Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør her en optagelse fra opstartsmødet for et nyopdukket fredsnetværk "Tid til Fred" med base i hovedstaden. Vi hører først Lizette Lassens indlede konferencen "Sæt fred på Dagsordenen" d. 7 februar 2015 i Folkets Hus på Nørrebro i København. Derefter holder den erfarne Claus Kold fra Dignity oplæg om krigenes historie og opfordrer til at tilbageerobre fredsbegrebet der de senere år er blevet misvisende brugt som skalkeskjul for ensidigt brug af militær. Gerd Berlev sætter så 6 workshops i gang med at planlægge påskemarch , workshoppene fremlægger deres ideer i plenum til kommentarer, forberedelsesgruppe nedsættes, en udtalelse debatteres og Ron Ridenour afslutter med peptalk. (sendt i FLR-DIALOG d. 17.februar 2015. december 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Lizette Lassens indlede konferencen "Sæt fred på Dagsordenen" d. 7 februar 2015 (5:04)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Foredrag af Claus Kold fra Dignity om krige og misbrug af fredsbegrebet. om krigenes historie og opfordrer til at tilbageerobre fredsbegrebe (30:20)
Clus Kolds manuskript

Bogen af Jan Øberg som Claus Kold omtalte som sin bibel hedder "At udvikle sikkerhed og sikre udvikling, et Essay om militarisme og fred." Forlaget Vindrosen 1983

Klik HER for lyd:
[pix] FB Gerd Berlev sætter så 6 workshops i gang med at planlægge påskemarch (29:39)

Klik HER for lyd:
[pix] FB workshoppene fremlægger deres ideer i plenum (24:48)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Plenumdebat ud fra workshopfremlæg. (23:07)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Koordinerende forberedsdelsesgruppe nedsættes (10:26)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Et udtalelsesudkast debatteres. (10:22)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Ron Ridenour afslutter med peptalk. (9:53)


Klik HER for billede: [pix] FB Lizette Lassen åbner konferencen
Klik HER for billede: [pix] FB Flankeret af Claus Kold og Gerd Berlev
Klik HER for billede: [pix] FB Claus Kold giver oplæg om krige og det perverterede fredsbegreb
Klik HER for billede: [pix] FB Veloplagte deltagere.
Klik HER for billede: [pix] FB Myndige Gerd er ordstyrer
Klik HER for billede: [pix] FB - og papirerne er kommet på bordene.


Facebooksiden TID TIL FRED - aktiv mod krig som er initiativtager til konferencen "Sæt fred på dagsordenen" d. 7. februar 2014

som man kan læse mere om og følge på Facebook: Sæt fred på dagsordenen - Konference hvor man er velkommen til at tilmelde sin deltagelse d. 7.februar

Man kontakte "Tid til Fred - Aktiv for fred" på mailadressen aktiv@tidtilfred.nu - på mobil 22765116.

Er man parat til at give et støttebidrg til konferencen d. 7. februar og demonstrationen 2. påskedag så indbetal gerne til Merkur Bank Reg. 8401 kontonr. 1174046, og Mærk "bidrag til demo"

Og her er efterfølgende så linket til den Facebook-event "AKTIONSDAG - TID TIL FRED" , som er blevert oprettet for selve fredseventen 2. påskedag , d. 6. april kl. 12:00 - 17:00 på Den røde Plads på Nørrebro.,
hvor interesserede så selv har mulighed for at følge med i kommende opdateringer.

Links til udsendelsen her vil også straks blive lagt på Dialogs Facebookside "Dialog på Frederikshavn Lokalradio" og derefter endvidere på Aldrig Mere Krig
samt "Arne Nielsen Hansen" og måske på bloggen Kæmp for alt hvad du har kært
Endelig rundsendes linket og omtalen via på freds- mailinglisten, hvortil interesserede er velkomne til at tilmelde sig på mailadressen post@arnehansen.net.Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net