Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør om muligheder for samarbejde mellem det frivillige foreningsliv og folkeskolen som ligger i den nye folkeskolelovs afsnit om understøttende undervisning og åbning overfor lokalsamfundet. (sendt i FLR-DIALOG d. 1. april 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB FUF-erne Birgitte Jensen og Henrik Carlsen åbner dialogmødet om foreningernes samarbejde med Folkeskolen d. 25. marts. 2014. (7:19)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Udnyt mulighederne ved folkeskolereformen v/ Anne Hansen, DUF (34:39)
Interesserede kan følge med i de plancher, som Anne referer til
HER

Klik HER for lyd:
[pix] FB Foreningernes rolle i skolereformen v/ skolechef Vibeke Post Madsen. (22:17)
Interesserede kan følge med i de plancher, som Vibeke Post Madsen referer til
HER

Klik HER for lyd:
[pix] FB Konklusioner fra gruppedebatterne fremlægges. (12:41)


Interesserede kan også læse om Frederikshavn Ungdoms Fællesråds engagement i folkeskolereformen HER

Og Frederikshavn kommunes side om skoler og folkeskolereform HER

FOTOS
Klik HER for billede: [pix] FB Birgitte Jensen fra FUF byder velkommen
Klik HER for billede: [pix] FB Anne HAnsen fra Dansk Ungdoms Fællesråd
Klik HER for billede: [pix] FB giver oplæg til deltagerne
Klik HER for billede: [pix] FB - og i baghold
Klik HER for billede: [pix] FB inkl. Kasper Bagnkop, Henrik Carlsen og Kurt Munch, FUF
Klik HER for billede: [pix] FB Skolechef Vibeke Post Madsen redegør
Klik HER for billede: [pix] FB Spørgsmålene til gruppearbejdet
Klik HER for billede: [pix] FB Et vellykket dialogmøde kvitteres med klap.


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.