Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør Zahra og Sayed fortælle om deres engagement i Genbrug til Syd-udviklingsprojekt i Afghanistan
Det er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og sydpartneren Olawi i Herat i Afghanistan med økonomisk støtte til forsendelse igennem DMS-Udviklingsarbejde Genbrug til Syd for statlige penge fra Danida.
(sendt i FLR-DIALOG d. 28. juni 2016)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 26. juni 2016 med Zahra og Sayed Olawi, Frederikshavn Multietniske Forening om hvad opnået hidtil. (30:13)

Klik HER for lyd:
[pix] FB 2.del - mest om perspektiverne fremover for partnerskabet med afghanske Olawi. (27:29)
Powerpoint-præsentation af fotos og videoer med tekster hvor Sayed Olawi fortæller om sit besøg hos sydpartneren, OLAWI, for at hjælpe med og overvåge uddelingen af de brugte ting indsamlet i Danmark samt for at lave en 5-årig partnerskabsaftale mellem Frederikshavn Multietniske Forening og OLAWI.

Klik HER for billede: [pix] FB Zahra og Sayed Olawi, Frederikshavn

Interesserede i at kontakte Said og Zahra Olawi med henblik på f. eks. at bruge dem som gæstelærere eller foredragsholdere er velkomne til at kontakte dem på enten mailadresserne sayedolawi@yahoo.dk
og olawi2003@yahoo.dk
eller pr telefon til 53574065 eller 42307530

Den omtalte samarbejdspartner DMRU-Genbrug til Syd som administrerer Støtten fra Danida til bl.a. Frederikshavn Multietniske Forenigs samarbejde med sydpartneren Olawi

Her er den omtalte Facebookside Frederikshavn Multietniske Forening

Her er Facebooksiden tilhørende samarbejdspartneren i syd OLAWI: OLAWI

Her kan man høre og se billeder fra tidligere besøg af Olawi-familine i Afghanistan:

Her fra Sayed og sønnen Farids partnerskabsrejse i 2012

Og her fra Sayed og Zahras partnerskabsrejse til Herat i 2011 med bl.a. en flot powerpointpræsentation lavet af datteren Nasima.

I øvrigt søger vi interesserede frivillige medarbejdere til at hjælpe os med udviklingsprojektet ikke mindst omkring det forestående oplysningsarbejde i Danmark i løbet af 2016-17 igennem projekt frivillig og frivilligjob.dk: Er du interesseret i global udvikling, kommunikation og IT?


Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net