducerende lande'.

Og flyselskaber, der medbragte passagerer uden visum, fik bøder. Derved blev på det nærmeste både konventionerne og 1983-opdateringen sat ud af kraft.

Disse spontane flygtninge fra statsterror og krig var så nødt til at søge til andre rige europæiske lande, der kunne magte at give beskyttelse. Det medførte, at disse lande fulgte Danmarks eksempel og også valgte en partiel flygtningefjendsk, nationalistisk 'løsning'.Panik

Den såkaldte ladeport var altså i panik blevet smækket i med et brag allerede i 1986. Men ladeportsmyten blev stærkt inspireret af præsten Søren Krarup, der sendte et så voldsomt flygtningefjendsk læserbrev til Jyllands-Posten, at det blev afvist. I stedet måtte han indrykke det som annonce.

Det eneste tilbageværende, bitte hul var nu paragraf 7.4, der gav mulighed for, at forældreløse flygtningebørn kunne søge asyl, hvis de udelukkende havde søskende, der i forvejen havde opholdstilladelse i Danmark.

Man kunne have fået styr på flygtningestrømmene på en anstændig måde, hvis man i 1984 havde fulgt Dansk Flygtningehjælp`s Morten Kjærums med fleres forslag om, at FN skulle sikres ressourcer til at drive kvalificerede beskyttelses- og sorteringslejre - i det konkrete tilfælde i gennemløbslandet Tyrkiet.

Dér skulle det afgøres, hvilke flygtninge der opfyldte kriterierne for at få asyl. Og så skulle EU-landene og andre lande med kapacitet til gengæld forpligte sig til at dele FN-flygtningene solidarisk imellem sig.

Men EU-lederne sagde nej i deres ego-kortsynethed.

Jeg forudsætter i øvrigt, at Karsten Lauritzen ikke med 'ladeporte' tænker på modtagelsen af bosniske krigsflygtninge først i 1990`erne, hvor Birthe Weiss - som jeg ikke husker som en slapper - på et tidspunkt organiserede, at Danmark hentede de mest sårbare og udsatte flygtninge direkte til Danmark.

Et eksempel på en konsekvent og effektiv human flygtningepolitik, som ingen integrationsminister har gjort hende efter, hverken før eller siden.

Hvis der havde været en 'ladeport', så var der jo heller ingen grund til, at så mange idealister siden 1986 som frivillige har måttet bruge så mange år af deres liv på at hjælpe udvisningstruede mennesker med at dokumentere et konstateret beskyttelsesbehov.

Det var oftest forgæves på grund af udviklingen af en strammere praksis, især under de sidste socialdemokratiske ministre, Thorkild Simonsen og Karen Jespersen. Her gik man i gang med at lave en indskrænkende fortolkning af asylparagrafferne, så asylsøgeren skulle dokumentere at være konkret og individuelt forfulgt.Retssikkerheden

Flygtningekonventionen derimod taler om tilhørsforhold til en forfulgt social gruppe som asylgrundlag. I parantes bemærket er kønsrelateret forfølgelse i øvrigt aldrig for alvor blevet anerkendt som asylgrund i Danmark.

Men det var altså inden 2002, således at den såkaldte 'ladeport' fra 1983 var blevet minimeret til musehuller allerede inden DF(VK)-regimet kom til magten.

Som dokumentation herpå og på, at en mangeårig kritik af den manglende retssikkerhed i asylbehandlingsprocessen ikke var blevet taget alvorligt af Socialdemokraterne, henvises nedenfor til to links med optagelser fra en asylkonference afholdt den 3. november 2001, altså mens Socialdemokraterne stadig var ved regeringsmagten.

Specielt den manglende retssikkerhed i asylprocessen har den nuværende regering i øvrigt dyrket helt ud i det groteske.

Senest har vi set en vanvittig accept af - under dansk jurisdiktion og med fravigelse af dansk retspraksis - at lade en fremmed magt afhøre asylsøgere uden brug af advokater som bisiddere.

Men KL godkender atter engang blankt de danske udlændingemyndigheders maltraktering af retssikkerheden. End ikke det, at den irakiske regeringsdelegation har truet de afviste irakiske asylsøgere med fængsel i Irak, kan ryste KL.

De seks faldgruber, som professor dr. jur. Jens Vedsted Hansen definerer i den ovennævnte video, har Venstre-ordførerens regering siden uddybet og udvidet.

DF(VK)-blokken er i det hele taget svær at hamle op med i stramninger for usolidarisk at skræmme alle eventuelle flygtninge til nabolande i stedet.

Således blev muligheden for, at forældreløse børn med familie i Danmark kunne søge asyl på danske ambassader i udlandet - den daværende paragraf 7.4, sammen med paragraf 7.2, de facto-paragraffen, fjernet.Vælgerfrygt

I stedet kom en beskyttelsesstatus med fjernelse af asylbegrundelser, såsom subjektiv frygt for forfølgelse på grund af tidligere traumatiske erfaringer, og fængsel under 15 år for militærnægtelse talte heller ikke. End ikke en generelt kaotisk (krigs)situation i området skulle længere tælle.

Desuden fortsatte alskens finurlige stramninger af love og praksis, og som noget nyt brug af motivationsfremmende foranstaltninger for at gøre situationen utålelig for de mange afviste asylsøgere.

Som oftest havde de faktisk et reelt asylbehov, men netop kun på grund af VK(O)-regeringens egne stramninger blev det underkendt.

Hertil kom skærpede udvisningsregler, minimering af retssikkerhed og minimering af muligheder for humanitært ophold i både lovtekst og praksis.

Det er sket, selvom der allerede var skåret helt ind til benet af den forrige regering, og asylmodtagere blot udgjorde en brøkdel af tallet på familiesammenførte.

Senest har det ført til, at flygtningene gik i kirkeasyl, og at Pia Kjærsgaard krævede politistorm på Brorsonskirken. Og det skete med bifald fra den socialdemokratiske partitop i konkurrencen om fremmedfrygtende chauvinist-stemmer.

Men 20.000 demonstrerende den 13. august mente altså, at de sidste 23 års kontinuerte stramninger bare er gået over gevind, og siger fra. Det samme gør Orla Hav, KL`s socialdemokratiske konkurrent i Region Nord.

Er det det, der gør KL så nervøs, at han nu prøver at mane Ladeports-spøgelset fra 1983 frem igen på trods af, at det intet har med virkeligheden at gøre, eftersom Socialdemokraterne helt siden 1986 har ført en stadigt mere restriktiv asylpolitik af frygt for at miste fremmedforskrækkede vælgere til Dansk Folkeparti?

Om Orla Havs vælgere 'virkelig må føle sig bedraget', fordi Hav skulle have 'åbnet en ladeport for flygtninge', vil jeg herefter foreslå, at vi i skøn samdrægtighed overlader til hans vælgeres vurdering.

Men Lauritzen og Hav kunne gå sammen om at mane ladeports-myten i jorden blandt andet igennem at arbejde for, at EU-landene med flere rige lande forpligter sig til at påtage sig et solidarisk ansvar for flygtninge.

Og så kunne vi måske komme til at snakke om vores virkelige, væsentlige politiske udfordringer.

 

Dette er en forkortet udgave af den oprindelige udgave som kan læses i sin fulde udstrækning på  

http://www.arnehansen.net/090820Omladeport-svartilCarstenL.htm

 

Tilbage til forsiden