Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Frederikshavn Lokalradio og øvrige ikke-kommercielle græsrodsradioer i Sendersamvirket Vandsyssel må lukke til nytår, hvis ingen overfor politikerne protesterer imod Kulturministeriets nye udkast til bekendtgørelse, som ellers vil slagte alle de små græsrodsradioer i udkantområderne... (sendt i FLR-DIALOG d. 5. maj 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Redegørelse af Arne Hansen d. 5. maj 2015 for hvordan det gik med kulturministerens tilsagn om Interview for at redegøre for hvad nyordningen vil komme til at betyde for små udkantslokalradioer. (3:36)


Dialog på Frederikshavn Lokalradio bliver her nødt til at viderebringe en trist nyhed ovre fra Christiansborg. Det er at Frederikshavn Lokalradio og øvrige ikkekommercielle græsrodsradioer i Sendersamvirket Vandsyssel må lukke til nytår. Det vil blive konsekvensen af en vedtagelse af et nyt udkast til en bekendtgørelse som stiller helt urealiserbare krav til os små græsrodsradioer i udkantområder allerede fra nytår 2016. Udkastet vidner om embedsmænds og politikeres eklatante uvidenhed eller ligegyldighed overfor de små lokalradioers vilkår og betydning for netop udkantområderne

Nogle lyttere har hørt lidt herom i en tidligere dialogudsendelse d. 10. februar, hvor kulturminister Marianne Jelved, da hun i interviewet blev forelagt lokalradioernes frygt for at måtte lukke, så faktisk tilbød at hun gerne stillede sig til rådighed for et nyt interview i Dialog når hun om 1-2 måneder vidste noget mere. Efter at Frederikshavn Lokalradio nu har ventet en lille måned på et svar fra Kulturministeriet har vi så fået at vide at vi i stedet kan spørge kulturministerens kontorchef på medieområdet, om hvad der ligger i den nye bekendtgørelse. Det vil Dialog så gøre og vi regner så med i næste Dialogudsendelse at kunne bringe kontorchefens svar på vi små udkantradioers bekymringer, som altså bygger på en grundig nærlæsning af bekendtgørelsesudkastet.

Men for at interesserede kan få mulighed for straks at læse om de krav der lægges op til , så har Dialog her lagt links til Kulturministeriets bekendtgørelsesudkast og introduktion hertil i et høringsbrev
- samt til en mail med en grundig redegørelse fra Frederikshavn Lokalradio om konsekvenserne og affødte spørgsmål til kulturminister Marianne Jelved med henblik på det lovede interview. Brevet til Jelved afsendtes allerede først i april efter at Jyllandposten havde afsløret hovedindholdet i den kommende bekendtgørelse: Frederikshavn Lokalradios brev til Jelved om konsekvenserfor små græsrodsradioer i udkantområder

Og dette brev er så efter Kulturministeriets offentliggørelsen af sit forslag til bekendtgørelse vedr. ikke-kommercielle radioer (jf de 2 links hertil ovenfor)
- nu opdateret med en præcis analyse af dets dødelige konsekvenser for os udkantsradioer: Bekendtgørelsens konsekvenser og mulige løsningrer

Det skal så også danne grundlag for interviewet med Jelveds stedfortrædende kontorchef på medieområdet. Og som altså kan høres i Dialog d. 12 maj. Kulturministeriets sendrægtighed betyder desværre at der så kun vil være 10 dage til deadline for høringssvar som er den 22 maj. Det er trist da nu kun en kraftig modstand fra græsrodsradioernes lyttere i udkantområderne kan få partiernes medieordførere til at lytte og forstå at de små ikkekommercielle græsrodsradioer i udkantområderne er nødvendige og skal overleve.

Læs også gerne dette Nødraab fra Gitte på FCMR en del af VEndsyssel FM


Og her er en opdatering i Dialog d. 12. maj 2015Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.