Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Vælgermøde om fritidspolitikken i Frederikshavn kommune.
Hvordan vil de politiske partier og deres kandidater tilgodese fritidslivet de næste 4 år? Det var Frederikshavn Ungdoms Fællesråds og Idrætssamvirkets overordnede spørgsmål, som vi hører de nye og de siddende partiers bud på under valgmødet d. 26. oktober 2017 i Maskinhallen i Frederikshavn med hen ved 30 deltagere og som bringes her. Det blev evt. fjernelsen af reglen om 25 årsovergrænsen for foreningstilskud fra kommunen som der gik mest tid med. Men også kritik af den kommunale administrations måde at forvalte aftalerne på overfor foreningerne og halbrugerne og besvær med at komme i kontakt med de ansvarlige politikere fyldte meget. Partiernes repræsentanter var Klaus Hjulmand Liberal Alliance liste I, Mark Jewkes Alternativet Å, Jytte Høyrup Venstre liste V, Henrik Brodersen Nye Borgerlige liste D, Poul-Erik Andersen Enhedslisten De Rød-grønne liste Ø, Peter e. Nielsen Konservative liste C, Lars Oldager Dansk Folkeparti liste O, og endelige Claus Nedermark Socialdemokratiet liste A (FLR-Dialog d. 31. oktober 2017)
Optagelse d. 26. oktober 2017 af partirepræsentanternes oplæg med efterfølgende debat.


Klik HER for lyd:
[pix] FB Partiernes oplæg om fritidspolitikken i Frederikshavn kommune

Klik HER for lyd:
[pix] FB Debat - mest om 25-årsaldersafgrænsningen for foreningstilskud

Klik HER for lyd:
[pix] FB Kritisk debat om den kommunale administration og betjening af foreningerne

FUF+IS-spørgsmål til partierne?


Fotos mv følger snarest

Klik HER for billede: [pix] FB Kandidat-panelet

Klik HER for billede: [pix] FB En bruger af kommunale faciliteter tager bladet fra munden

Klik HER for billede: [pix] FB Jytte Høyrup V, Klaus Hjulmand Liberal Alliance liste I og Henrik NB D

Klik HER for billede: [pix] FB Lars Oldager Dansk Folkeparti liste O

Klik HER for billede: [pix] FB Mark Jewkes Alternativet jf standeren med Klaus Hjulmand LA liste I bagerst

Klik HER for billede: [pix] FB Claus "lubi" Nedermark Socialdemokratiet liste A

Klik HER for billede: [pix] FB Petrer E. Nielsen Konservative liste C

Klik HER for billede: [pix] FB Tommy Thomsen fmd for Idrætssamvirket og mødemedarrangør

Klik HER for billede: [pix] FB deltagerne i vælgermødet om fritidslivet

Klik HER for billede: [pix] FB Henrik fra Ældreidrættten

Klik HER for billede: [pix] FB Kandidatpanelet nordfra

Klik HER for billede: [pix] FB Distance til panelet

Klik HER for billede: [pix] FB fronten