Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Til Aldrig Mere Krigs 90-årsjubilæum.
Tag med Dialog til Reception i anledning af den pacifistiske forening, Aldrig mere Krigs 90 års jubilæum. Det foregik den 17. oktober 2016 på Den Internationale Højskole i Helsingør.
Vi hører Søren Launbjerg, forstander på Den Internationale Højskole byder velkommen,
hvorefter René Gade, freds- og forsvarspolitisk ordfører for Alternativet på video taler fra Folketingets talerstol om Aldrig mere Krigs visioner.
Så synger og spiller fredstroubadouren Jørgen Ginderskov sin nye fredssang Tror du på sange, der handler om fred?
Aldrig mere Krigs og fredsbevægelsens historie bliver så skildret af Henning Sørensen, pensioneret skraldemand og forfatter til bogen Krudt Uden Kugler.
Så hører vi et lille foredrag om International ikkemilitær konfliktløsning og aktiv ikkevold holdt af Jørn Boye Nielsen, formand for RIKO og forfatter til bogen International Konfliktløsning.
Vi hører en videohilsen fra Christian Juhl, den udviklingspolitiske ordfører for Enhedslisten, som skaffede penge til at opstarte fredsforskning,
samt Christine Schweitzer, forkvinde for War Resisters International.
"Imagine" - skolens multietniske engelsksprogede elevkor underholder med Højskoleforstander Søren Launbjerg som korleder.
Jubilæumstale ved formand Tom Vilmer Paamand & bestyrelsesmedlem Hasse Schneidermann: Om 10 år er verden endnu fredeligere!
Henning Sørensen læser et digtet "Om Ungdom" fra 1932 af daværende AMK-formand Thomas Christensen
Så uddeler Tom Paamand Aldrig Mere Krigs Fredsrose til Discount Drama-skuespillerne Anne Marie Helger & Peter Larsen,
hvorefter Peter Larsen holder en længere veloplagt og langtfra tandløs takketale på sin vanlige festlige facon.
Og som afslutning på Aldrig Mere Krigs 90-årsjubilæum foreslår mødeleder og formanden for Aldrig Mere Krig, Tom Paamand, at afslutte mindedagen med Kringsat af fjender som fællessang. (sendt i FLR-DIALOG d. 10, januar 2017)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Program og Søren Launbjerg, forstander på Den Internationale Højskole byder velkommen (4:46)

Klik HER for billede: [pix] FB Søren Launbjerg, forstander på Den Internationale Højskole byder velkommen til AMKs 90-års jubilararne

Klik HER for lyd:
[pix] FB René Gade, fredspolitisk ordfører for Alternativet fra Folketingets talerstol om Aldrig mere Krigs visioner. (4:47)

Klik HER for billede: [pix] FB René Gade, freds- og forsvarspolitisk ordfører for Alternativet på video taler fra Folketingets talerstol om Aldrig mere Krigs visioner.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Troubadouren Jørgen Ginderskov synger sin nye fredssang Tror du på sange, der handler om fred? (4:10)

Klik HER for billede: [pix] FB Jørgen Ginderskov synger sin nye fredssang Tror du på sange, der handler om fred?

Klik HER for lyd:
[pix] FB AMKs historie skildres af Henning Sørensen, forfatter til bogen Krudt Uden Kugler. (14:17)

Klik HER for billede: [pix] FB Aldrig Mere Krigs historie skildres af Henning Sørensen,forfatter til bogen "Krudt Uden Kugler".

