Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør om Skolepolitik i Frederikshavn. Det er Danmarks Lærerforenings kreds nord, som mandag den 18. august inviterede til møde i Frederikshavn for at give mulighed for en direkte dialog imellem lærerne og byrådspolitikerne i Frederikshavn kommune, som 30-40 lærere tog imod og som deltog i en livlig debat med byrådsmedlemmer fra alle partier pånær Dansk Folkepati. (sendt i FLR-DIALOG d. 26. august 2014)
<<BR> Mødet skulle sætte fokus på:Skolestruktur: Hvilken skolestruktur er der økonomi til?
Folkeskolereformen: Er der fokus på undervisningens kvalitet i den nye folkeskolereform?
Inklusion: Hvordan sikrer vi, at inklusion ikke kun er et kvantitativt begreb?

Men skolestrukturen viste sig at tage det meste af tiden.
Bl.a. om pengene skulle følge pr klasse eller pr elev,
og også rullende indskoling fik en tur.
Byrådsønske om højere karakter contra timeefterslæb,
samt lærere eller pædagoger i den understøttende undervisning.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Byrådsmedlemmernes oplæg, interne debat og med lærerne. (62:13)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Rullende skolestart, højere karakter contra timeefterslæb, lærere eller pædagoger mm. (46:56)

Klik HER for billede: [pix] FB læreerkredsformand Lars Busk Hansen indleder
Klik HER for billede: [pix] FB Byrådspanelet
Klik HER for billede: [pix] FB Udsnit af lærere

Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.