Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Arbejdskonflikten med blokade imod en byggearbejdsplads i Brønderslev, hvad drejer den sig om - lokalt, nationalt og internationalt?( FLR-Dialog tirsdag d. 24. augusst 2010)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 21. august med Alex Pedersen, bygningsgruppeformand i Træ-industri-byg (TIB) i Nordjylland. (23:07)


Interesserede kan løbende holde sig orienteret om arbejdskonflikten på dels TIB-Nordjyllands hjemmeside www.tib.dk/nordjylland/
- og på facebook
- og om den omtalte demonstration d. 20. august 2010 Klik HER for Youtube:
[pix] FB Youtube...