Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Folkeretten og det nye forbud imod atomvåben – Hvad betyder det og hvilken virkning vil det få?
A new treaty prohibiting nuclear weapens – content and possible effects
For at markere Nobels Fredsprisuddeling i 2017 til ICAN afholdt juridisk uddannelsescenter i Oslo sammen med Norges Røde Kors og Nei til Atomvåpen D. 11. december 2017 et kursus med følgende program
Folkeretlige reguleringer af atomvåben 1949-2017 , En oversigt
(Nuclear weapens under international law 1949 – 2017  an owerview)
ved dr. jur Gro Nystuen, medredaktør af ”Nuclear Weapens under international law”,   Cambridge University Press, 2014 , med en introduktion af en Røde Kors-jurist

Det norske Nei til atomvåpen giver her et resume:
Hva er folkerett og hvordan blir den til? Hvordan er atomvåpen regulert av de forskjellige kildene til internasjonal lov? Hva sier den internasjonale domstolen i Haag om atomvåpen og hva har det å si?
Gro Nystuen gir oss her et overblikk over de forskjellige rettskildene til internasjonal rett og forteller hva hver av dem sier om atomvåpen. Hun forteller også om de forskjellige forbudene mot spesifikke våpen, og hvordan atomvåpenforbudet (TPNW) føyer seg inn blant disse. Videre går hun inn på hvilke internasjonale avtaler som gjelder atomvåpen spesielt, og går i detalj på Ikkespredningsavtalen (NPT) og svakhetene ved denne som gjør at det trengs et atomvåpenforbud i tillegg. Til sist forklarer hun hva en atomvåpenparaply er.
Konklusjonen av foredraget er at det ikke fantes noe juridisk vaakum i folkeretten om atomvåpen før atomvåpenforbudet, men at det fantes et juridisk hull - bruk av atomvåpen var ikke forbudt under andre avtaler.
Foredraget ble gitt som første del av juristkurset "Folkeretten og det nye forbudet mot atomvåpen – Hva betyr det og hvilken virkning vil det få?" som ble arrangert i Oslo 11. desember 2017 av Nei til Atomvåpen, Røde Kors og JUS.
(Lagt på nettet d. 23 februar og sendt d. 27. februar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 12. december 2017 af forelæsning af dr. jur Gro Nystuen, medredaktør af "Nuclear Weapens under international law", Cambridge Universityi anledning af at ICAN kampagnen for et globalt forbud mod atomvåben fik Nobels fredspris

Klik HER for lyd:
[pix] FB Dr. jur Gro Nystuen: Folkeretlige reguleringer af atomvåben 1949-2017 , En oversigt in English:Nuclear weapens under international law 1949 – 2017 an owerview

Klik HER for billede: [pix] FB Dr. jur Gro Nystuen

.Her følger de lysbilleder med resumeer af Gros tale som hun undervejs refererede til -og i samme rækkefølge lige til at kigge på under aflytningen af talen, klik på billedet så det forstørres:


Klik HER for billede: [pix] FB International Humanitarian Law

Klik HER for billede: [pix] FB Retskilder

Klik HER for billede: [pix] FB Den internationale retlige ramme relevant vedr. atomvåben

Klik HER for billede: [pix] FB Law on war

Klik HER for billede: [pix] FB Law of war

Klik HER for billede: [pix] FB Prohibited means

Klik HER for billede: [pix] FB Den internationale domstol

Klik HER for billede: [pix] FB Den internationale straffedomstol

Klik HER for billede: [pix] FB Den internationale humanitære lov

Klik HER for billede: [pix] FB Oversigt over særlige våbentraktater

Klik HER for billede: [pix] FB - har elementer af...


Klik HER for billede: [pix] FB Traktater om atomvåben

Klik HER for billede: [pix] FB Testning af Atomvåben

Klik HER for billede: [pix] FB Atomvåbenfrie zoner

Klik HER for billede: [pix] FB Ikke-spredningstraktat

Klik HER for billede: [pix] FB NPT Ikke-spredningstraktaten

Klik HER for billede: [pix] FB Indhold i NPT

Klik HER for billede: [pix] FB NPT artikel 6

Klik HER for billede: [pix] FB Fredelig anvendelse

Klik HER for billede: [pix] FB Ned- og afrustning

Klik HER for billede: [pix] FB Den store handel

Klik HER for billede: [pix] FB Gennemførelsen

Klik HER for billede: [pix] FB ..svaghederne i NPT

Klik HER for billede: [pix] FB - endvidere...

Klik HER for billede: [pix] FB NPT-succes?

Klik HER for billede: [pix] FB Regionale alliancer

Klik HER for billede: [pix] FB ditto

Klik HER for billede: [pix] FB Var intet legalt vacuum for brug

Klik HER for billede: [pix] FB Menneskerettighederne og forbudte våben: alle våben undergivet disse

Klik HER for billede: [pix] FB Forbud mod Antipersonelminer og klyngebomber inspirerede FN-forbudstraktaten imod atomvåben

Klik HER for billede: [pix] FB Procedure for traktater

Klik HER for billede: [pix] FB Enstemmighed/afstemning

Klik HER for billede: [pix] FB National sikkerhed

Klik HER for billede: [pix] FB Consensus

Klik HER for billede: [pix] FB og traktater

Klik HER for billede: [pix] FB Debat om forbudte våben

Klik HER for billede: [pix] FB Traktat om forbud eller begrænsning i særlige konventionelle våben,CCV

Klik HER for billede: [pix] FB CCV2Klik HER for billede: [pix] FB Proces og substans

Klik HER for billede: [pix] FB Humanitært begrundet afrustning

Klik HER for billede: [pix] FB Humanitært perspektiv på atomnedrustning

Klik HER for billede: [pix] FB Mine ban convention + cluster ban


Klik HER for billede: [pix] FB Hovedindhold i konventionerne

Klik HER for billede: [pix] FB Complicity Provision

Klik HER for billede: [pix] FB Medvirken

Klik HER for billede: [pix] FB Etiske retningslinjer for NPF-GKlik HER for billede: [pix] FB Etiske ...2004

Klik HER for billede: [pix] FB Liste over forbudte våben og på vej..

Klik HER for billede: [pix] FB The link between etisk og legal

Klik HER for billede: [pix] FB Frasalg af investering i atomvåbenindustri

Klik HER for billede: [pix] FB Atomvåben gøres til humanitært spørgsmål

Klik HER for billede: [pix] FB Dr.jur Gro Nyhus
Alternativt kan man med fordel aflytte Klik HER for Youtube:
[pix] FB Dr.jur. Gro Nuhus forelæsning Nuclear weapens under international law 1949 – 2017 an owerview

Der har den store fordel at man på YouTube-videoen samtidigt kan læse de (engelsksprogede) tekster, som den juridiske doktor refererer til

Organisationer som arbejder for afskaffelse af atomvåben i verden:

Hjemmeside for Nei til Atomvåpen


Hjemmeside for ICAN - International Campaign to abolisj nuclear weapens

Og i Danmark kræver Danske læger mod Kærnevåben, Radikal Ungdom samt Aldrig Mere Krig og måske flere organisationer, at Det danske Folketing og regering skal tilslutte sig FNs traktat der forbyder Atomvåben