Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Til workshops for frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn. (sendt i FLR-DIALOG d. 11. marts 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 4. marts 2014 med oplæg af sundhedsudvalgsfmd Anders Broholm og planlægger Haukur S. Thorsteinsson som igangsatte workshops om hhv det "det gode ved det frivillige sociale arbejde", "det dårlige der oplevedes" og "fremtidens-". (13:53)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Fremlæggelse fra workshops om det "det gode ved det frivillige sociale arbejde" (5:22)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Fremlæggelse fra workshops om "det dårlige der oplevedes som frivillig". (15:36)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Fremlæggelse fra workshops om "fremtidens frivillige sociale arbejde" og Haukurs og Anders resumeer. (21:22)


Læs gerne de plancher HER med oversigt over det planlagte mødeforløb, som Haukur S. Thorsteinsson viste.


Vi ser Klik HER for billede: [pix] FB her: Haukur S. Thorsteinsson, Anders Broholm og?

Og HER: Frederikshavn kommunes hjemmeside som der også var mange ønsker til.

Det nye "De frivilliges Hus" i Danmarksgade 12 Frederikshavn, som man hører der bliver refereret til og ønskede udbygget med nye opgaver, kan man høre kassereren Gurli Nielsen fortælle om i denne Dialog-udsendelse Hør Gurli om De frivilliges Hus HER Her finder man også åbningstider og kontaktdata. Iøvrigt var man i gruppen bag etableringen af et frivillighus i Frederikshavn tilbage omkring årtusindskiftet enige om at væsentlig opgave skulle være at fungere som en projektvugge for nye initiativer.(vist ikke nævnt på mødet?)
De frivilliges hus i Frederikshavn har også en facebokside HER på Facebook

Center for Frivilligt Socialt arbejde som også blev refereret til som et sted til inspiration mm finder man HER: Center for Frivilligt Socialt arbejde
Og hvor man kan læse om De frivilliges hus i Frederikshavn HER

Dialog følger gerne den fortsatte proces med at formulere fremtidens frivillige sociale arbejde - også i Sæby og Skagen. OG bidrager gerne til at fremme kommunikationen mellem de 3 områder til fælles bedste, så de frivilliges repræsentanter kan tale med fælles stemme, hvor det kan være i fælles interesse f.eks for at have en tydelig frivilligrøst overfor kommunen når behov herfor.


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.