Ladeports-legenden – om 26 års flygtningepolitik

 

Frederikshavn d. 23.08.09 og opdateret d. 24.008.09 kl 21 og senest d. 14.09.09

(En forkortet udgave i Arbejderen kan evt læses på http://www.arnehansen.net/090901ladeportslegendeARb.htm )

 

Til Debatredaktionen

Nedenstående artikel er oprindeligt skrevet som kommentar til et indlæg af Venstres udlændingepolitiske ordfører Karsten Lauritzen d. 18.08.09 i Nordjyske Stiftstidende, som dog blot er et af mange steder hvor han har brugt vendingen. Denne lidt uddybede artikel stilles hermed frit til rådighed

Med venlig hilsen

Arne Hansen

 

Hvorfra mon stammer Historien om Karsten Lauritzens mytiske ”ladeport”?

 

Karsten Lauritzen, du skriver i Nordjyske d. 18/8 ”at de nordjyske vælgere, der har stemt på Orla Hav, virkelig må føle sig bedraget . Ikke nok med at han ikke står for socialdemokraternes politik. Han vil også åbne for en fuldstændig uhæmmet indvandring” …”ønsker åbenbart at åbne en ladeport og lade udlændinge strømme ind over de danske grænser”.

 

Den myte om en socialdemokratisk ladeport for flygtninge, som Venstres flygtningepolitiske ordfører i øjeblikket dagligt forsvarer sig bag når han bliver kritiseret for politistorm og tvangsudvisninger til Irak, må tage udgangspunkt i de især iranske og tamilske flygtninge som fik asyl i perioden 1982-86. Altså asyl ud fra beskyttelsesgrunde defineret i de FN-konventioner i 1951 og senere , som Danmark som andre lande har forpligtet sig til at overholde samt den helt nødvendige opdatering til nutidens beskyttelsesbehov som alt sammen først kom til udtryk i den danske Udlændingelov i 1983.

 

Men samtidigt med at Danmark i 1983 endelig fik en lov, der levede op til Danmarks internationale konventionsforpligtelser, til ikke straks at returnere asylsøgere til de lande de var flygtet fra, men at give asylsøgere ret til først, at få deres asylsag prøvet, ja så steg tilfældigvis antallet af iranere der flygtede fra politisk undertrykkelse og Saddam Husseins krig mod Iran (med våbenstøtte fra NATO-lande) og søgte mod frihed og fred i de europæiske lande. Og tamiler flygtede fra undertrykkelse og borgerkrig.

 

Men i stedet for at afvente et forsøg på at finde fælleseuropæiske solidariske løsninger  så lukkede Danmark i 1986 som det første land grænserne for næsen af de iranske og tamilske flygtninge igennem indførsel af visumtvang for statsborgere fra ”flygtningeproducerende lande” og bøder til flyselskaber der medbragte passagerer uden visum, og satte derved på det nærmeste konventionerne og 1983-opdateringen med en de facto paragraf 7.2 ud af kraft. Disse spontane flygtninge fra statsterror og krig, var så nødt til at søge til andre rige europæiske lande der kunne magte at give beskyttelse. Det medførte at disse lande fulgte Danmarks eksempel og også valgte en partiel flygtningefjendsk nationalistisk ”løsning”.

 

Her d. 14. september 2009 ser vi måske endnu en domino-brik falde idet det norske flygtningefjendske Fremskridtspartis leder Siv Jensen parti fører valgkamp på at Norge skal stramme ligeså meget som Danmark har gjort – og kan gøre det med henvisning til at asylsøgertallet ellers vil komme op på 18.000 i år. Vores andet naboland Sverige er jo tøvende begyndt at gøre som Danmark efter at den svenske regering forgævedes har tryglet de andre EU-lande om at vælge den solidarisk og humanitær løsning, som er tvingende nødvendig , hvis vi skal undgå en fortsat national-fascistoid udvikling i vores holdning til medmennesket i Danmark, Europa og velsagtens resten af verden efter at der ikke længere findes humane asylpolitiske forbilleder. Det kniber altså for os at klare den globaliserede men skæve verdens bevidsthedsmæssige udfordringer, men vi må lære det, hvis ikke vi vil miste globaliseringens mulige gevinster.

