Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Til Dialogmøde om frivilligt socialt arbejde og samskabelse med Frederikshavn kommune.
Kommunen havde inviteret til åbent dialogmøde mellem det frivillige sociale arbejde, Sundhedspanelet samt politikere og ansatte i Frederikshavn Kommune d. 28. maj 2019 med
Vores fælles velfærd --     Hvad frivillige og kommunen kan i samskabelse
Dialogs optager var med fra et lille stykke ind i journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder Karen Lumholts oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige, som blev fulgt op med spørgsmål til debat i grupper med efterfølgende fremlæg for forsamlingen. Til sidt hører vi afrunding ved Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
Ordstyrer var Susanne Thaarup, områdeleder for Sundhed, Træning og aktivitet
Bemærk at der sammen med netudgaven af lydoptagelserne fra mødet vil blive lagt en powerpointpræsentation på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside med de lysbilleder som Karen Lomholt brugte under sit foredrag inklusive dem der blev talt ud fra inden Dialogs optager kom i spil. Bemærk også Frederik Nielsen Treney referat samt referat af tidl. møde om rekruttring af unge til frivilligt socialt arbejde.
 (Lagt på nettet d. 2. juni  og sendt d.  5. juni  2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse den 28. juni 2019 af den sidste 3/4 af Karen Lumholts oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige, som blev fulgt op med spørgsmål og debat.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Karen Lumholts oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige Powerpoint med de lysbilleder som Karen Lumholt brugte til at illustrere sit foredrag med og som med fordel kan holdes åbent mens man lytter til hendes foredrag.Klik HER for lyd:
[pix] FB Vi hører spørgsmål til debat i grupper med efterfølgende fremlæg for forsamlingen


Klik HER for billede: [pix] FB Karen Lumholt fortæller engageret

Klik HER for billede: [pix] FB - og får de mange tilhøreres applaus

Klik HER for billede: [pix] FB og smil på

Klik HER for billede: [pix] FB Christina Lykke Eriksen afslutter aftenen

Referat af dialogmødt med Karen Lomholt om frivilligt socialt arbejde og samskabelse med kommunen

Referat fra møde om rekruttering af unge til frivilligt socialt arbejde