Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Gentænk dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik
Vi hører nu en optagelse af dialogmøde på FN’s fredsdag 21. september 2017 . Fredsministerium inviterer til politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik i the Dome of Visions, Aarhus
 I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Dialogmødet er et initiativ til at vende udviklingen og spørger om USA fortsat skal være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det?  
Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning fremlægger RIKOs bud på en bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter, diplomati, internationale organisationer og konfliktløsning.
Nikolaj Villumsen, udenrigspolitisk ordfører i Enhedslisten & Rasmus Nordquist, freds- og forsvarsordfører fra Alternativet præsenterer den nordiske venstrefløjs forslag til en politik for fred og nedrustning – formuleret af den venstresocialistiske og grønne gruppe i Nordisk Råd.  
Carsten Andersen, bestyrelsesmedlem i fredsministerium taler om behovet for en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs med udgangspunkt i den nye sikkerhedspolitiske situation og med visionen om Norden som alliancefrit område som centralt omdrejningspunkt.
Mødeleder er Hasse Schneidermann, formand for fredsministerium.dk

(FLR-Dialog d. 10. oktober 2017)
Optagelser d. 21. september 2017 med Hasse Schneidermann, Fredsministerium.dk, Jørn Boye Nielsen RIKO, Nicolaj villumsem EL, Rasmus Nordqvist Alternativet, Carsten Andersen, Fredsministerium.dk


Klik HER for lyd:
[pix] FB Hasse Schneidermann, Fredsministerium.dk indleder (9:10)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Jørn Boye Nielsen, Riko(14:54)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Nicolaj Villumsemn, EL (17:17)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Rasmus Nordqvist, Alternativet (10:03)
Klik HER for lyd:
[pix] FB Carsten Andersen, Fredsministerium (21:13)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Efterfølgende debat (39:03)


Klik HER for billede: [pix] FB Fredsflaget byder velkommen til Domen på havnen i Aarhus til mødet der under kulturhovedstadens motto vil gentænke dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik

Klik HER for billede: [pix] FB Her arriverer arrangøren Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.dk

Klik HER for billede: [pix] FB Og nu tager mødeleder Hasse Schneidermann over

Klik HER for billede: [pix] FB Oplægsholder Jørn Boye Nielsen fra RIKO

Klik HER for billede: [pix] FB - og den lyttende forsamling

Klik HER for billede: [pix] FB Og så Nicolaj Villumsen MF fra Enhedslisten

Klik HER for billede: [pix] FB Rasmus Nordqvist MF fra Alternativet

Klik HER for billede: [pix] FB Arrangører lytter spændt på den nye Nordqvist

Klik HER for billede: [pix] FB Endelig får Carsten Andersen fra Fredsministerium.dk "det sidste ord"

Klik HER for billede: [pix] FB Som får tilhørerne til at lytte andægtigt.

Klik HER for billede: [pix] FB I pausen kan fredslitteraturen måske lokke? f.eks. til køb af "International konfliktløsning?

Klik HER for billede: [pix] FB Hasse introducerer spørgerunden.

Klik HER for billede: [pix] FB Klare til paneldebat

Klik HER for billede: [pix] FB Kendte fra fredsmiljøet i Aarhus med og uden kaffe

Klik HER for billede: [pix] FB Der var en ung deltager, som blev godt modtaget

Klik HER for billede: [pix] FB Udenfor Domen er der aftenstemning på havnen i Aarhus.


Er du interesseret i arbejdet for fred så kan du følge med på mødearrangørens Facebookside: Fredsministerium.dk

- og Jørn Boye Nielsens forening og tænketank: RIKO, Rådet for International Konfliktløsning

Nicolaj Villumsens side hos Enhedslisten:Nicolaj Villumsen MF for Enhedslisten

Rasmus Nordqvists side hos partiet Alternativet:Rasmus Nordqvist, MF for Alternativet