image
imageLinks (opdager du links der ikke virker, giv mig så venligst besked på post@arnehansen.net - også gerne om nye relevante links. Venligst Arne H.)

Trænger til grundig oprydning - de fleste links her under virker ikke!

1.   Generelle informations-links

borger.dk - Danmarks officielle informationshjemmeside

Modkraft progressiv informationsportal

Kritik og Kaos Modtryks debatforum (og blogs)

Dagbladet Arbejderen

Dagbladet Information

Indymedia-Danmark

D2R - Den anden Radio

iNorden.org Nyheder, kommentar, kultur fra nordiske borgerjournalister bl.a skriver Amila Jasarevic

FINFO Bibliotekernes  informationsnetværk for sproglige minoriteter i Danmark - også på modersmålene

Danmarks Radio Online

Folketinget

Retsinformation

Samfundsfag    

Ræson tidsskrift om politik (2009)    

Database med samfundsvidenskabelige forskningsresultater org Un.  - samlet af Christian Albrekt Larsen Aalborg Un.

Skolernes Database Service

Frederikshavn Gymnasium og HF

Statens Information

Kritisk Debat. - bringer kritiske artikler og essays hovedsageligt indenfor det samfundspolitiske,

NyDebat.dk

Tidsskriftcentret - bibliotek for alternative og progressive tidsskrifter    

IMR - Institut for Menneskerettigheder

Modspil

Etisk Fagbog  med Jesper Klein og Otto Dahl

Avisen.dk internetavis bl.a med debatmulighed omkring aktuelle politiske emner

Solidaritet udg. af VS

Nyhedsbureauet Newspaq

Verden På Gaden lille månedligt kritisk net-tidsskrift (2009)

Den store danske  - Gyldendals åbne encyklopædi

Foreningen for undersøgende journalistik (2009)

The Copenhagen Voice - community reports from Denmark frivillige 2009

24 timer

Ligetil Letlæselig udgave af Ritzau (2010)

Folke Tanken (2010)

FAEM Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske Medievirksomheder (2010)

Demokrati-håndbog (oversat fra engelsk vist) (2010)

Flix.dk til artikler med højrefløjens/DFs hatespeaks 

Salo

Radionyt

DR Update  nettv (2010)

Euranet (2010)

Center for Vild Analyse (2010)

Netavisen P77 (2010)

AKPnetavisen  (2010)

Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken

Ansvarlig Presse

Alice T. Debat og dit og dat

Foreningen Retshjælp til Whistleblowers

Kapitalisme eller Demokrati? Af Anders Lundkvist politisk økonom (nov. 2010)

JIYAN - en uafhængig og neutral netavis

Information og Nyheder fra Kurdistan

Frederiksahvn-nyt i Nordjyske 2011

Kanal Frederikshavn netavis 2011

SF-Frederikshavn 2011

Enhedslisten i Frederikshavn

http://www.facebook.dk/stemteis Site for Teis Volstrup folketingskandidat for SF i Frederikshavnkredsen i Region Nord2.   Internationale kilder:

TFF NEWS NAVIGATOR

Find your journals, magazines, monthlies, quarterlies, and webzines here.

Independent Mediacenter Indymedia

Inter Press Service raises the story of the South and the civil society, global issues  (2009)

BBC World Services

Al Jazeeras engelsksprogede udgave

Independent UK, hvor uforlignelige Robert Fisk skriver

New York Times

Worlds News Dayly - Information - Clearing House kritiske analyser

Transcend Media Service, Solutions-oriented journalism, Peace journalism perspective

 (forslag til flere internetsider modtages gerne på post@arnehansen.net )

NRK Norges Radio

Dagsavisen norsk (2009)

Klassekampen norsk venstreorienteret avis

World Socialist Web Site 4. Internationale

Democracy Now USA

IFEX International Freedom of Expression EXchange 2011

UPI Asia.com 2011

Inner City Press

The Yes Men - never before seen stunts and videos… (2010)

WikiLeaks Service for whistleblowers hvor de anonymt kan lægge kontroversielle dokumenter ud (2010)

Lulu.com Forlag hvor forfattere selv kan udgive bøger til on demand downloading og udprintningelelr eller købe som bøger (2010)