 

I Danmark var den såkaldte ladeport altså i panik blevet smækket i med et brag allerede i 1986. Ladeportsmyten blev dog stærkt inspireret af præsten Søren Krarup, der sendte et så voldsomt flygtningefjendtligt læserbrev til Jyllandsposten, at det blev afvist så han i stedet måtte indrykke det som annonce. Måske var Søren Krarup inspireret af at de danske nazister hvis formand Poul Heinrich Riis Knudsen allerede i foråret 1985 havde fået produceret en racistisk radioudsendelse på DR-båndværkstedet i Århus som så blev sendt i p1 i juli samme . På en kasettebåndoptagelse af radioudsendelsen dengang som d. 12.09.09  er bleet fundet, så udtaler Riis Knudsen bl.a. ”I dag lægger en tåbelig og landsforrædderisk lovgivning vort land åben for en massiv indvandring fra os særdeles fjerne kuturkredse. De påberåber sig at være flygtninge og de vil have uddannelse og arbejde her hos os,” og lidt senere ” Under alle omstændigheder skal de ud af vores land inden det er for sent” Båndet http://www.arnehansen.net/850701Nazisteromnazisme64.mp3

 

Det eneste tilbageværende bitte hul var § 7.4, der gav mulighed for at forældreløse flygtningebørn kunne søge asyl, hvis de kun havde søskende, der i forvejen havde opholdstilladelse i Danmark. Men det blev også igennem bureaukratiske manøvrer efterhånden snævret så stærkt ind, at da det lykkedes for mig i 2001 efter støtte fra juridisk ekspert og Red Barnet at redde i alt 7 forældreløse afghanske børn til Danmark, så blev andre aktivister faktisk overrasket, for den mulighed havde de opgivet for længst.

 

Man kunne have fået styr på flygtningestrømmene på en anstændig måde, hvis man i 1984 havde fulgt Dansk Flygtningehjælps Morten Kjærums m.fl. forslag om at FN skulle sikres ressourcer til at drive kvalificerede beskyttelses og sorteringslejre  (i det konkrete tilfælde i Tyrkiet, som var gennemløbsland for de iranske flygtninge) og så afgøre hvilke flygtninge, der opfyldte kriterierne for at få asyl. Og så skulle EU-landene og andre lande med kapacitet så til gengæld forpligte sig til at modtage FN-flygtningene  solidarisk imellem sig. (jf  http://www.arnehansen.net/910202LDF-Kjaerum+Kriegen,UNHCR.htm )

 

Men EU-lederne sagde nej i deres ego-kortsynethed. Men samtidigt sagde de reelt ja til at skabe et nyt permanent marked for en afart af kapitalistisk fidus, at tjene penge på at smugle desperate mennesker på flugt fra diktatorer og krige ind over grænserne til de lukkede lande (men menneskesmuglerne lukrerede på alle blot de kunne betale og hertil bidrog også de vesteuropæiske landes lukning  for indvandring af arbejdskraft under 70ernes oliekriser – indtil det efterhånden rygtedes at kun asylberettigede fik opholdstilladelse). Men alt i alt bevirkede det politikerskabte smuglermarked kun til at slå et mindre asocialt musehul i den ”ladeport”, der blev lukket i 1986. Asocialt fordi de fattigste og de svageste flygtninge ikke klarede den. Altså klarede det politikerskabte  menneskesmuglermarked  kun at åbne ”ladeporten” lidt på klem. Og de europæiske politikere skal i deres aftenbøn lige huske at takke flygtningesmuglerne for at de ikke har de mange tusinde flere flygtningelig på deres samvittighed, som en hermetisk lukning af  ”ladeporten” ville have medført. Og her forslog kattelemmen i form af sølle 500 FN-kvoteflygtninge kun som ”en skrædder i helvede” .

