Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør her om de klimatiske konsekvenser af den menneskeskabte opvarmning af jordens atmosfære, og om hvordan nordjyderne vil lære at leve med det nye vejr. Det er 8 optagelser fra region Nordjyllands konference, Tilbage fra Fremskridtet - viden og debat om klima, energi og Nordjyllands udvikling. Her på nettet er det muligt at vælge mellem de 5 oplæg af universitetsforskere om deres håndfaste visioner for Nordjylland i 2050 på hvert sit fagområde, workshoppen og den afsluttende politiske debat. (sendt i FLR-DIALOG d. 25 juni 2013)

Klik HER for lyd:
[pix] FB DET NYE VEJR, v. JESPER THEILGAARD (22:31)


Klik HER for lyd:
[pix] FB ENERGIFORSYNING, v. Poul Alberg Østergaard, AAU (11:38)

Plancher:
Klik HER for billede: [pix] FB Indsatsområderne
Klik HER for billede: [pix] FB muligt at komme over 100% vedv. energi i transporten
Klik HER for billede: [pix] FB 4 årtiers stabilt energiforbrug
Klik HER for billede: [pix] FB Danmarks primære energiforsyning
Klik HER for billede: [pix] FB Verdens primære energiforsyning
Klik HER for billede: [pix] FB prognoser med forudsætninger

Klik HER for lyd:
[pix] FB TRAFIK v. Brian Vad Mathiasen, AAU (11:57)

Klik HER for billede: [pix] FB Potentiale for el-biler mm
Klik HER for billede: [pix] FB muligt at komme over 100% vedv. energi i transporten
Klik HER for billede: [pix] FB Arealforbrug ved 1 PJ
Klik HER for billede: [pix] FB Have fundet veje til at bruge syntetiske brændsler ved persontransport
Klik HER for billede: [pix] FB Den aktuelle situation kræver...

Klik HER for lyd:
[pix] FB ENERGIRENOVERING AF BOLIGER v. Kim Witchen, AAU (10:32)

Klik HER for billede: [pix] FB Opvarmet areal i Danmark
Klik HER for billede: [pix] FB Energimærker for boliger
Klik HER for billede: [pix] FB Model for enhedsforbrug i danske boligmasse
Klik HER for billede: [pix] FB Tagrenovering pga. alder
Klik HER for billede: [pix] FB Tagrenovering
Klik HER for billede: [pix] FB Udvikling i energiforbrug

Klik HER for lyd:
[pix] FB KLIMA-ROBUSTE BYER v. Birgitte Hofmann, AAU (11:19)

Klik HER for billede: [pix] FB Klimarobust region
Klik HER for billede: [pix] FB Henning Christensen og Birgitte Hoffmann
Klik HER for billede: [pix] FB En klimarobust region kan...
Klik HER for billede: [pix] FB De blå/grønne strukturer
Klik HER for billede: [pix] FB Byen i bevægelse
Klik HER for billede: [pix] FB Økologiske system-services
Klik HER for billede: [pix] FB Stærke netværk...
Klik HER for billede: [pix] FB Samarbejder...
Klik HER for billede: [pix] FB Naturen breder sig
Klik HER for billede: [pix] FB De nye havne

Klik HER for lyd:
[pix] FB LANDBRUGET v. Jørgen Olesen, AU (12:42)

Klik HER for billede: [pix] FB Landbruget i region nord
Klik HER for billede: [pix] FB - udfordringer muligheder visioner
Klik HER for billede: [pix] FB Land og vand
Klik HER for billede: [pix] FB EU's havstrategidirektiv skal implementeres.
Klik HER for billede: [pix] FB Nuv. tænkning: Lineære fødevarekæder
Klik HER for billede: [pix] FB Fremtiden: Cirkulærer fødevarekæder
Klik HER for billede: [pix] FB Arealanvendelse i Region Nord
Klik HER for billede: [pix] FB Vision: Eksperimantrium for biobaseret økonomi

Klik HER for lyd:
[pix] FB WORKSHPS-RESULTATER v. talspersonerne (23:10)

Klik HER for billede: [pix] FB Workshoppen v klimarobuste byer
Klik HER for billede: [pix] FB Procespilen - med sedlerne påklistret
Klik HER for billede: [pix] FB Sedler med fremmende faktorer
Klik HER for billede: [pix] FB Sedler med hæmmende faktorer
Klik HER for billede: [pix] FB Procespilen: Landbrug
Klik HER for billede: [pix] FB Vedvarende eneregi
Klik HER for billede: [pix] FB CO2-neutral trafik
Klik HER for billede: [pix] FB Procespoil: Energieffektive boliger

Klik HER for lyd:
[pix] FB POLITISK PANELDEBAT med deltagelse af regionsrådsmedlemmerne Ulla Astmand , foramnd, Ole B. Sørensen fmd for udv. for regional udveikling, borgmester Lene Kjeldsen, Thisted og rektor Finn Kjærsdam AAU. og ledet af J. Theilgaard. (59:39)

Klik HER for billede: [pix] FB Jesper Theilgaard
Klik HER for billede: [pix] FB Panelet med Ole B sørensen, Lene Kjeldsen, Ulla Astmann og Finn Kærsdam
Klik HER for billede: [pix] FB - og udspørgeren Jesper Theilgaard
Klik HER for billede: [pix] FB Mødeleder Henning Christensen, afdelingschef
Klik HER for billede: [pix] FB Fmd for udv. for regional udvikling afslutter konferencen
Klik HER for billede: [pix] FB Et enkelt udsnit af opmærksomme tilhørere

Man kan følge med løbende på Region Nords hjemmeside www.rn.dk/RegionalUdvikling

og hos Aalborg Universitet www.aau.dk