International Middle east Media Center (2010)

Fria Tidningen svensk (2010)

Corporate Europe Observatory - Exposing the power of corporate lobbying in EU (2010)


3.   Links til flygtningeemner

Frederikshavn Lokalradios Dialog-programs indslag om flygtninge og integration kan (gen) høres her - aktuelle som år tilbage    

Kirkeasyl - afviste irakere i Brorsonskirken (2009) ikke aktiv længere

Jeg vil skjule en flygtning, hvis jeg kan(Åben facebookgruppe)

Asylbørnene ud nu! Underskriftsindsamling som stadig kører (2009)

Borgere for et Anstændigt Danmark(Brandbjergnetværket) forsøger at være bindeled mellem alle flygtningegrupper i Danmark og at til dels at koordinere indsatsen udstrækning

Dansk Flygtningehjælps landsindsamling
"Borgere for asyl til flygtninge i Fare" tidl. Støttekredsen for Flygtninge i fare  informativ hjemmeside for en aktiv forening

Traumecenter - Traume.dk - formidler viden om følgerne af tortur- og krigstraumaer til fagfolk.

Amilas blog - på dansk

Amnesti Nu! - indsamlingsside som før valgeet i 2007 samlede over 90.000 underskrifter for asyl til asylsøgere med over 3 års ophold i danske asylleje Ikke længere aktiv.    

Dansk Folkeempati  lukkede ved udg af 2009 for sin lommepenge-indsamling til asylafviste børnefamilier se også Pias weblog    

Bedsteforældre for Asyl

Modkraft - Flygtninge & indvandrere   linkbox i anledning af demo for anstændig asylpolitik 17.06.10

denmarkonline.dk, Asyl&flygtninge   Folkesagen for Værdig Asylpolitik  folkesagen.dk er nok lukket

Rehabiliterings- og forskningscentret for Torturofre    

Internationalt Rehabiliteringsråd for torturofre    

Refugees United - Et websted med database, hvor flygtninge(familier) som er blevet væk for hinanden kan genfinde hverandre.

Dansk Flygtningehjælp
Amnesty International Danmark
Komiteen Flygtninge Under Jorden
Indenrigsministeriet
Udlændingestyrelsen
Landsforeningen af Danske Flygtningevenner - nedlagt i 2010
Regnbuen, antiracistisk organisation i Tromsø
Dansk Røde Kors - bl.a asylcentre

Alle børns rettigheder findes ikke

DRK - Frivilligportalen

The european noborder network - an attempt for practical resistance
Für eine Welt ohne Rassismus - Migration
ENAR - European Network Against Racism
UNITED for Intercultural Action  kan ikke findes

Romani - Danmarks ældste sigøjnerforening - hjælper bl.a flygninge fra Kosovo   International Crisis Group - udgiver CrisisWatch - også oversigter over flygtningeskabende konflikter

Det irakiske Netværk i Danmark

Irakere i Danmark


5.   Slut op om 'vores' irakere (2009)

RE:ASYL især universitetsstuderende (2010)

TrampolinhusetInformation om asylpolitik og kontakt med flygtninge (2010)

VisAvis avis af bl.a asylsøgere om asyl og migration (2010)

Multisamfund site (2010)

Afvisteirakere.dk (2010)


6.   Internationalt:

FNs Flygtningehøjkommisariat UNHCR

ReliefWeb-United Nations Coord.of Hum. affair (OCHA).
Global IDP-project 'IDP-databasen' (Internally Displaced Persons)
www.contrast.org/borders
International Friends
ECRE European Council on Refugees and Exiles Asylum in Europe, Now it's up to You.

