Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Nu har Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan fået nedsat et kompetent og troværdigt tribunal hertil.

Hør Helge Ratzer, talsmanden for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan, fortælle til Dialog om Tribunalforeningens formål at få fortsat den undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irakkrigen, som Venstreregeringen Løkke straks efter sin tiltrædelse i 2015 brat spændte ben for ved at nedlægge den  igangværende Irakkommission og mørklægge de allerede fundne resultater i 20 år.

Helge Ratzer fortæller også at det nu er lykkedes at få nedsat et stærkt og uafhængigt tribunal som til efteråret vil arrangere offentlige høringer om Irakkrigen og hvorvidt Danmark har overholdt de love for krig som der trods alt er.

Lyttere hører også nogle synspunkter på hvilke konsekvenser for situationen i mellemøsten i dag, som Irakkrigen har fået mht. krigsflygtninge og Europas handlingslammelse i forhold til den tyrkiske præsident Erdogans overgreb mod kurderne i Syrien med terrorbombning og erobring af Afrin, fordi de europæiske politiske ledere prioriterer opretholdelse af aftalen med Tyrkiet om at forhindre krigsflygtninge i at rejse til EU-lande over Erdogans krigsforbrydelser med terrorbombning i Afrin mod de kurdere som på landjorden på vegne af USA's og europæiske allierede har nedkæmpet ISIS statsdannelse i Syrien og således nu med god grund føler sig svigtet. Men også om hvordan den manglende undersøgelse af Irak- og Afghanistankrigene og en nødvendig offentlig selvransagende debat herom har gjort det alt for nemt for militaristiske kræfter at fortsætte krigseventyrene og stadig bagefter undlade den nødvendig fredsopbyggende indsats.  Interviewet med Helge Ratzer foregik d. 27. marts 2018
(Lagt på d. 6. april 2018 og sendt d. xxxxxx april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 27. marts 2018 med Helge Ratzer, talsmand for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan. 


Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview med Helge Ratzer, talsmand for Tribunalforeningen


Klik HER for billede: [pix] FB Helge Ratzer

Klik HER for billede: [pix] FB Irak-Afghanistan-tribunalet: Bjørn Elmquist, Bente Rich, Christen Sørensen og Ole Hartling

Klik HER for billede: [pix] FB Grafik af Thomas Kruse

Hjemmeside for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan

Facebookside for
Om nedsættelse af Irak-Afghanistantribunal

Trailer til teaterstykket Mens vi venter på Irak-kommissionen" med Peter Larsen som genopstanden kultursociolog Jørgen Andersen.

Læs også gerne Tribunalforeningens Nyhedsbrev marts 2018

Er man interesseret i at blive medlem af Tribunalforeningen, så er kontingentet for 2018 100 kr. Medlemskontingentet og eventuelle donationer kan indbetales på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank. Registreringsnummer: 5381 Kontonummer: 0254397 - eller indbetales via MobilePay på tlf. nr. 30 13 44 89.