 

Men allerede i slutningen af 1990erne blev smuglernes skiftende musehuller mindre , fordi det skete i et parløb med lukningen af EU's ydre grænser med pigtråd og patruljeringer.

 

NB. Jeg forudsætter her at Karsten ikke ved ladeporten tænker på modtagelsen af bosniske krigsflygtninge først i 90erne, hvor Birthe Weiss , som jeg ikke husker som en slapper, på et tidspunkt organiserede at Danmark hentede de mest sårbare og udsatte flygtninge direkte til Danmark. Et eks. på en konsekvent og effektiv human flygtningepolitik, som ingen integrationsminister har gjort hende efter hverken før eller siden. Hun klarede modtagelsen af ca 18.000 spontanflygtninge på få måneder.  Ja for jeg håber da ikke du vil fortælle disse vores landsmænd af bosnisk afstamning, at det var bedre at de havde lidt Screbrenitza  skæbne alle sammen? Selv om det ser ud til at det i dag er i orden for dig at sende irakerne til noget lignende og måske mere pinefuldt end massakren i Screbrenitza ! jf http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/090725Pakhshan1-64.htm

 

I en situation under Kosovokrigen i 1999, hvor en million kosovarere var flygtet til Makedonien under kaotiske forhold og hverken Danmark eller andre EU-landene ville åbne grænserne for krigsflygtninge (som de til dels selv havde skabt!) så fik en flygtningeaktivist  fra den norske kirkeasylbevægelse udvirket at den norske regering for at redde liv selv pr fly hentede nogle de mest trængende flygtninge.

Jeg blev opfordret af Henrik Broberg om at prøve at organisere et pres på den danske socialdemokratiske regering og støttepartier  om at sætte et lignende ”Hvide busser”-initiativ i gang i Danmark Men det var som at slå i en dyne. Og Connie Hedegaards invitation til en samtale i Deadline ændrede intet. Så dette må vel pynte i Socialdemokraternes skudsmålsbog hos Karsten Lauritzen?

(Navnet ”Hvide Busser” er  inspireret af den svenske Folke Bernadottes busser der reddede mange konzentrationslejrfanger under krigen)

 

Hvis det havde været en ladeport, så var der jo heller ingen grund til, at så mange idealister siden 1986 som frivillige har måttet bruge så mange år af deres liv på at hjælpe udvisningstruede mennesker med at dokumentere et konstateret beskyttelsesbehov – og oftest forgævedes pga. udvikling af en strammere praksis hele vejen rundt, især under de sidst socialdemokratiske ministre Thorkild Simonsen og Karen Jespersen, hvor man gik i gang med at lave en indskrænkende fortolkning af asylparagrafferne, så asylsøgeren skulle dokumentere at være konkret og individuelt forfulgt – hvor flygtningekonventionen taler om tilhørsforhold til en forfulgt social gruppe, som asylgrundlag (I øvrigt var kønsrelateret forfølgelse aldrig for alvor blevet anerkendt som asylgrund i Danmark). Og det var altså inden 2002, således at den såkaldte ”ladeport” fra 1983, som blev italesat første gang af nazisterne i 1985 som  ” vort land åben for en massiv indvandring ”, allerede var blevet minimeret til musehuller inden DF(VK)regimet kom til magten.

Som dokumentation herpå og på at en mangeårig kritik af den manglende retssikkerhed i asylbehandlingsprocessen ikke var blevet taget alvorligt af  socialdemokraterne henvises her til 2 links med optagelser fra en asylkonference afholdt d. 3. november 2001, altså medens Socialdemokratiet stadig var ved regeringsmagten:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/011103VedstedFaldgruber56.mp3 (evt. gem eller klip over i browser)
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/011103konfLeifbork56.mp3 

 