Statewatch -overvåger menneskerettigheder og retstilstand i EU. Man kan abonnere på månedligt nyhedsbrev

SOS Racisme, Norge
Platform for a world without racism
Forschungsgesellschaft Flucht und Migration
Jungle World
International Centre for Migration Policy Development
Austrian Forum for Migration-Studies - AFM    
 Regnbuen, antiracistisk organisation i Tromsø
IRCT - International Rehabilitation council for Torture Victims


5.   Links til etnisk ligestilling og integration/INKLUSION - og (dermed) demokrati

Frederikshavn Lokalradios Dialog-programs indslag om flygtninge og integration kan (gen) høres her - aktuelle som år tilbage

Frederikshavn Multietniske Forening
Finfo Danmark
Ansvarlig presse

Ligebehandlingsnævn

Udviklingscenteret for uddannelse og undervisning af tosprogede børn og unge
Multietnisk Fred'shavner Dialog

Foreningen NydanskerFor integration på arbejdsmarkedet - med bl.a jobbank med ledige stillinger

Mangfoldighedsnetværket - Ansatte med etnisk minoritetsbaggrund i sundhedssektoren med etnisk minoritets baggrund i sundhedsvæsenet

Ægtepar uden grænser - rådgivning om familiesammenføring via Sverigesløsning

Ny i DanmarkIntegrationsministeriets hjemmeside

Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination
SOS mod  Racisme
Hjemmeside hvor man som engelsksproget udlænding kan lære at tale dansk: www.speakdanish.dk/

Verdenskulturcentret Nr Alle 7 Kbh specielt for etniske minoriteter og (andre) verdensborgere

Mission Integration

FOKUTO - Folkeskolens konsulenter for tosprogede børn og unge

Integrationsministeriets hjemmeside om skole-hjem samarbejde  (2009)

Brobyggeren tamilsk-dansk ungdomsblad/website og forening

Amila Jasarevics dansksprogede blog

UddannelsesGuiden.dk - Undervisningsministeriets (2009)

Vidar.dk Offentlige uddannelser for voksne (2009)

FBU - Forberedende voksenundervisning kan opfylde statsborgerskabskravet til danskniveau. (2009)

Katib laves af foreningen Katib kulturforening for især hazaraer

Textur - Malene Fenger-Grøndahl freelancejournalist og forfatter (2009)

Dansk sammenslutning af tamilske foreninger. (2008)

Dansk sammenslutning af tamilske foreninger. (2008)

Fahmy Almajid integrationskonsulent, journalist (2009)

Højskoler

Efterskoler

Danmarks Løver - modstandsbevægelsen mod Dansk Folkepartis besættelsesmagt (31.08.09)

Muslimer i Dialog

Gazette Månedligt net-tidsskrift lavet af unge multietniske kvinder (2010)

Etniske Minoritetskvinders Råd (2010)

Save and Alive hjælper handlede kvinder (10)

CePi - Center for Positiv Integration (2010)

Nymødom.dk (2010)

PTSD Foreningen i Danmark(posttraumatisk stresssyndrom, 2010)

NytNetværk Sønderborg - En Mentorordning for nydanskere (2010)

etnic.dk TV Mosaik (2010)

Modstandsradioen - Danmarks Løver (2010)

Modstandsradioen Danmarks Løver på Facebook (2010

Danmarks Løver - Modstandsbevægelsen mod Dansk Folkepartis besættelsesmagt (2010)

Danmarks Løver på Facebook (2010)

Ytringssvineri.dk med klip fra facebooksiden "

Humanisme.dk Rune Engelbreth Larsens hjemmeside

Borgerlyst - 5 veje til forenet overskud

Romnet.dk  - om romaer/sigøjnere i Danmark og Eoropa (2010)

Afghan Youth Association in Denmark (AYAD)

Muhabet multikulturelt møde - og værested for psykisk syge og sårbare med flygtning/indvandrerbaggrund og deres pårørende.

First Floor  Unge-projekt i København kom.

Projekt Frivillig - målrettet ungdomsuddannelserne - giver merit

Tværkulturelt Center Netværk og ressourcecenter for kirkens integrationsarbejde (2010)

ProjektAntifa


5.   Frederikshavn-området:

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Multietniske Forening

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune

SF-Frederikshavn (2009)

Foreningen Ligeværd Vendsyssel

Fodslaw - Frederikshavn 2011


6.   Udenlandske og internationale hjemmesider

ENAR - a network of European NGOs working to combat racism in all the EU member states - Danske medlemsforeninger UNITED for intercultural action European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
I care - Internet Centre Anti Racism Europe
The European Roma Rights Centre (ERRC)

Assyrian Babylon Radio Århus-baseret net-radio oprettet af kristne assyrere

Forum 18 norsk især om religionsfrihed

 


6.   Links til krig og fred  og international social udvikling (nederst)

6.a   Danske hjemmesider

Verdensmarch for Fred og Ikkevold (2009)

Hjemmeside for Flygtninge og Positiv Fred - fredsdelen:

Hør Frederikshavn Lokalradios  Dialog-programs udsendelser om Fred.

