Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Total Protest Camp på museum
Dialog var til åbning af Nordjyllands Kystmuseums udstilling på Sæby Museum d. 30. juni 2016. Vi hører først museumsinspektør Jens Thiedemann byde velkommen, så fortæller Anne-Marie Kristensen om den lokale kamp mod skifergasudvinding med Total Protest Camp som base, og vi hører sangene dder er blevet sunget 428 gange samt et på farvelsange til Total. Og så placerer Tarjei Haaland fra Greenpeace historien om Total Protest Camp-bevægelsens kamp for det lokale miljø ind i det globale miljø og klimaperspektiv (sendt i FLR-DIALOG d. 12. juli 2016)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 30. juni 2016 med museumsinspektør Jens Thiedemann, Anne-Marie Kristensen fra Total Protest camp, Tarjei Haaland fra Greenpeace. (27:54)

Fotos
Klik HER for billede: [pix] FB TOtal Protest Camp-aktivisterne foran Sæby Museum med flaget til tops
Klik HER for billede: [pix] FB Fastboeren Aage Olsen med sit sanghefte og sin hund altid med ved borehullet
Klik HER for billede: [pix] FB Tarjei Haaland fra Greenpeace i samtale inden mødet.
Klik HER for billede: [pix] FB Museumsinspektør Jens Thiedemann byder velkommen
Klik HER for billede: [pix] FB Protestsangene sunget 428 gange
Klik HER for billede: [pix] FB - foran Borestedet
Klik HER for billede: [pix] FB - synges af karsken bælg
Klik HER for billede: [pix] FB Anne-Marie Kristensen taler på vegne af Total Protest Camp
Klik HER for billede: [pix] FB Samarbejdspartneren Tarjei Haaland fra Greenpeace trækker de lokale og globale miljøperspektiver op
Klik HER for billede: [pix] FB - og der lyttes
Klik HER for billede: [pix] FB - af alle
Klik HER for billede: [pix] FB Skiltet "Total Protest Camp" på sæby museum
Klik HER for billede: [pix] FB - sammen med rekvisitter
Klik HER for billede: [pix] FB "Vi siger tak - men nej tak til skifergas"
Klik HER for billede: [pix] FB "Fornuft - eller Fracking
Klik HER for billede: [pix] FB Den hemmeligholdte liste med potentielt miljøfarlige stoffer
Klik HER for billede: [pix] FB Men udslip overvåges jo af Total der står for boringen
Klik HER for billede: [pix] FB Endnu en af Totals placher sat op ved borestedet
Klik HER for billede: [pix] FB Vær beredt - aktivister hvervede også
Klik HER for billede: [pix] FB "Vi elsker vort vand" på Dannebrog
Klik HER for billede: [pix] FB Greenpeaces miljøekspert Tarjei Haaland og Age Olsen Total Protest Camp
Klik HER for billede: [pix] FB Den gamle smukke museumsbygning - nu en udstilling rigere
Klik HER for video:
[pix] FB Video: klip fra fællessangen "Vendelboer, danske venner: Rejs jer til kamp for den jor vi kender"
Klik HER for video:
[pix] FB Video: - og "Nu er det slut med at bore-TOTAL"

Her er : teksten til de 4 sange der blev sunget fra det opdaterede Skifergas-sanghefte brugt 248 gange og stadig lige til at bruge

