Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør reportage fra idemøde for den åbne skole tirsdag d. 3. juni på Nordstjerneskolen i Frederikshavn (sendt i FLR-DIALOG d. 10. juni 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Hør Christina Lykke Eriksen, Lars Lundgren,Gert G. Nygaard, Peter Jessen og mødeleder stenar Glamann. (42:15)

Først byder skoleudvalgsformand Christina Lykke Eriksen kort velkommen og mødeleder Stenar Glamann fortæller om mødets forløb. (ca 10 min.) Dernæst redegør skoleledere Lars Lundgren, Elling, for hvad tankerne i den åbne skole kan være (ca 16 min) Og så som eksempel herpå en historie fra Sæbygårdskolen ved skoleleder Gert G. Nygaard og sognepræst Peter Jessen, Sæby kirke. (ca 13 min.)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Hør glimt fra ideudviklingen i forskellige grupper bl.a fra foreningsmanden Henrik Carlsen - udover mødelederens glade stemme, (24:58)

På lydfil nr 2 hører vi først Stenar på et miniut sætte gruppearbejdet i gang med at udvikle ideer startende med præsentation, brainstorm, udvikling af ideer og til sidst beskrivelse af dem. Vi hører et Stenar-nedslag i en gruppe der vil have en museumsbus - og snakke om prioritering af gule lapper ( 5 min.). Vi hører så et par lydklip fra dialogen i et par grupper bl.a. omkring svømmehallen og i gruppe 8 om planlægning af et månedlangt fordybelsesprojekt med præsentation for offentligheden (10 min.) og vi hører undervejs spørgsmål og formaninger fra Stenar og hans umiddelbare mening om de igangværende gruppearbejder(1-2 min). Og i en tredje gruppe fører foreningsmanden Henrik Carlsen fra FUF an i at få indsamlet og koordineret tilbuddene i et katalog understøttet af kommunen (1-2 min) Så skal der udfyldes idekort som Stenar stiller krav op til (5 min)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Hør Lene Bro, Per Hesthaven, Kasper Bagnkop og Jette Overmark og Stenar glamann (43:22)

Og på tredje og afsluttende lydfil hører vi så , imens grupperne sveder, først et interview med Lene Bro fra Center for skole (8 min). Dernæst skoleleder Per Hesthaven om resultater af arbejdet i gruppe 8 (2 min), og så endelig en af de sjældne lærere i foretagendet, Kasper Bagnkop fra gruppe 9 (i 6-7 min). Dernæst optagelse fra plenum hvor mødeleder Stenar Glamann får svar på spørgsmålet hvad man i grupperne har fået ud af det. (16 min) Og efter mødets afslutning snakker vi med Jette Overmark skoleleder i Strandby, (3 min) Stenar Glamann og igen Lene Bro fra Center for skole som den sidste (6 min).

På Frederikshavn kommunes hjemmeside frederikshavn.dk er det muligt der der ligger eller kommer yderligere oplysninger om ideudviklingen af den Aabne skole i Frederikshavn. Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer også gerne her de lysbilleder der blev brugt på mødet, samt i relevant omfang den ideopsamling der kom ud af mødet og om det videre arbejde med at udvikle den aabne skole - udover alt det der viste sig allerede at være igang og været længe. Dialogs optagelser er principielt til fri afbenyttelse ved f.eks. videresendelse eller linkning.

Der vil senere blive lagt fotos fra mødet her når Dialog har fået overvundet skader og forsinkelser pga et nyligt computernedbrud.

Evt. fejl og mangler og ideer modtages der gerne oplysninger om på post@arnehansen.net eller mobil 30420818. Med venlig hilsen Arne Hansen, Dialog på Frederikshavn LokalradioEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.