Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Til velbesøgt debatmøde om fremtidens foreningsliv i Frederikshavn kommune med udgangspunkt i ny fritidsfacilitetsanalyse - sammenholdt med samfundsudviklingen på området, - som munder ud i vælgermøde. (sendt i FLR-DIALOG d. 29. oktober 2013)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 23. oktober 2013 af oplæg af Henrik Carlsen om baggrund for fritidsfacilitetsanalysen og resultaterne (PowerPoints). (13:00)


Klik HER for lyd:
[pix] FB oplæg af Jacob Dalsgaard om brug af offentligt støttede faciliteter i lokalområdet. (12:04)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Oplæg af Jens Høyer-Kruse analyserer tendenser fra fritidsfacilitetsanaysen sammenholdt med samfundsudviklingen på området. (32:03)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Oplæg fra byrådskandidaterne Peter Laigaard (L), Bjarne Quist (A), Mogens Brag (V), Christina Lykke Eriksen (F), Jens Porsborg (C), Kasper Bagnkop (B) og Carsten Sørensen (O) (24:01)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Mødedeltagerne debatterer med politikerpanelet. (48:04)


Studer gerne - samtidigt med at du lytter til Dialog-udsendelsen - kortet og informationerne om Fritidsfacilitetsundersøgelsen i Frederikshavn kommune.

- samt andre data som der er links til fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds hjemmeside fuf.nu/fritidsundersogelse

Fotos
Klik HER for billede: [pix] FB Politikerpanelet
Klik HER for billede: [pix] FB de 120 vælgermødedeltagerne iflg arrangøren
Klik HER for billede: [pix] FB Afslutningsrunden