Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Om at være fra- og tilflytter i Sæby og om Retfærdigheden en bærende kulturinstitution i Sæby drevet af frivillige ildsjæle
Vi hører her Dialogs nye medarbejder Susanne Lynch Donwild  den 23. juli 2019 interviewe først Ulla Lundholm som både fraflytter og tilflytter og derefter en hel masse frivillige i tirsdagsgruppen i foreningen Retfærdighedens venner om hvordan det lykkes at få vedligeholdt og drevet det gamle ting- og rådhus med masser af kulturarrangementer mest for de grå årgange men også med udlejning  til foreningsarrangementer

Klik HER for lyd:
[pix] FB Susanne Lynch interviewer Ulla Lundholm om at være fra og tilflytter og en gruppe frivillige der samarbejder om at drive kulturinstitutionen Retfærdigheden


Klik HER for billede: [pix] FB Retfærdighedens frivillige sæbynitter

Klik HER for billede: [pix] FB Deltagere i møde i retfærdigheden med Marianne Jelved i vinteren 2016


Her er Susanne Lynch Donvilds mailadresse slyvildon@gmail.com