Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Reportage fra Julemarked på Knivholt Hovedgård ved Frederikshavn, som over weekenden havde 10-12.000 besøgende bla. en del søndenfjords fra. (sendt i FLR-DIALOG d. 17. december 2013)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d 15. december 2013 med Jørgen Tomesen, Rumænineshjælpen.

Klik HER for billede: [pix] FB Jørgen Thomesen og andre frivillige i Rumænienhjælpens bod
Klik HER for billede: [pix] FB Planche med klip fra indsamling og aflevering

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d 15. december 2013 med julemarkedstovholderen Olav Madsen, Knivholt.

Klik HER for billede: [pix] FB Olav kan ikke få hænderne ned efter successen med 12.000 besøgende
Klik HER for billede: [pix] FB - og stillede sig så ved samarbejdspartneren Bangsbo Botaniske Haves venners bod
Klik HER for billede: [pix] FB Måske i kap med Olav skinnede den milde vintersol ind gennem porten til Knivholt.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d 15. december 2013 med Anette Jørgensen om Sognefogedgården og bestyrelsesmedlem og leder af Bangsbo Arkiv, Erik Sigmund Christensen.

Klik HER for billede: [pix] FB Anette Jørgensen frivillig ildsjæl på Sognefogegården
Klik HER for billede: [pix] FB Ud og ind gennem porten til knivvholt sidst på eftermiddagen d. 15. december 2012

Se Rumænienprojektets hjemmeside rp92.dk

Se Knivholt Hovedgaards hjemmeside www.knivholt.dk

Se Sognefogedgaardens Facebookside Sognefogedgarden