Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Mon sendersamvirket Vendsyssel FM med FMCR, SLR og Frederikshavn Lokalradio får lov at overleve næste nytår? Hør her hvad regeringspartiet Socialdemokraternes medieordfører har at sige den kritik af Kulturstyrelsens udkast til bekendtgørelse for ikkekommercielle lokalradioer, som især har lydt fra de frivillige ildsjæle der driver de små græsrodsradioer i Danmarks udkantsområder. (sendt i FLR-DIALOG d. 19. maj 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview med folketingsmedlem Troels Ravn, medieordfører for regeringspartiet Socialdemokraterne blev optaget d. 18. maj 2015 med Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio som interviewer. (21:26).


Læs her de krav der lægges op til i Kulturministeriets bekendtgørelsesudkast og introduktion hertil i et høringsbrev hvor der også står, at Kulturstyrelsen beder om at modtage eventuelle høringasvar til bekendtgørelsesudkastet senest fredag den 22. maj 2015, kl. 12.00 , til medi@kulturstyrelsen.dk og Anfør teksten "Høring - Ny lokalradioordning" i emnelinjen.

Samt Brev d. 8. maj til medieordførerne om konsekvenser for grædsrodsradioere i udkantområder af et ja til Kulturstyrelsens udkast til bekendtgørelse for ikkekommercielle lokalradioer.

Og så senest:
Mail sendt søndag d. 17. maj til folketingskandidater i fortrinsvis Vendsyssel:
Emne: Hvorfor vil kulturstyelsen lukke alle ikke-kommercielle radioer i Vendsyssel?...
"Kære folketingskandidater i Nordjylland som jeg har mailadr. på
Til orientering og gerne foranstaltning sender jeg hermed som formand for Frederikshavn Lokalradio jer en mail, som d. 14 og 8. maj blev sendt til samtlige opstillingsberettigede partiers medieordførere og til hele kulturudvalget for at gøre opmærksom på at vores og andre små ikkekommercielle (græsrods) lokalradioer i udkanten af Danmark må lukke hvis kulturministeriets nye bekendtgørelsesudkast bliver godkendt af partiernes medieordførere.' Det vil bla. betyde at borgerne i Frederikshavn kommune fra nytår IKKE længere kan høre byrådsmøder online eller senere på nettet. F.eks medførte manglende transmission af et byrådsmøde for nyligt (grundet teknikken i byrådssalen) en lytterstorm.
Medvirkende til denne henvendelse er at det indtil nu kun er lykkedes at komme i kontakt med 2 af medieordførerne og høringsfristen udløber allerede på fredag d. 22. maj kl 12!
Jf at DFs medieordfører nævnes positivt i seneste henvendelse til medieordførerne, som er det siden da også lykkedes at få kontakt til S-medieordfører Troels Ravn, som nu har tilbudt interview.(jf ovenfor)
Med venlig hilsen
Arne Hansen, formand for Frederikshavn Lokalradio og red. på taleprogrammet Dialog på Frederikshavn Lokalradio
http://arnehansen.net/dialog/

(Sendt til alle partiers medieordførere d 14. maj 2015): Kære alle mediepolitiske ordførere samt kulturudvalget

Det er hver især af jer der har ansvaret for at kulturministeriet nu i rundsendt mail dateret d 13. maj 2015 lukker al græsrodsradio i hele Vendsyssel. Hverken Fr,havn, Hjørring eller Brønderslev får således ikke-kommercielle frekvenser fra nytår:

Det fremgår af brev fra Kulturstyrelsen d. 13. maj 2) Liste over de kommuner, hvor der i dag sendes ikkekommerciel lokalradio, men i den nye lokalradioordning ikke kan sendes ikkekommerciel lokalradio, med angivelse af hvilke ikkekommercielle stationer det berører - og denne liste her er endog fejlbehæftet idet det ikke nævnes at ikke kun FCMR men også Frederikshavn Lokalradio og Sæby Lokalradio sender i øjeblikket i Frederikshavn kommune og altså også må lukke! (og det kan I vel ikke i ramme alvor mene?)

Den fejlbehæftede liste (måske flere fejl)?
som iøvrigt også kan hentes på
Kulturstyrelsens hjemmeside

i øvrigt har jeg som formand for Frederikshavn Lokalradio skrevet til jer d. 8. maj om hvilken uvidenhed, som kulturstyrelsens vanvittige udkast til bekendtgørlse for ikke-kommercielle lokalradioer, afslører , især mht vilkårene for små græsrodsradioer i udkantområder.

Heldigvis har Morten Marinus (medieordfører for DF) vist interesse og forståelse for at vi ikke kan overleve hvis udkastet bliver til virkelighed. Men jeg glæder mig også til at høre fra alle jer andre medieordførere eller medlemmer af kulturudvalget om hvad I vil gøre for at redde disse lokale demokratiske ytringsfrihedsbastioner drevet af frivillige ildsjæle som alle Folketingets partier ellers har ytret sig om at man ville gøre livet lettere for?

(I øvrigt vedhæftet den 1. henvendelse af 8. maj som der ligger link til ovenover lige efter lydfilen og som bør læses først)

Med venlig hilsen Arne Hansen, formand for Frederikshavn Lokalradio, hvor jeg redigerer programmet Dialog, der som et supplement også lægges på nettet: http://www.arnehansen.net/dialog/ 30420818 post@arnehansen.net "

Til evt. interesserede så er her mailadresser til den interviewede Troels Ravn og de øvrige medieordførere:

troels.ravn@ft.dk
Læs gerne mere om den interviewede Troels RavnFolktingets hjemmeside
zenia.stampe@ft.dk
ozlem.cekic@ft.dk
jorgen.arbo-baehr@ft.dk
ellen.trane.norby@ft.dk
morten.marinus@ft.dk
mette.bock@ft.dk
lars.barfoed@ft.dk uffe.elbaek@ft.dk


Der er også for få dage siden startet en underskritsindsamling Nej tak til ny ordning for lokalradioer!Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.