Fred på nettet -

Fredsakademiet -leksikon til undervisningsbrug

Kvinder for Fred - besøg denne nye spændende hjemmeside med bl.a. tidskriftet Køkkenrullen

Fredsvagterne ved Christiansborg

Danmarks Fredsråd - ny paraplyorganisation for alle fredsgrupper til koordineret indsats for positiv fred
Esbjerg Fredsbevægelse, Peaceweb.dk

Nej til Krig - koordinerer de store fredsdemonstrationer

Tænketank for tilgivelse

Global sikkerhedspolitik - journalist Jørgen Dragsdahls hjemmeside

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed 2011

Militærnægterforeningen

Aldrig Mere Krig - hidtidige adresse -

Aldrig Mere Krig - nye adresse som skulle blive løbende opdateret  http://www.aldrigmerekrig.dk/ 

Danske Læger Mod Kærnevåben

Kvinder i Sort dansk del af internationalt netværk af kvinder mod krig, militarisme og terrorisme.    

European Peace Action preparing workshops on European Social Forum september 2008    

Stop Terrorkrigen - internetside godt opdateret med aktuelle antikrigsaktiviteter og informationer

Krigsguden Ares bog af Ulla Røder om stjernekrigsprojektet skrevet 2005 med løbende opdateringer.    

Mandela Center Foreningen for Fred og Forsoning

 Fredsskattefonden

FN-forbundet

Amnesty International Danmark

Human Rights March Kvinder i Dialog , Palæstina - Israel - Danmark    

Faklen

Udenrigsministeriet
Mellemfolkeligt Samvirke - udviklingsorganisation, som vægter støtte til demokratiseringsbevægelser som udviklingsstrategi

MS - sommerrejser

Ulands-importen
 
Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening
Bokot varer fra Israel-kampagnen

International Forum
Inform APC Danmark

Mediefokus -  holder øje med mediernes ansvar - og hjælper med emailservice(ikke opdateret)

Globale Læger dannet i maj 2008

FÆLLESSKABET FOR MENNESKETS UDVIKLING (2008) 2011

Kunstnere for Fred (2008)

Peace Alliance DK (2009)

RIKO - Rådet for International Konfliktløsning (2009)

Ny Agenda tænketank om europæisk politik

Udfordring Europa - EU-kritisk debatorganisation med politisk fodfæste i centrum-venstre (2009)

Ulandsnyt.dk Website og  tilhørende ugentligt nyhedsbrev er et must for alle der interesserer sig for bedre vilkår for verdens fattige (2009)

Klimaforum09 Det alternative klimatopmøde. (oprettet 31.08.09)

Demonstration ved Klimatopmødet d. 12 december (24.11.09)

Peoples Climate Action koordinerer græsrodsaktiviteter under klimatopmødet COP15 i december 2009.

Frit Iran

Globalskole - internationale dimensioner i undervisningen

Concito - Danmarks grønne tænketank

Paxmusik Fredssange af Poul Pedersen (2010)

Avisen Udvikling udg. af Udenrigsministeriet 8 gange årligt og gratis

LØS - Landsforeningen for Økosamfund

Det ny Clarte'

Vedvarende Energi & miljø


6.b   Udenlandske og international

Housmans World Peace Database

Useful Media Sites for News About Conflict and Peace

Jan Øbergs TFF - international meget informativ og med aktuel kritik og løsningsforslag, links, mailservice

War Resisters Internationale - pacifisternes/militærnægternes verdensorganisation

Global Network against Weapens and Nuclear Power in Space. Informativ og aktuel -især om USAs rumkrigs/stjernekrigsprojekt

Peace and Collaborative Development Network (2009)

VisWiki en anden Wikipedia om fred

TRANSCEND a peace and development organisation for conflict transformation by peacefull means

Centre for Peace and Conflict Studies,  The University of Sydney(2009)

Trident Ploughshares Website TP is a campaign to disarm the UK Trident nuclear weapons system in a non-violent, open, peaceful and fully accountable manner

European Peace Action preparing workshops on European Social Forum september 2008

European Social Forum - Europæisk Socialt Forum 17-21 september 2008 i Malmø

Kvinder i Sort  internationalt netværk af kvinder mod krig, militarisme og terrorisme.    