Specielt den manglende retssikkerhed i asylprocessen har den nuværende regering jo dyrket helt ud i det groteske, som vi senest har set med en vanvittig accept af at lade en fremmed magt afhøre asylsøgere under dansk jurisdiktion under fravigelse af den danske retspraksis med at tillade brug af advokater som bisiddere. Et krav fra den Irakiske regeringsdelegation, som da i sig selv må vække mistanke. Men Venstre-ordføreren godkender atter engang  blankt de danske udlændingemyndigheders maltraktering af retssikkerheden. Og end ikke at den irakiske regeringsdelegation har truet de afviste irakiske asylsøgere med fængsel i Irak kan ryste Karsten Lauritzen. Det må indrømmes, at de 6 faldgruber som professor Dr. jur. Jens Vedsted Hansen nævner i sit foredrag siden er uddybet og overgået af  Venstre-ordføreren Karsten Lauritzens regering. Men Karsten Lauritzen, at du taler om en ladeport for fri tilstrømning overfor os avislæsere i Nordjylland, når realiteterne var som asylaktivisten Leif Bork Hansen malende beskriver situationen i lydoptagelsen fra 2001. Ja det har der hidtil kun været een undskyldning for, nemlig uvidenhed på grund af din unge alder. Men den har Venstres flygtningepolitiske ordfører altså nu ikke længere, hvis du svarer på dette!. (Men måske slipper du alligevel godt fra at fylde dine nordjyske læsere med løgn, hvis Nordjyskes læserbladsredaktør  stadig vil holde hånden over dig og heller ikke trykke også dette svar på dit indlæg d. 18. August i Nordjyskes papirudgave.)

 

Men indrømmet DF(VK)blokken er svær at hamle op med i dens stramninger for usolidarisk at skræmme alle evt. flygtninge til nabolande i stedet. Derfor blev muligheden for at flygtede forældreløse børn med familie i Danmark kunne søge asyl på danske ambassader i udlandet (den daværende § 7.4) fjernet, - sammen med §7.2 De facto-paragraffen. Denne blev erstattet af  en B. beskyttelsesstatus med fjernelse af  asylbegrundelser som - subjektive frygt for forfølgelse pga. tidligere traumatiske erfaringer,  - under 15 års fængsel for militærnægtelse talte heller ikke  - og en generelt  kaotisk (krigs)situation i området skulle heller ikke længere tælle. Og desuden fortsatte alskens finurlige stramninger af love og praksis og som noget nyt brug af motivationsfremmende foranstaltninger til at  gøre situationen utålelig for de mange afviste  asylsøgere, som faktisk oftest havde et reelt asylbehov, som netop kun på grund af  VK(O)-regeringens egne stramninger blev underkendt. Og så tillader regeringen og dens stikirenddreng sig at vaske hænder i Flygtningenævnet, som VC+O-regimet selv har gjort mere partisk med at beholde integrationsministeriets repræsentant men fjerne den uvildig repræsentant udpeget af Dansk Flygtningehjælp! Hertil kom skærpede udvisningsregler og minimering af retssikkerhed i øvrigt og minimering af muligheder for humanitært ophold i både lovtekst og praksis.

Alle disse stramninger skete på asylområdet, selvom der allerede var skåret helt ind til benet af den forrige regering og asylmodtagere blot udgjorde en brøkdel af tallet på familiesammenførte. Det er da også indgrebene heri i form af 24-årsregel og især tilknytningskrav, der især har gjort en forskel, men her snakker vi jo kun asylpolitik.

 

Det førte til sidst til at flygtningene gik i kirkeasyl  og at Pia Kjærsgaard krævede politistorm på Brorsonskirken. Og det skete med bifald fra den socialdemokratiske partitop i konkurrencen om fremmedfrygtende chauvinist-stemmer. Men 20.000 demonstrerende d. 13. August  mener altså at de sidste 23 år kontinuerte stramninger bare er gået over gevind og siger fra. Det samme gør Orla Hav, Karstens Lauritzens socialdemokratiske konkurrent  i Region Nord , også.

 

Er det det, der gør dig så nervøs, at du nu prøver at mane Ladeports-spøgelset fra 1982  frem igen, på trods af det intet har med virkeligheden afgøre, da socialdemokraterne  helt siden 1986 har ført en stadig mere restriktiv asylpolitik af  frygt for at miste fremmedforskrækkede vælgere til Dansk Folkeparti? 

