Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Dialog bringer her private lydoptagelser af de spørgsmål vedr. skifergasboringsproblemtikken, som blev stillet til borgmester Birgit Hansen i Frederikshavn byrådsmødes spørgetid onsdag d. 29. april 2015. (sendt i FLR-DIALOG d. 5. maj 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelsder d. 29. april 2015 af spørgsmål fra hhv Hans Jørgen Nygaard fra Radikale, Aage Olsen fast beboer i Total Protest Camp, Annemarie Christensen nabo til Total samt Birte Fuentes. (16:49)


Interesserede kan høre og læse mere om skifergasproblematikken og protesterne på Nyt fra Total Protest Camp hvor der også ligger link til Greenpace-rapporten "Fornuft eller Fracking?"

Baggrunden for at det er blevet nødvendigt og betimeligt at bruge de forhåndenværende optagelser fra byrådsmødet er, at der onsdag d. 29 ikke fra byrådssalen blev sendt noget lydsignal til Frederikshavn Lokalradios ventende computer oppe i Cloostårnet til videresending ud i æteren på de sædvanlige frekvenser. Derfor måtte lyttere desværre opleve en lang uafbrudt tavshed, hvor man normalt skulle have hørt byrøddderne tale, idet Frederikshavn Lokalradio valgte at lade forbindelsen stå åben for hvis det skulle lykkes for kommunens lydteknikere at få byrøddernes taler videresendt til FLR. Det manglende lydsignal fra byrådssalen skyldtes nemlig ifølge oplysninger inden mødet fra kommunens lydtekniker, at man ikke havde kunnet få lydsystemet i byrådssalen til at fungere igen i tide inden byrådsmødet efter at det på grund af en defekt havde været nødvendigt at få lydsystemet repareret. Men man stadig arbejde på sagen for om det skulle lykkedes. Derfor stilles også lyden i denne udsendelse hermed til kommunens dispositon til evt at lægge på www.frederikshavn.dk som det er sædvane. Enhver snak i krogene om en evt. konspiration må FLR derfor på baggrund af den foreliggende teknikeradfærd klart afvises som ubegrundet. En anden gang er de kommunalt lydansvarlige dog mere end velkommen til at ringe på mobil 30420818 for straks at få tilvejebragt en optagelse af lydsiden af byrådsmødet til senere at blive lagt på kommunens hjemmeside, så borgere, politikere og embedsmænd kan lytte on demand om end forsinket - i mangel af bedre.


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net