Klik HER for lyd:
[pix] FB Foredrag om International ikkemilitær konfliktløsning og aktiv ikkevold af Jørn Boye Nielsen, fmd for RIKO og forfatter til bogen International Konfliktløsning. (12:26)

Klik HER for billede: [pix] FB Jørn Boye Nielsen foredrager om International ikkemilitær konfliktløsning og aktiv ikkevold
Klik HER for billede: [pix] FB - og aktiv ikkevold og der lyttes

Klik HER for lyd:
[pix] FB Hilsen fra Christian Juhl, udviklingspolitiske ordfører i Enhedslisten, (3:31)

Klik HER for billede: [pix] FB Videohilsen fra Christian Juhl fra Enhedslisten, som skaffede penge til at opstarte fredsforskning, og er tidligere modtager af Fredsrosen herfor.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Christine Schweitzer, forkvinde for War Resisters International. (3:00)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Den Internationale Højskoles kor dirigeret af Højskoleforstander Søren Launbjerg. (16:50)

Klik HER for billede: [pix] FB Den Internationale Højskoles elevkor underholder
Klik HER for billede: [pix] FB - med Højskoleforstander Søren Launbjerg som korleder
Klik HER for billede: [pix] FB - og en velfortjent tak fra AMK-formanden Tom
Klik HER for billede: [pix] FB - med applaus fra salen

Klik HER for lyd:
[pix] FB Jubilæumstale ved formand Tom Vilmer Paamand & bestyrelsesmedlem Hasse Schneidermann: Om 10 år er verden endnu fredeligere! (17:13)

Klik HER for billede: [pix] FB "Om 10 år er verden endnu fredeligere!"- Jubilæumstale ved formand Tom Vilmer Paamand & bestyrelsesmedlem Hasse Schneidermann

Klik HER for lyd:
[pix] FB Henning Sørensen læser digtet "Om Ungdom" fra 1932 af daværende AMK-formand Thomas Christensen. (1:32)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Entertainene Peter Larsen og Anne Marie Helger modtager Aldrig Mere Krigs Fredsrose og Peter holder alle tiders takketale, (24:59)

Klik HER for billede: [pix] FB Skuespiller og komiker Peter Larsen modtager Fredsrosen af Tom
Klik HER for billede: [pix] FB Peter Larsen fortæller om Bertel Haarder og ham om "Mens vi venter på retfærdigheden" - eller var det om gadeteater sammen med Annemarie Helger, da de bekæmpede ukrudt på Folkemødet?
Klik HER for video:
[pix] FB VIDEO: Peter Larsen lufter Ries favnebrede protesttrusser mens Tom står og venter med Aldrig Mere Krigs Fredsrose.
Klik HER for video:
[pix] FB VIDEO: med 20 min. tak med en gang lak - hvor bl.a "kultursociolog Jørn Andersen" giver Haarder svar på tiltale Se selv referencen nedenfor her.
Klik HER for video:
[pix] FB VIDEO: "Sved er fedt der græder"
Klik HER for video:
[pix] FB VIDEO: - Og så lige om Rie der blev gudmor for et hul i jorden
Fredsvagtens Peter Henning kvitterede med plakater til Anne Marie Helger og Peter Larsen
Klik HER for billede: [pix] FB Utrættelige Peter Larsens farvel efter allersidste stand-up mui. Anne Maries velfortjente metro-meritter.

Klik HER for Youtube:
[pix] FB VIDEO: Mød Peter Larsen i dramadokumentaren "Mens vi venter på retfætdigheden"
- Peter Larsen som kultursociolog Jørn Andersen om Tamil-sagen.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Kringsatt af fjender som afsluttende fællessang. (5:24)

Interesserede kan læse mere om Aldrig Mere Krig på hjemmesiden Aldrig Mere Krig hvor man bl.a kan læse "Aldrig Mere Krig Nyhedsbrev"

- og bemærk ikke mindst Aldrig Mere Krigs Facebookside Aldrig Mere Krig like den gerne og del gerne fra den

Jørn Boye Nielsen, som gav indlag er formand for RIKO, Rådet for International Konfliktløsning

AMK-jubilæets vært og som var vært og gav en prægtig sangoplevelse var Den Internationale Højskole, International Peoples' college

Fredsvagten som Peter Larsen kikkede efter og som Peter Henning overrakte plakat på vegne af til Peter og Anne Marie.