 

Kunne du og Hav måske gå sammen om at mane ladeports-myten i jorden bl.a. igennem at arbejde for, at EU-landene m.fl. rige lande forpligter sig til at påtage sig et solidarisk ansvar for flygtninge, så vi kan komme til at snakke om vores virkelige væsentlige politiske udfordringer, - og dig og Orla Hav så forhåbentligt kan høste hver sin halvdel af Dansk Folkepartis stemmer?

 

Om Orla Havs vælgere ”virkelig må føle sig bedraget”, fordi Hav skulle have ”åbnet en ladeport for flygtninge” vil jeg så herefter foreslå, at vi i skøn samdrægtighed overlader til hans vælgeres vurdering, (hvis altså Nordjyske vil spille med).

 

Mht. vælgerbedrag kan der måske være grund til at du også lige selv fejer for din dør: Knud Vilby har jo nu flere gange påpeget at en valgkampvideo fra 2007 stadig kan høres på Birthe Rønn Hornbecks del af jeres fælles parti Venstres hjemmeside. Her autoriserer dit parti dags dato stadig følgende  vedr. sagen om de omkring 400 irakiske asylansøgere, der ikke har kunnet sendes hjem, og som har siddet 4-6-8-10 år i danske asylcentre:

….” det er en særlig afgrænset sag, der skal løses….

… der må vi finde en løsning ikke mindst for børnefamilierne…

” de ville også på et tidspunkt efter loven kunne få humanitær opholdstilladelse”

 

Hvis mange vælgere,  der i 2007 på baggrund heraf stemte på Venstre, så efter Venstreregeringens storm på Brorsonskirken, fængslinger  og tvangsudvisninger af irakere med dokumenteret og konventionslegitimt beskyttelsesbehov,  nu skulle føle sig bedraget , så kan de vel også her nu regne med din forståelse ?

 

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn post@arnehansen.net

 

PS Faktuelle rettelser modtages gerne, da  dette er skrevet i travlhed efter hukommelsen.

 

 

 

Kommentarer

 

Bodil Hindsholm Hansen foreslår at kalde det historien om ladeportslegenden, så nu har jeg øverst på forsiden af min hjemmeside skrevet ”Læs ladeportslegenden – om 26 års dansk flygtningepolitik” http://www.arnehansen.net/

 

Man kan også høre ladeportslegenden læst op i Frederikshavn Lokalradios Dialog-program:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/090824ladepoetslegende64.htm

24.08.09 Kære Arne, Nej, desværre har jeg ingen faktuelle rettelser. Skønt jeg vidste det hele ret uartikuleret er jeg rystet over realiteterne og TAKKER for at de kommer frem. Faktisk må vi vel indrømme at vi har dødsstraf her i landet. Vi lader bare ’de fremmede’ gøre bøddelarbejdet! Hjertelig hilsen fra Marianne Olsen                                                                                                                                                    Det hedder udlicitering - og det går de borgerlige som bekendt ind for. Det nye er, at uskyldige mennesker idømmes dødstraf. Men jo altså udliciteret og dermed "usynligt". Med venlig hilsen Bodil Hindsholm

26.08.09

Kære Arne. Jeg har læst tekst-versionen - den er fremragende! Den kan man vende tilbage til og hente inspiration og fakta i fremover.
Mange hilsner Michala Bendixen/ Komiteen Flygtninge Under Jorden www.flygtningeunderjorden.dk

 

26.08.09

Tak også for din ladeports-redegørelse,som jeg synes er rigtig god og relevant.Knud Vilby

 

Pr 10.09.09 har Carsten Lauritzen stadig ikke svaret på denne henvendelse. Med det må dog tilføjes at Nordjyske også kun bragt nogle få linjer af dette indlæg i papirudgaven, på rods af at det var en direkte konkret svar på den lokale Venstrefolketingsmedlems indlæg.

 

Tilbage til forsiden