Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Skifergas: På besøg i Total Protest Campen ved Dybvad. Først fortæller Total-naboen Anne-Marie. Ude ved Totals bevogtede boreområde hører vi protestsangene. Og endelig fortæller Aage, som er fastboende om at bo i lejren og dens struktur, dens formål med både lokale og globale miljø- og klimabegrundelser samt det hidtidige virke samt tanker om fremtiden fast besluttet på at blive så længe det er nødvendigt for at få stoppet skifergasboringen med brug af fraktureringsteknologi. (sendt i FLR-DIALOG d. 6. januar 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Anne-Marie fortæller indtil sangen ved boreområdet tager over. (16:52)

Total Protest Camps sanghefte som synges fra hver dag kl 16,30, og som alle inviteres til at komme og synge med på.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Aage om at bo i lejren. (14:36)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Aage Olsen mest om a kampen for at få stoppet skifergasudvinding. (33:01)

Fotos fra Total Protest camp:
Klik HER for billede: [pix] FB Dialog vælger at kigge ind til "Nej tak til Skifergas"
Klik HER for billede: [pix] FB og besøger Total Protest Camp
Klik HER for billede: [pix] FB På lejrens 159. dag
Klik HER for billede: [pix] FB Køkkenet klarede stormen, men teltet...
Klik HER for billede: [pix] FB Det oprindelige "køkken"
Klik HER for billede: [pix] FB Solceller giver grøn energi til køkken og mobiltelefonen
Klik HER for billede: [pix] FB Stormen skånede skiltene på læsiden
Klik HER for billede: [pix] FB At udtrykke modstanden igennem plakatkunst
Klik HER for billede: [pix] FB Aage fortæller om opbygningen af genbrugs-køkkenet
Klik HER for billede: [pix] FB Den omtalte genbrugs-brændeovnen med 2 ilsteder
Klik HER for billede: [pix] FB Hvor meget kan solcellerne koge?
Klik HER for billede: [pix] FB Luksuskøkkenstole
Klik HER for billede: [pix] FB Total Protest-veste på og ud til borehullet kl 16:30
Klik HER for billede: [pix] FB Sanghæftet uddeles
Klik HER for billede: [pix] FB og der synges udenfor Totals gitterport
Klik HER for billede: [pix] FB i måneskin ved lysskæret fra Totals vagttårn
Klik HER for billede: [pix] FB dog mest i pandelampers skær
Klik HER for billede: [pix] FB Vagten i tårnet blev inviteret med og til kaffe i lejren
Klik HER for billede: [pix] FB Aages hund afslutter hver sang med sit bjæf
Klik HER for billede: [pix] FB Men nu begynder franske Total og danske stats Nordsøfonden, at bore efter skifergas
Klik HER for billede: [pix] FB og hvad kan modstanderne så stille op
Klik HER for billede: [pix] FB - sammen med sine grønne sponsorer?
Klik HER for billede: [pix] FB Vil flere sige ja til kaffe og drøfte skifergas? på adressen Skævevej 100, 9352 Dybvad
Klik HER for billede: [pix] FB og flere synge med på protestsangene i måneskinnet?
Klik HER for billede: [pix] FB - sammen med disse gæve miljø- og klimaforkæmpere mestendels vendelboer?
Klik HER for billede: [pix] FB Tak til Aage Olsen for fortællingen om Total Protest Camp Skævevej 100. 9352 Dybvad

Link til Total Protst Camps officielle Facebookside Total Protest Camp - eller bare søg på Total Protest

Og den officielle hjemmeside www.totalprotest.dk

Andre skifergasrelaterede grupper på især Facebook:
Vendsyssel imod skifergas
Netværk til oplysning om skifergas
Efterforskningsboring - Skifergas ved Dybvad Frederikshavn Kommune
Skifergas Nej Tak
Skifergas nej tak-Aalborggruppe
Skifergas Nej tak Hjallerup-Dronninglund
Skifergas nej tak, Nordsjælland gruppe
Danmarks Naturfredningsforening
Greenpeace underskriftsindsamling
Skifergas i Danmark Total og Nordsøfondens hjemmeside
skifergas-opslag i Wikipedia
Dansk Gasteknisk Center A/S
Vendsyssel Energi- og Miljøforening</> lokalafdeling af Vedvarende EnergiHer følger alle tidligere udsendelser om skifergas på Dialog på Frederiksahvn Lokalradio
www.arnehansen.net/dialog i kronologisk rækkefølge og med de nyeste radioudsendelser øverst

Optagelse af demo d. 25. juni 2014 før byrådsmødet om godkendelse af VVM-redegørelsen

Invitation til demo mod skifergasboring d. 25. juni

Hvordan Dorte Lykke oplevede formanden for Plan og miljøudvalget om skifergas

Palle Bendsen om miljøorganisationen NOAH's syn på udvinding af skifergas

EP-kandidat Teis volstrup vil hindre skifergasudvinding i EU

Optagelse af borgermødet d. 10. april 2014 i Sæby

Kommunal invitation til borgermødet 10/4

Optagelse af demo foran Fr.havn rådhus d. 27. februar 2013

Interview med Thomas Rosenberg

Optagelse af A-Ø-partiernes skifergashøring d. 22. nov. 2012

Interview med June Menne om hvorfor borgermøde 22/11

Optagelse af Totals diskrete møde for inviterede naboer til borestedet d. 29. august 2012 på Dybvad kro


Opdatering med link til Dialog på Frederikshavn Lokalradios interview d. 23. marts 2015 med Tarjei Haaland, Greenpeace forfatter til rapporten "Fornuft eller Fracking?", som sammenfatter kendt viden om skifergasboring med fracking-metoden. "Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.