Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her på valgkampens faldereb interviews med alle de tilstedeværende lokale folketingskandidater tilstede på Frederikshavn Biblioteks Valgcafe tirsdag d. 16. juni 2015, som stedfortræder for de udeblevne frederikshavnske vælgere. (sendt i FLR-DIALOG d. 17. juni 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB De interviewede kandidater d. 16. juni 2015 var i interviewrækkefølge Poul-Erik Andersen fra Enhedslisten, Mogens Brag fra Venstre, Kasper Bagnkop fra de Radikale, Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne og endelig Paul Rode Andersen fra Socialistisk Folkeparti/SF. Alle opstillingsberettigede partier havde været inviteret. (66:45)


Interviewene kan høres på Frederikshavn Lokalradio fra onsdag d 17. juni fra kl 18 hvorefter Dialog kører udsendelsen i loop resten af aften frem til næste dags morgen sammen med tidligere valgudsendelser med lokale kandidater bl.a med Mogens Brag Venstre og Paul Rode Andersen SF samt med Poul-Erik Andersen Enhedslisten og Morten Marinus fra Dansk Folkeparti og Thorsten Gejl fra Alternativet. Altså alle kandidater som lytterne på torsdag d. 18. juni 2015 har mulighed for at gå hen på valgstedet og sætte deres kryds personligt ved. Hermed ønsker Dialogredaktionen ved Arne Hansen alle lytterne et godt valg uanset hvad man stemmer inde i valgboksen.

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 17. JUNI 2015 for DIALOG på Frederikshavn Lokalradio - VALG-EKSTRA:

KL 18:00-19:07 INTERVIEWS PÅ VALGCAFE PÅ FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her på valgkampens faldereb interviews med alle de tilstedeværende lokale folktingskandidater tilstede på Frederikshavn Biblioteks Valgcafe tirsdag d. 16. juni 2015, som stedfortræder for de udeblevne frederikshavnske vælgere. De interviewede kandidater var nævnt i interviewrækkefølge Poul-Erik Andersen fra Enhedslisten, Mogens Brag fra Venstre, Kasper Bagnkop fra de Radikale, Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne og endelig Paul Rode Andersen fra Socialistisk Folkeparti/SF. Alle opstillingsberettigede partier havde været inviteret.

Og direkte til lydfilen (smartphones) Klik HER for lyd:
[pix] FB

Efter udsendelsen her på Frederikshavn Lokalradio onsdag d 17. juni fra kl 18 så kører Dialog udsendelsen i loop resten af aften frem til næste dags morgen sammen med følgende tidligere valgudsendelser med lokale kandidater eller kandidater opstillet i Nordjyllland:

KL 19:07- 19:34 TORSTEN GEJL fra ALTERNATIVET optaget d 7. januar 2015. Alternativet. og så her 4. bjælke: Klik HER for lyd:
[pix] FB Torsten Gejl

KL 19:34-19:56 MORTEN MARINUS fra DANSK FOLKEPARTI optaget d. 26. maj 2015 om ikkekommercielle lokalradioer i udkantområder Morten Marinus

19:56-20:53 MOGENS BRAG fra VENSTRE og PAUL RODE ANDERSEN fra SF Optaget d. 31. maj 2015 Mogens Brag V og Paul Rode Andernsen SF

kl 20:53-21:25 POUL-ERIK ANDERSEN fra ENHEDSLISTEN optaget d. 4. juni 2015 Poul-Erik Andersen EL

KL 21:25-22:32 SÅ FORFRA MED VALGCAFEEN OSV…. HUSK det også ER muligt at streame Dialogs radioudsendelser fra www.vendsysselfm.dk.

Det er altså allesammen kandidater som lytterne på torsdag d. 18. juni 2015 har mulighed for at gå hen på valgstedet og sætte deres kryds personligt ved. Hermed ønsker Dialogredaktionen ved Arne Hansen alle lytterne et godt valg uanset hvad man så stemmer inde i valgboksen. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.netEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.