Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Mindesmærke over Havnearbejderne og deres historie .
Dialog bringer her indslag om Havnearbejdernes historie forud for indvielse af en skulptur af den klassiske sækkebærende havnearbejder, som er udført af Jens Galschiøt og som sker d. 26. august 2017 på Mindet nr 6 på Aarhus havn. I den forbindelse fortæller arkivleder Erik S. Christensen på Bangsbo museum om havnens og havnearbejdernes historie i Frederikshavn. Interviewene med musiker Morten overlade og den tidligere havnearbejder Palle "Hovedløs" Jørgensen om indvielsen i Aarhus blev optaget d. 15. juni på Folkemødet på Bornholm og interviewet med Erik S. Christensen d. 17. august 2017 (FLR-Dialog d. 22. august 2017)
Optagelse d. 15. juni 2017 med Morten Overlade og Palle "Hovedløs" Jørgensen samt interview d. 17. august med arkivleder Erik Sigmund Christensen, Bangsbo Museum, Frederikshavn.
Klik HER for lyd:
[pix] FB Morten Overlade og Palle "Hovedløs" Jørgensen om initiativet til havnearbejdermonument
Klik HER for lyd:
[pix] FB Erik s. Christensen fortæller om Frederikshavn Havns og havnearbejdernes historie


Klik HER for billede: [pix] FB Tønden som Erik fortalte brugtes af havnearbejderne ved kullosning. Manden med blokken er Eriks oldefar. Men så tog kraner efterhånden over
Klik HER for billede: [pix] FB Her ser vi hvordan fragtskibene med bl.a kul lå i vinterhi i Frederikshavn havn jf Erik
Klik HER for billede: [pix] FB Nok sækkeslisker vi ser - måske med korn og og gødninng til Cloos eller senere Jysk Andel til landbruget som slutbruger
Klik HER for billede: [pix] FB Foran den daværende fiskeflåde ser vi losning af træ fra Norge foregå reet primitivt.
Klik HER for billede: [pix] FB Arkivleder Erik S. Christensen, Nordjyllands Kystmuseum
Klik HER for billede: [pix] FB Palle og musiker Morten Overlade
Klik HER for billede: [pix] FB Havnearbejderskulpturen som iniativtager og tidl. havnearbejder Palle "hovedløs" støtter sig til

SE:LO-Invitation til afsløring af skulpturgruppen Historiske spor d. 26. august kl 10 på Aarhus Havn Mindet 6

SE:Galschiøts annoncering af afsløringen d. 26. august kl 10 + billedhuggerens øvrige events i nærmeste tid