Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


I Dialog fortæller Ellen Pagter, formand for pårørendeforeningen Bedre psykiatri i Vendsyssel, om foreningens mangefacetterede virke i samarbejde med Sind, samt om deres møde onsdag d. 18. marts kl 16-20 i De frivilliges hus i Frederikshavn. (sendt i FLR-DIALOG d. 17. marts 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 16. marts 2015 med Formand for Bedre Psykiatri Ellen Pagter, Skagen. (40:3o)Klik HER for billede: [pix] FB Foto: Ildsjælen Ellen Pagter, bedre psykiatri i Vendsyssel

Bedre Psykiatri Vendsyssels på Bedre Psykiatris hjemmeside http://www.bedrepsykiatri.dk/vendsyssel/bestyrelse/ NB en ny hjemmeside vil være at se om 2-3 måbeder iflg Ellen Pagter.

Facebookside for Bedre Psykiatri Ungdom

Sind Frederikshavn Sind Frederikshavn
- og Sind på Facebook "Landsforeningen Sind"

De frivilliges hus på Frivillighed.dk
og De frivilliges hus i Frederikshavn på Facebook De frivilliges hus i Frederikshavn på Facebook

Alle er velkomne til at videresende linket til dette radioindslag til relevante - og også gerne dele på Facebook. Og læg gerne et link fra jeres diverse relevante hjemmesider til denne side.


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.