Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Zahra Olawi fortæller om sine oplevelser og erfaringer fra besøg i Afghanistan med genbrugshjælp.
Zahra Olawi fortæller her om hendes oplevelser da hun sammen med sin mand Sayed  var på besøg hos Frederikshavn Multietniske Forenings samarbejdspartner i syd, civilsamfundsorganisationen OLAWI i Herat i Afghanistan. Besøgets formål var at være til stede og deltage i, overvåge og skaffe sig erfaringer fra uddelingen af renoveret genbrugsudstyr, som var gjort mulig igennem økonomisk støtte fra Genbrug til Syd. Desuden ikke mindst at skaffe viden om OLAWIS sociale udviklingsarbejde generelt samt at drøfte og planlægge fremtidig indsats og samarbejde herom. Zahra og Sayed Olawi besøgte Afghanistan fra den 21. marts til d. 13. april 2018. Interviewet med Zahra foregik d. 20. juni 2018.
For Zahra var det en stor oplevelse igen at gense sin oprindelige hjemstavn og være med til igennem Genbrug til Syd at udlevere relevant brugt dansk udstyr til genbrug i skoler, hospitaler og handicapinstitutioner og på den måde være med til at genopbygge alt det krige havde ødelagt. Og på den måde være med til at formidle overskudsudstyr fra sit nye fædreland til at afhjælpe mangler i sit oprindelige fædreland. Zahra berømmer meget Frederikshavn Multietniske Forenings samarbejdspartner i syd Olawi for Olawi-folkenes effektivitet og den opnåede troværdighed og høje prestige hos modtagerinstitutioners folk i Herat-provinsen, som faktisk bevirkede at selv folk så langt væk som Kabul havde henvendt sig for at anmode om hjælp. Således udtrykte myndighederne i Herat ønske om nu at tage ved lære at OLAWIs model for udlevering af udstyr. Altså med først at undersøge behovet, aftale regler for brug af udstyret og evt. modydelser efter hjælp til selvhjælps-princippet. Så sørge for kvitteret aflevering af udstyret hos slutbrugerne og give fornøden hjælp og undervisning til at komme i gang. Og derefter løbende at supervisere modtagernes anvendelse af udstyret og tilbyde ekspertise til evt. reparationer. Og herefter forud for næste sending af genbrugsudstyr fra Frederikshavn og øvrige Danmark så igen at besøge modtagerne og notere ønsker, men også at registrere det tidligere udleverede udstyrs anvendelse og vedligeholdelsesstandard, for at have data til brug for ønskerne til kontaktpersonen Sayed, samt for at kunne udvælge de skoler og institutioner (med stadigt udækkede behov), som havde fået meget ud af at anvende genbrugsudstyret fra Danmark. Det gav Zahra stor glæde at opleve især pigernes begejstring ved for første gang at prøve at arbejde på en computer, men også at se hvordan sydparten OLAWI siden hendes første besøg i Herat havde udviklet sig og var vokset meget større og med telefoner der ringede hele tiden. Det bevidnede betydningen af  OLAWIS arbejde, som i høj grad. var gjort mulig igennem løbende samarbejde med partneren i Danmark, Frederikshavn Multietniske Forening, som igen forudsatte bevillinger fra Genbrug til Syd, (som administrerer en statslig udviklingspulje) til transporten af det renoverede danske genbrugsudstyr. Zahra fortale afslutningsvis at hun og Sayed m-fl. Allerede var i gang med at indsamle genbrugsudstyr til næste sending som Frederikshavn Multietniske Forening skal have søgt om penge til hos Genbrug til Syd med deadline d. 13. august. Og har man noget at give er man velkommen til at henvende sig til Zahra Olawi pr mail olawi2003@yahoo.dk eller til Sayed Olawi sayedolawi@yahoo.dk mobil 53574065. Samme kontakter kan bruges af lærere, foreninger og institutioner og virksomheder som er interesseret i at høre og se Sayed Olawis lysbilledforedrag med efterfølgende debat, og som de frivillige i Frederikshavn Multietniske Forening er meget interesseret i at imødekomme fordi (lokal)befolknings opbakning til det sociale genopbygnings- og udviklingsarbejde der udføres i bl.a. Afghanistn er helt afgørende for at den danske støtte til sydpartneren OLAWIS gode arbejde kan fortsætte fremover. Interesserede kan også gå ind på Facebooksiden: ”Frederikshavn Multietniske Forening” og Olawis FB-side: https://www.facebook.com/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-683727115092302/?ref=settings eller hjemmesiden www.olawi.org , der har en dansksproget udgave, og så selv studere dokumentationen.Klik HER for lyd:
[pix] FB Zahra Olawi fortæller om sit og Sayeds besøg i Herat i Afghanistan for at aflevere dansk genbrugsudstyr


Klik HER for billede: [pix] FB De 2 containere bliver åbnet

Klik HER for billede: [pix] FB Stort engagement i aflæsningen

Klik HER for billede: [pix] FB Der holdes regnskab over hvad der uddeles

Klik HER for billede: [pix] FB GTS-udstyret er nu pakket ud til videre fordeling på skolerne


Klik HER for billede: [pix] FB Skoleborde i lange baner i skolegården

Klik HER for billede: [pix] FB IT-Undervisning på GTS-computere i Afghansk pigeskole

Klik HER for billede: [pix] FB Fra afghansk pigeskole


Klik HER for billede: [pix] FB Billede


Klik HER for billede: [pix] FB Billede

Klik HER for billede: [pix] FB Billede