Freds-kalender

 

D. 05.10.05 Opdateret udgave bl.a. på basis af Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev. - Se også http://www.fred.dk/home/kalender.htm

Henvendelser med tilføjelser er velkomne til  post@arnehansen.net

I dette nyhedsbrev er der også medtaget internationale arrangementer:

 

2006

 

Lørdag d. 18. marts på den internationale aktionsdag  for Fred

 

Se demonstrationer mv. i Danmark på http://www.nejtilkrig.dk/20060318/default.asp

 

I Aalborg  hør og se http://www.arnehansen.net/dialog/fred/060310omfredsdemo18-0364kbps.htm

-  med links til løbeseddel: http://www.arnehansen.net/060310Internationalaktionsdagforfredplakat.doc