Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Tyske flygtninge i Frederikshavn 1945-49
Hør lokalhistoriker fortælle om, da der var 12.000 tyske flygtninge i Frederikshavn i slutningen af 2. verdenskrig, mens Danmark stadig var besat af Hitlers nazi-regime, og i 4 år efter befrielsen frem til 1949.
(sendt i FLR-DIALOG d. 22. marts 2016)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 17. marts 2016 med arkivleder Erik Christensen om tyske flygtninge i Frederikshavn. (27:24)


Klik HER for lyd:
[pix] FB 2. del af lokalhistoriker Erik Christensens fortælling om tyske flygtninge i Frederikshavn. (35:40)

Her følger klip fra Erik Christensens udleverede udgave af artikel på vej til offentliggørelse:
"De tyske flygtningelejre i Frederikshavn
Over 11.000 tyske flygtninge fordeltes over tre lejre i Frederikshavn, hvor det store antal flygtninge næsten var en fordobling af indbyggertallet i købstadskommunen. Det store antal til trods, var det ikke meget den frederikshavnske befolkning så til de mange mennesker. I Frederikshavns Avis er der ikke megen omtale af de mange flygtninge eller de kummerlige forhold de mange mennesker måtte leve under. Flygtningene forsvandt efter fire år, lige så pludseligt som de var kommet, i løbet af foråret 1949. Flygtningene var særdeles uvelkomne. De blev spærret inde bag pigtråd i lejre som fanger, næsten uden mulighed for kontakt med det Danske samfund. De fik ingen forklaring og de vidste ofte ikke om de kunne vende hjem og slet ikke til hvad. Kun gennem Røde Kors fik de hjælp til at blive genforenet med deres familier eller modtog de nedslående nyheder om ægtemand, fædres og søskendes skæbner. Desuden gik det efterhånden op for mange at de ikke havde noget at vende tilbage til. Idet Sovjet, Litauen og Polen havde delt deres hjemland Østpreussen mellem sig, og disse flere millioner fordrevne måtte genplaceres i det delte Tyskland efter en lodtrækningsordning. Hjælpen til flygtningene blev uddelt efter princippet om, at de skulle leve på eller under samme eksistensgrundlag, som de absolut fattigste danskere. Alligevel er de taknemmelige, på trods af at de spildte fire år af deres ungdom, hvor de kun fik en nødtørftig uddannelse. Taknemligheden ligger i at de overlevede deres mareridt og de trods alt fik en ny start til forskel for de 50 millioner det skønnes omkom under anden verdenskrig. Flere af disse flygtninge og deres efterkommere har søgt tilbage til Frederikshavn for at kunne slå en knude på deres egen historie. Jeg har mødt flere af disse tyske flygtninge og fået deres historie, deres beretning og for en enkelt flygtnings vedkommende hendes dagbog fra flugten og opholdet i Frederikshavn frem til at hun kom til hendes nye heimmat…"

Gamle fotos med flygtninge og Knivholtlejren:
Klik HER for billede: [pix] FB Flygtningetransport på åbent lad af lastbil på Frederikshavn havn
Klik HER for billede: [pix] FB Udsigt til Knivholtlejrens mange, mange barakker
Klik HER for billede: [pix] FB Fortælleren Erik sigmund Christensen , arkivleder på Bangsbo, Nordjysk Kystmuseum
Klik HER for billede: [pix] FB Jumbe trukket af hest datidens typiske transportmiddel

Link til Nordjyllands Kystmusesum hvor arkivleder Erik Christensen især slår sine triller.
Evt kontakt til Kystmuseet og Erik Christensen er : info@kystmuseet.dk og telefon 9842 3111


Her ligger også links til nogle tidligere Dialog-indslag, der som udgangspunkt handler mere generelt om Frederikshavn under besættelsestiden:

Hør især Dialog-interview med Ammy Hugger født i 1931 om at vokse op som teenager under og efter den tyske besættelse 1940-1945 Interviewet er fra d. 9. maj 2008 af Arne Hansen. Ammy Hugger fortæller levende om mange detaljer og ligeud om sine oplevelser som hun husker dem. Ammy kunne godt erindre lidt om de tyske flygtninge.

Og hør også gerne Dialog-interview med d. 91-årige Helga Bagnkop som fortæller levende om sine oplevelser som ung pige - og om rejser i Nazityskland både før og under 2. verdenskrig 1940-45. Og bliver også spurgt om de tyske flygtninge i Frederikshavn.

I De 2 næste optagelser har der ikke været mulighed for at spørge ind til de tyske flygtninge i Frederiksahvn, hvorfor det overlades til lytteren at være opmærksom på hvorvidt de eksisterer i de her 2 foreliggende udgaver af frederikshavneres kollektive erindring fra den tyske besættelsestid?

Hør også optagelse af foredrag af Hardy Jespersen Dav. Formand for Frederikshavn slægts- og lokalhistorisk Forening fortælle om sine barndonsoplevelser under besættelsen

Danmarks besættelse 1939-1945 En montage fra den tidligere Radio Frede med optagelser fra både landsplan og interviews med frederikshavnere. Det drejer sig om optagelser og interwievs af Svend Petersen og Erik S. Christensen, produceret i 1990 og udsendt første gang i RAdio Frede d. 5.05.90. ( med reprise i Dialog på Frederikshavn Lokalradio tirsdag d. 17. maj 2011 efter venligst udlån af arkivleder Erik Christensen)Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.