Pressemeddelelse fra Sæby Kystmuseum vedr. åbning af udstillingen om Total Protest Camp:
Total Protest på Kystmuseet
428 dage, hver dag, stillede en gruppe mennesker sig op og sang foran porten til Totals prøveboring efter skifergas.
Nu åbner Kystmuseet en udstilling om Total Protest Camp og Skifergasboringen ved Dybvad. Da Total begyndte arbejdet forud for prøveboringerne efter skifergas ved Dybvad, var der ikke mange, der vidste, at boringen var i gang eller hvad det egentlig ville sige at udvinde skifergas, men det ændrede en lille gruppe mennesker. De begyndte med en protestsang ved byggepladsen hver dag. Langsomt sluttede flere og flere sig til, snart byggedes borde og bålsted op, så deltagerne havde et sted at være, og få en kop kaffe og siden et måltid mad efter dagens protestsang. I løbet af kort tid flyttede enkelte ind i telte på pladsen, nogle permanent, andre et par dage ad gangen, og langsomt voksede en lejr og et stærkt fællesskab op omkring protesten mod Totals skifergasboringer. Opmærksomheden bredte sig blandt folk og nyhedsmedierne, så inden længe vidste alle i Danmark mere om, hvad der foregik i Dybvad, og hvad skifergasboringer var for noget. Og dette var netop det vigtigste formål for gruppen bag Total Protest Camp; at oplyse om skifergasboringen og dens påvirkninger. Efter 428 dage besluttede Total at indstille prøveboringerne, da de ikke fandt skifergaslaget tykt nok til kommerciel indvinding. Den sidste sang blev sunget og Total Protest Camp blev nedlagt, ligesom pladsen, hvor prøveboringen havde fundet sted, af Total blev ført tilbage til sin oprindelige tilstand. Kystmuseet var i den forbindelse på besøg i lejren, for at få overdraget arkivmaterialet og hjemtage enkelte genstande, der belyser historien bag protestlejren i Dybvad. Ved samme lejlighed fik museet overdraget Totals informationstavler, der var placeret ved borepladsen. Det er der nu kommet en lille udstilling ud af, som vises på museet i Sæby fra d. 1. juli. Udstillingen åbnes torsdag d. 30. juni kl. 16.30 af Greenpeaces klima- og energiekspert, Tarjei Haaland. På Talerlisten er også Anne-Marie Kristensen fra Total Protest Camp. Kystmuseet har også indbudt Total til at tale ved åbningen af udstillingen, men Total oplyser, at kontorerne i både Sæby og København er nedlagt og firmaet således ikke længere er til stede i Danmark og derfor ikke kan sende en repræsentant. Der bliver naturligvis sunget et par protestsange, ligesom der vil blive serveret kaffe og kage, som der også altid blev gjort efter protestsangene i Total Protest Camp. Alle er velkomne til at deltage i åbningsarrangementet. Kystmuseet Sæby, torsdag d. 30. juni kl. 16.30

Kystmuseet Sæby's hjemmeside med åbningstider og andre praktiske oplysninger.

Total Protest Camps officielle Facebookside Total Protest

En anden uofficiel gruppe hvor der har været og stadig er aktivitet er Total protest mod skifergas debat forum

For kontakt til de fortsat aktive skifergasmodstandere i Nordjylland - jf at regeringen stadig viser interesse for skifergasudvinding
- anbefales at henvende sig til Mette Tolstrup Sørensen pr mail mette.john@privat.dk eller tlf 9883 4062

Man kan finde flere kontaktpersoner til forskellige grupper på skifergasnejtak.dk
- og diverse officielle eller mest uofficielle Facebookgrupper vedr. skifergas boring og Fracking ved at søge på skifergas


Man kan høre tidligere Dialog-udsendelser om skifergas og Total Protest Camp ved Skæve:
på et-årsdagen for Total Protest Camps oprettelse d 27. juli 2014

Fra støttedemo foran Rådhuset d. 27. maj 2015

Spørgsmål til Frederikshavns borgmester Birgit Hansen d. 29. april 2015

Nyt fra campen og fællessange d. 15. april 2015

Tarjei Haaland Greenpeace om sin rapport "Fornuft eller Fracking?"

Hør Bl.a. Anne-Marie Kristensen og Mette Tolstrup Sørensen på Alternativets møde d. 7. juli 2015.

På besøg i Total Protest Campen ved Dybvad på vinterkold januardag i 2015

Fra demonstrationen d. 25. juni 2014 for at Frederikshavn byråd skal nægte at give sin tilladelse til prøveboring

Bl.a. om skifergasmøde på Folkemødet i 2014 med bl.a Frederikshavns plan og miljøformand

Indkaldelse til demo 25. juni 2014 ved byrådssalen

Hvad mener miljøorganisationen NOAH om at udvinde skifergas?

Europaparlamentskandidat vil stoppe boring after skifergas Optagelse d. 10. april 2014 i Sæby af borgermødet om skifergasudvinding i Frederikshavn kommune

Fra Demo foran Frederikshavn Rådhus d. 27. februar 2013 for krav om VVM-redegørelse før boretilladelse

talsmand for Skifergas Nej Tak Nordjylland" om hvorfor ordentlig miljøundersøgelse

oplæg og debat om SKIFERGAS på A-Ø-partiernes møde med henved 300 deltagere

Interview med A-Ø-partiernes pressekontakt d. 19. nov. 2012

TOTAL's "hemmelige" møde på Dybvad Hotel d. 29. august 2012 for naboer om Skifergasboring på Ovnstrupvej


Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net