Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Fremtid i Forening – opfølgningskonference om fritid og foreningsliv  .
Kom med Dialog på Frederikshavn Lokalradio til den opfølgende konference om fritid og foreningsliv afholdt  d. 22. september 2017.
Efter velkomst hører vi her følgende:
A)Morten R Larsen fra Fondraisers om at skaffe midler til frivilligt foreningsarbejde
B) Kristian Pilgaard fra DGI om skolesamarbejde lederudvikling og DGI's foreningsudviklingsstøtte tilbud
C)  Helle & Rune Dam Dyhr om hvordan foreninger sammen gør hinanden bedre med fælles kompetencer
D)  Søren Østergård, CUR, om Ungdomskulturer hvordan tilpasses tidens krav for en "Fremtid i Forening"
E) Elsebeth Wiwe fra Fritidsforvaltning om kommende tiltag
F)Vivian Henriksen og Christian Nonboe Mikkelsenn fra Ungdomsskolen om samarbejdet med Skolen og de forskellige foreninger og paraply organisationer
G) Steen Jensen, FUF, Folkeoplysningsudvalgets formand runder aftenen af.
Bemærk at man på Dialogs hjemmeside arnehansen.net/dialog for hver af talerne kan åbne en powerpoint og se de lysbilleder, som talerne referer til undervejs
(FLR-Dialog d. 3. oktober 2017)
Optagelser af taler af Morten R Larsen , Kristian Pilgaard, Helle & Rune Dam Dyhr, Søren Østergård, Elsebeth Wiwe, Vivian Henriksen og Christian Nonboe Mikkelsen.Klik HER for lyd:
[pix] FB Morten R Larsen om Fondraising
De anvendte Lysbilledr om fundraising

Klik HER for lyd:
[pix] FB Kristian Pilgaard fra DGI om skolesamarbejde lederudvikling og DGI's foreningsudviklingsstøtte tilbud
Tilhørende lysbilleder om skolesamarbejde mv

Klik HER for lyd:
[pix] FB Helle og Rune Dam Dyhr om hvordan foreninger sammen gør hinanden bedre
tilhørende lysbilleder om Klub Sæby

Klik HER for lyd:
[pix] FB Søren Østergaard om ungdomskulturen og foreninger
Sørens slides om ungdomskultur

Klik HER for lyd:
[pix] FB Søren Østergaard om ungdomskulturen og foreninger

Klik HER for lyd:
[pix] FB Elsebeth Wiwe om kommunens tiltag og Chr. Nonboe om Ungdomsskolens tilbud

Slides med Elsebeth Wiwe fra Fritidsforvaltning om kommende tiltag
Lysbilleder:Ungdomsskolen som medspiller


Om opfølgningskonferencen med program og de anvendte lysbilledserier Fra FUFs hjemmeside

Klik HER for billede: [pix] FB Deltagerne i ungekonferencen

Klik HER for billede: [pix] FB Morten R Larsen fra Fondraisers om skaffe midler til frivilligt foreningsarbejde

Klik HER for billede: [pix] FB Kristian Pilgaard fra DGI om skolesamarbejde, lederudvikling og DGIs foreningsudviklingsstøtte

Klik HER for billede: [pix] FB Helle og Rune Dam Dyhr om hvordan foreninger sammen gør hinanden bedre med fælles kompetencer

Klik HER for billede: [pix] FB Perspektiver på børn og unge og en fritidsarena under forandring

Klik HER for billede: [pix] FB The 21th century skills

Klik HER for billede: [pix] FB Ungdomsforsker, forælder og foreningspraktiker Søren Østergaard om ungdomskultur i forandring

Klik HER for billede: [pix] FB Elsebeth Wiwe fra Fritidsforvaltning om kommende tiltag

Klik HER for billede: [pix] FB Vivian Henriksen, ny leder af ungdomsskolen

Klik HER for billede: [pix] FB Christian Nonboe Mikkelsenn fra Ungdomsskolen om samarbejdet med Skolen og de forskellige foreninger og paraply organisationer

Klik HER for billede: [pix] FB Tommy Thomsen ny formand for Idrætssamvirket

Klik HER for billede: [pix] FB Blandt deltagerne øjner man Steen Jensen fmd for Folkeoplysningsudvalget

Her nedenunder kan man klikke sig in og aflytte Dialog på Frederikshavn Lokalradios lyd- og billedoptagelser fra den første fritids- og foreningskonference d. 12. november 2016:

Første del af Frederikshavn Ungdoms Fællesråds Forenings- og Fritidskonference om udfordringer frem mod 2025.

Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, 2. fælles del

Aktivitetsudvikling - Spor B og 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencen.

Foreningsfællesskab - områdespor C på Foreningskonferencen i Frederikshavn


Til "Street games" fodbold i Hånbæk-kvarteret i Frederikshavn