Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Energikonference d. 24.09.2010 arr. af Energibyen Frederikshavn - første del.( FLR-Dialog tirsdag d. 12. oktober 2010)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 24.september 2010 af borgmester Lars Møllers åbning af Energibyen Frederikshavns konference. (7:11)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelser d. 24.september 2010 af lysbilledforedrag af Martin Lidegård fra den grønne tænketank Concito. (45:58)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse af lysbilledforedrag af John Christensen fmd for Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn


Fotos fra Energikonferencen arr. af Energibyen Frederikshavn. Især af plancher fra Martin Lidegaards foredrag.
Klik HER for billede: [pix] FB Borgmester Lars møller åbner energikonferencen d. 24.09.10
Klik HER for billede: [pix] FB Martin Lidegård, Concito, taler og viser foruroligende grafer.
Klik HER for billede: [pix] FB Graf over CO2(ppm)-, CH4(ppb)- og temperatur-samvariation over tid
Klik HER for billede: [pix] FB Hvad skete i Kbh: Max. 2 grader, lovet Udledning topper ved 44Gt i 2020 men nuv. tilsagn gir kun 46-49Gt
Klik HER for billede: [pix] FB Ujævne og utilstrækkelige regionale/nationale reduktionsmål i verden
Klik HER for billede: [pix] FB Konklusion på Kbh-mødet: klimabolden ligger nu i vore hænder regionalt, nationalt og globalt
Klik HER for billede: [pix] FB Status i EU: 20% CO2-reduktion nåes pga øk. krise
Klik HER for billede: [pix] FB Officielle danske maalsætninger:
Klik HER for billede: [pix] FB Officiel dansk politik:
Klik HER for billede: [pix] FB Kommunerne igang, Men...
Klik HER for billede: [pix] FB 40%-Reduktionsmålet i 2020 skal nås ved 1. Energieffektivitet, 2. vedv. energi, - 3. Landbrug, 4. Ændre adfærd
Klik HER for billede: [pix] FB - og 1.Forskning...2.(brugerdrevet), 3. Nye forbrugsmønstre innovation
Klik HER for billede: [pix] FB Udledninger ved forbrug efter anvendelsesområde
Klik HER for billede: [pix] FB - og perspektivet
Klik HER for billede: [pix] FB Indsatser forenelig med god økonomi
Klik HER for billede: [pix] FB John Christensen fmd for plan- og miljøudvalget taler
Klik HER for billede: [pix] FB Overblik over sider ved vedvarende energi
Klik HER for billede: [pix] FB - og planlægningsopgaverne
Klik HER for billede: [pix] FB Deltagerne i energikonferencen arr. af Energibyen Frederikshavn

Hør også anden del af ennergikonferencen HER

Energibyen Frederikshavns hjemmeside: HER