Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om storytelling på Facebook om det gode liv i vores landsbyer.
Det er Lars Granat Jensen fra kommunikationsvirksomheden Conxion, som efter sin opsummering af hvordan det er gået for de deltagende landsbyer med at løse opgaven at oprette Facebooksider, så giver den store forestilling om "storytelling". Vi hører om, hvordan man kan markedsføre en landsby, - om god kommunikation på Facebook og herunder om at lave egne nyhedskriterier, - og så gode PR-eksempler fra erhvervslivet og endelig vurdering af og inspiration til Facebooksiderne om landsbyerne i Vendsyssel tilknyttet LAGNord. Optagelse d. 21. marts 2016 af powerpoint-støttet foredrag af Lars Granat Jensen fra IT-firmaet KONXION, i LagNord-regi og som foregik i Østervrå Kulturhus. (sendt i FLR-DIALOG d. 5. april 2016)

Det kan anbefales straks at gå ind og se og følge med i de Lysbilleder som Lars Granat refererer til i løbet af sit foredrag

Klik HER for lyd:
[pix] FB Introduktion og første del af Foredrag af Lars Granat Jensen. (11:52)


Klik HER for lyd:
[pix] FB - Om hvordan det så gik med at oprette Facebooksider og hitte på sigende navne. (14:09)


Klik HER for lyd:
[pix] FB OG så tager Lars Granat Jensen os med på tour Storytelling med berømte eksempler på effektiv markedsføring (20:44)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Og så til sagens kærne: Destinations branding - især om om hvordan man kan markedsføre en landsby på Facebook.
- om god kommunikation på Facebook og herunder om at lave egne nyhedskriterier,

Klik HER for lyd:
[pix] FB - om god kommunikation på Facebook bl.a om nyhedstrekanten og nyhedskriterier, som man dog selv bør lave. (12:43)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Vi får serveret gode eks. på Facebookopdateringer. (17:53)


Klik HER for lyd:
[pix] FB - og Lars Granat slutter med vurderinger af og inspirationer til LAGNord-landsbyernes Facebooksider og en ny opgave. (32:12)


Interesserede er sikkert velkomne til at kigge ind ved at bruge
Klik HER for billede: [pix] FB Navne på de deltagende Landsbyers Facebook-sider og se hvad der er kommet ud af det LAG-støttede kommunikationskursus. financieret af LAG-midler.

Besøg gerne arrangøren, LAGNords hjemmeside med mange oplysninger bl.a kontaktinfo til koordinator Tove Fønns
Herfra kan man også tilgå Lars Granats ovennænte powerpoint-præsentation som han brugte under sit foredrag: Man scrolle bare en kende ned til hvor der står "Facebook - gør din landsby synlig", og så her under på den 3. linje: " • PP - fra mødet 21. marts - klik her" klikke på det røde link "Klik her", Men som man som allerede nævnt også alternativt kan tilgå direkte fra et link øverst påsiden her.På Lars Granats powerpointpræsentation finder man også link til support fra KONXION

Interesserede kan selv løbende følge med i Facebookopdateringer på kursets FB-side LAG NORD SupportEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.