A.N.S.W.E.R Coalition Act Now to Stop War & End Racism    

CODEPINK - Women for Peace   grassroots peace and social justice movement    

AWAAZ - new global web movement with a simple democratic mission:

Direct action against war - UK

Better World Link    

Peace and Collaborative Development Networking

Friedenskooperative - tyske  fredsbevægelse

ZNet (USA)

 Care2com's grupper for fred og ikke-vold
 
Revolutionary Association of the Women of Afghanistan
ReliefWeb-United Nations Coord.of Hum. affair (OCHA).
 
Svenska freds- och skiljedomsforening

Ofog för en kärnvapenfri och demilitariserad värld. (2008)
 
Den israelske journalist og fredsaktivist Uri Avnery
Den israelske fredsbevægelse Gush Shalom 

Greenpeace - kampagne mod atomvåbenr/nedrustning

Norges Fredsråd
 
 Gandhi TODAY - svensk fredside
Centre for Peace studies, Tromsø
Freds- och Utvecklingsforskning, Göteborgs Un.
 
FYLINGDALES ****STAR PEACE CAMP**** Ulla Røders stjernefredslejr med billeder
Yorkshire CND - med nyheder om Fylingdales Star Peace Camp

For the latest news on Palestine go to PalestineChronicle    

Tamils Rehabilitation Organisation (TRO), hjælper flygtninge i NØ-Sri Lanka - sammen med UNICEF

IKIR, Den Internationale Kampagne for Iranske Kvinders rettigheder+

OpEdNews.com

International Crisis Group - udgiver CrisisWatch

Israel/Palestine Center for Research and Information

MS-arbejdere Familien Heises blog om med rapporter fra livet i Nairobi i Kenya

Stiftelsen neveragain.no tar i bruk interaktiv film og bredbåndsdistribusjon for å motarbeide krig, grusomheter og undertrykking: Aldri mer!  

Nonviolence

UNWRA FNs flygtningeorganisation i Palæstina (2008)

See the world's foreign military bases from outer space

Every Human has Rights - en global menneskerettighedsbevægelse

International Action Center (2008)

Stop NATO the expansion of the North Atlantic Treaty Organization (2009)

FPIF-Foreign Policy In Focus USA (2009)

IPS - Institut For Policy Studies, USA (2009)

Pressenza - nyt pressebureau (2009) - bl.a. om verdensmarch for fred…

The World March for Peace and Nonviolence 2009

Kiva mikrolån via internet (2009)

Peace Alliance Denmark (2009)

John Pilger Journalist og filmskaber(2010)

INES - International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility (2010)

GLOBAL CSR   is a leading Corporate Social Responsibility (CSR) consultancy firm  (2010)

Karama Den palæstinensiske bevægelse for boykot af bosætterfirmaernes ulovlige produkter (2010)

Mondoweiss dækker USA's mellemøstpoliti ud progressiv jødisk vinkel

IRCT - International Rehabilitation council for Torture Victims

Journal of Peacebuilding and Development

International Center on Nonviolent Conflict

Face the Climate Multimedia jorden rundt, Undervisning, foredrag, hvad kan vi gøre?

RAWA political/social organization of Afghan women struggling for peace, freedom, democracy and women's rights in fundamentalism-blighted Afghanistan

TFF - Burundi - med Video- og fotogallerie - køb og støt kvinder og unge i Burundi

Fellowship of Reconciliason

NonViolent Struggle Multimedia Library

Peace and Collaborative Development Network Building bridges, networks and expertise across sectors (2011)

Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 30420818, 98 42 55 42 - post@arnehansen.net