Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Dialogmøde med Jens Rohde om hvordan vi gør verden mere fredelig
Dialogmøde om hvordan vi alle kan være med til at gøre verden mere fredelig og tryg at leve i. vi hører oplæg af af Jens Rohde nu radikal folketingskandidat, som især betonede nødvendigheden af at opbygge tillid især igennem at skabe mere økonomisk lighed i verden, som forudsætningen for en bæredygtig fred. Og nu må vi forhindre Danmark i gen at gå med USA i en angribskrig mod Iran. Herefter oplæg af Hasse Schneidermann, der som formand for Fredsministerium. Dk, fremlagde netværkets visioner om opbygning af en fredelig verden på alle planer . Herefter bidrager også mødedeltagerne i en dialog med svar fra især den politiks erfarne Jens Rohde, som i øjeblikket især . Dialogmødet foregik på FNs fredsdag d. 21. september 2018 i Domen på havnen i Aarhus, som del af arrangementet ”En dag med Fred” arrangeret af Britt Hermansen og Fredsministerium.dk. Forud havde deltagerne oplevet andre facetter af fredskultur, som fredscirkel, Inderlig fred, De 5 rytmers dans og krydret med troubadurerne Robert Heltmanns, Günther Paulsens og Økobandets fredsmusik og -sange. (Lagt på nettet d. 19. oktober og sendt d. 24.  oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 21. september 2018 af Dialogmøde med oplæg af Jens Rohde radikal folketingskandidat og Hasse Schneidermann, formand for Fredsministerium.dk.


Klik HER for lyd:
[pix] FB Jens Rohdes oplæg om at skabe tillid og fred og om at det nu er nødvendigt at vi råber så højt vi kan for at råbe regerigen og folketinget op for at forhindre at Danmark igen følger trop når Bush snart kalder til krig mod Iran.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Hasse Schneidermann fortæller om Fredsministerium.dk's fredsvisioner

Klik HER for lyd:
[pix] FB Fredelig debat om at skabe et fredeligere Danmark og fred i verden - med svar fra den politisk erfarne Jens Rohde


Klik HER for billede: [pix] FB Plakaten for "en dag med Fred"

Klik HER for billede: [pix] FB Fredsflag vajer over domen i Aarhus

Klik HER for billede: [pix] FB Jens Rohde taler om fred og hvordan vi nu må råbe regeringen og folketing op for at forhindre at Danmark igen følger trop, når Bush kalder til krig mod Iran.

Klik HER for billede: [pix] FB Oplægsholderne Hasse Schneidermann og Jens Rohde

Klik HER for billede: [pix] FB Dja danser som del af indslaget "inderlig fred"

Klik HER for billede: [pix] FB Britt Hermansen taler om inderlig fred

Klik HER for billede: [pix] FB Domens forhal udsmykket med fredssymboler bruges til mødet

Klik HER for billede: [pix] FB Günther Paulsen akkompagnerer Britt

Klik HER for billede: [pix] FB Fredsmødet i Domens grønne omkransning ramme

Klik HER for billede: [pix] FB Anette Uhlemann leder...

Klik HER for billede: [pix] FB og instruerer rundkredsen

Klik HER for billede: [pix] FB i at danse de 5 rytmer

Klik HER for billede: [pix] FB ...med Hjørne af bordet med fredslitteratur og plakater

Klik HER for billede: [pix] FB Økobandet synger egen sang: "Vi bygger broer..."


Arrangøren Fredsministerium.dk har hjemmesiden Fredsministerium.dk

- og Facebooksiden: Fredsministerium.dk