Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hvad er kreativ aktivisme, og hvor går grænsen for forskellige aktionsformer? - læring fra globale protestbevægelser om ikkevoldelig direkte aktion.
Dialog besøgte Mellemfolkeligt Samvirke, som her får lov at præsentere deres Folkemøde Event: "Med udgangspunkt i Beautiful Risings Toolbox for kreativ aktivisme ser vi på redskaber der kan styrke effekten af vores aktioner og bevægelser. Vi vil afsøge erfaringer og diskutere, hvor langt man kan gå.
De sidste to år har ActionAid samarbejdet med aktivister fra globale protestbevægelser i syd. Med udgangspunkt i Beautiful Risings Toolbox for kreativ aktivisme diskuterer vi, hvad der skal til for at få opmærksomhed på en politisk sag? Hvordan gøres aktioner mere effektive og er det ok at kaste sig ud i civil ulydighed? Vil vil også introducere værktøjskassens andre funktionaliteter" (sendt i FLR-DIALOG d. 3, januar 2017)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optag d. 17. juni 2016 af oplæg af Søren Warburg, Mellemfolkeligt Samvirke samt den efterfølgende debataktivitet. (44:47)

Fotos
Klik HER for billede: [pix] FB Søren Warburg MS fortæller om Kreativ Aktionisme
Klik HER for billede: [pix] FB Kreativ Aktionismes byggestene
Klik HER for billede: [pix] FB Interesserede
Klik HER for billede: [pix] FB - tilhørere

Her kan man studere den omtalte toolbox for Beatifull rising Her kan man også tilmelde sig nyhedsbreve om udviklingen i Beautifull rising.

Læs mere om Mellemfolkeligt Samvirke

Se og hør også interviews med fredsforskeren Majken Jul Sørensen om hendes bog På Barrikaderne for Fred - inspirerende historier om ikkevold Det her er det første hvor der så er linket til de 3 øvrige interviews


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net