Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Sundhedsminister Astrid Krags lovforslag om praksissektoren, som angiveligt skulle øge effektiviteten og ligheden i sundhedsvæsenet, debatteres med et medlem af Regionsrådet i Nordjylland - ikke mindst på baggrund af at forslaget er blevet mødt med skarp kritik fra de privatpraktiserende lægers interesseorganisation, PLO. (sendt i FLR-DIALOG d. 14. maj 2013)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 13. maj 2013 med Lene Linnemann, fmd for SF's regionsrådsgruppe og forretningsudvalgsmedlem i Nordjyllands regionsråd. (25:09)

Klik HER for billede: [pix] FB Lene Linnemann

Links til de omtalte netsider, hvor man kan hente yderligere information og dokumentation vedr. sundhedsministerens lovforslag om praksissektoren:

Region Nordjyllands hjemmeside: www.rn.dk

Danske Regioners side: www.regioner.dk

Og Folketingets side: www.ft.dk NB d. 15.05.13 kl 00,30 ca fik jeg pludselig Lægeforeningen - i stedet for Folketinget??? når jeg som normalt brugte Firefox, men ikke når jeg så i stedet brugte Crome eller Explorer? Dette lige til orientering hvis andre erfarer lignende.

Og De praktiserende lægers organisation, PLO, som del af Lægeforeningen: www.laeger.dk