Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Samtale med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg om udfordringer for verdensfreden og fredsforskningen
samt om mulige succeser og fremtidsudsigterne for at opnå en fredelig verden med fredelige midler. Anledningen er at Den Transnationale Stiftelse for Fred og fremtidsforskning i Lund nu på lørdag d. 12. september har 30 års jubilæum som fejres med forskellige fredsfaglige events. Fredsforskeren pointerer også Danmarks krigspolitiks medansvar for flygtningekrisen
(sendt i FLR-DIALOG d. 15. september 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interviewet foregik mandag d. 7. september 2015 med Jan Øberg, leder af Den transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, Lund. (66:02)


Skaf dig mere konstruktiv og brugbar information om fredsforskning i fred med fredelige midler og ikkevoldelig konfliktløsning på www.transnational.org - og herfra er der link til
TFF's Facebookside " TFF-Transnational Foundation for Peace and Future Research" på www.facebook.com/TransnationalEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net