Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Else Hammerich: Veje til en fredeligere verden
Dialog bringer nu et interview med konfliktmægler Else Hammerich med overskriften Veje til en fredeligere verden og som har Mie Marcussen som interviewer Den nys 80-årige Else Hammerich er en af pionererne inden for konfliktmæglingen. Og Dialog viderebringerinterviewet i anledning hendes 80-års fødselsdag d. 7. september 2016. Else Hammerich fortæller om hendes håb om en fredeligere verden, hvor vi gennem dialogen finder nye, kreative løsninger på konflikter. Hun berører, hvordan vi i politik, medierne og i hverdagen kan hjælpe denne udvikling på vej. (sendt i FLR-DIALOG d. 13. september 2016)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Overvejende genbrug d. 6. september 2016 af konfliktnavigatør Mie Marcussens interview med konfliktmægler Else Hammerich. (46:15)

Klik HER for billede: [pix] FB Den 80-årige Konfliktmægler Else Hammerich

På hjemmesiden for Center for Konfliktløsning som Else Hamme4rich i sin tid var initiativtager til kan man også læse Om Else Hammerich

Dialog-interviews med Else Hammerich:
2010: Om Liviaprisen for en modig kreativ og ikkevoldelig indsats for at løse konflikter.

2006 Center for Konfliktløsning tilbyder gratis at lede møder mellem folk der er uenige. Men som ønsker at diskutere det der sker og forstå hinanden bedre

Intervieweren Mia Marcussens hjemmeside


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net