Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Her kommer optagelser fra Danske regioners generalforsamling i Herning d 18. april 2013.Efter velkomsten høres DR-formand Bent Hansens beretning, et par enkelte klip fra debatten herom, samt svar herpå. Og endelig en paneldebat med deltagelse af de væsentligste aktører i det danske sundhedssystem, hvor især arbejdsdelingen og det nødvendige samarbejde mellem regioner og kommuner ikke mindst om de særligt specialiserede områder fyldte, sammen med det udtalte behov for at løfte psykiatrien og endelig var der den aktuelle konflikt om de krav som det offentlige måtte stille til de praktiserende læger, som de private virksomheder de var og som arbejdede på det offentliges regning.
Optagelser d. 18. april 2013 af bl.a Bent Hansen, Astrid Kragh, partiers sundhedspolitiske ordførere, fmd Dansk Sygeplejeråd, fmd Danske Læger og praktiserende læger, KL's Erik Fabrin og med Niels Krause Kjær som ordstyrer.
( FLR-Dialog tirsdag d. 23. april 2013)

Klik HER for lyd:
[pix] FB formand for Danske Regioner, Bent Hansen, aflægger mundtlig beretning. (33:15)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Flemming Stenild SFs gruppe i Danske REgioner og Mogens Nørgård fmd for S-gruppen i Region Nord.


Klik HER for lyd:
[pix] FB Bent Hansen svarer på de rejste sundhedsproblematikker. (7:22)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Paneldebat med deltagelse af de væsentligste aktører i det danske sundhedssystem.DR,sygeplejersker, læger, KL, minister partiers sundhedsordførere. (80:00)

Klik HER for billede: [pix] FB Beretningsaflæggelse af Bent Hansen
Klik HER for billede: [pix] FB Flemming Stenild fmd for SF's gruppe i DR
Klik HER for billede: [pix] FB Ordstyrer, KL fmd, sygeplejerske-fmd, lægernes, ministeren, KL's og ordstyrerren
Klik HER for billede: [pix] FB + sundhedsordførerne fra DF, Rad, S