Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Glæde over en enkelt medieordførers positive reaktion og tilsagn om at ville arbejde for, at Folketingets medieudvalg genovervejer sin tidligere tilslutning til at overføre regler for lokal-TV til ikke-kommercielle lokalradioer, som altså desværre var sket uden at udvalget havde fået forelagt en reel viden om de alvorlige konsekvenser for udkantsområdernes lokalradiodækning. (sendt i FLR-DIALOG d. 12. maj 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Indslag om arbejdet for at råbe mediepolitikerne op, indtalt d. 12. maj af formanden for Frederikshavn Lokalradio, Arne Hansen. (2:03)

Dialog fortalte i sidste uges udsendelse , jf Dialog d. 5. maj 2015 at en uændret vedtagelse af kulturministeriets udkast til ny bekendtgørelse for ikke-kommercielle lokalradioer vil betyde lukning af Frederikshavn Lokalradio og linkede desuden til Frederikshavn Lokalradios begrundelser herfor fremført overfor kulturministeren. Siden da har Kulturministeriets ansvarlige kontorchef afslaaet at give interview til Dialog om bekendtgørelsens konsekvenser. Frederikshavn Lokalradio skrev derfor d. 8. maj til medieordførerne for alle partierne i Folketinget og forklarede hvorfor deres forventelige vedtagelse al den foreliggende bekendtgørelsesudkast vil betyde den visse død for vi små græsrodsradioer i Danmarks udkantområder. Foreløbig er vi glade over en enkelt medieordførers positive reaktion og tilsagn om at ville arbejde for, at Folketingets medieudvalg genovervejer sin tidligere tilslutning til at overføre regler for lokal-TV til ikke-kommercielle lokalradioer, som desværre var sket uden at udvalget havde en reel viden om de alvorlige konsekvenser for udkantsområderne. Vi håber nu at de øvrige medieordførere nu også vil melde ud på den mail, som også er sendt til hele Folketingets kulturudvalg og som vi så nu d. 12. maj vælger at lægge link til her

Brev til medieordførerne om konsekvenser for grædsrodsradioere i udkantområder af et ja til bekendtgørelsesudkastet.Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.