Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Kan man bombe hospitaler?
Det handler denne Dialog-optagelse fra d. 17. juni 2016 om. Her med arrangøren, Læger uden Grænser's egne ord: "Læger uden Grænser, og de hospitaler vi støtter, er blevet ramt af flere tragiske bombninger, hvor patienter og sundhedspersonale er blevet slået ihjel. Vi vil med dette event sætte fokus på de menneskelige konsekvenser, og hvorvidt vi fremover skal acceptere brud på krigens love." (sendt i FLR-DIALOG d. 2. august 2016)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optag 17. juni 2016 med Søren Espersen DF. Christian Juhl EL, Henrik Breitenbauch, Center for Militære Studier, Anders Henriksen, Lektor i folkeret, KU. (66:21)

Foto: Klik HER for billede: [pix] FB Læger Uden Grænser fortæller om oplevede det amderikanske bombardement af Læger Uden Grænsers hospital i Kundus i Afghanistan
Foto: Klik HER for billede: [pix] FB Christian Juhl EL hvor holder tale til fredsdemo i Aarhus i 2014 Læs gerne mere om: Læger uden Grænser

Besøg Christian Juhls Facebookside: Christian Juhl
Og besøg hjemmesiden Christian Juhl

Søren Espersen har lukket sin Facebookside men i stedet
Besøg Søren EspersenEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net